Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Systemy sterowania procesami przemysłowymi

Plany studiów w roku akademickim 2018/2019 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo prac elektrycznychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Praca dyplomowa magisterskazaliczenie20,0praca dyplomowapraktyczne20,01,003
Procedury ochrony własności przemysłowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Zintegrowane systemy zarządzania przedsiębiorstwemzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0303

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie6,0praktykipraktyczne6,00,042

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Adaptacyjne układy sterowaniazaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,01,8301
laboratoriapraktyczne2,01,2301
Metody interakcji człowiek-maszynazaliczenie2,0projektypraktyczne1,00,8152
wykładyaudytoryjne1,00,5152
Metody matematyczne teorii sterowania i systemówegzamin5,0projektypraktyczne2,01,0301
wykładyaudytoryjne3,02,0301
Narzędzia informatyczne wspomagające projektowanie układów sterowaniazaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,5152
laboratoriapraktyczne2,01,5302
Optymalizacja wielokryterialna i systemy decyzyjneegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5152
projektypraktyczne1,00,5152
Przetwarzanie sygnałówzaliczenie5,0wykładyaudytoryjne3,02,0301
laboratoriapraktyczne2,01,5301
Seminarium dyplomowezaliczenie2,0seminariaaudytoryjne2,01,5303
Sieci sensorycznezaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,5152
laboratoriapraktyczne1,00,8152
Sterowanie odporneegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
laboratoriapraktyczne1,00,7151
Sterowanie predykcyjneegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,5152
projektypraktyczne1,00,7152
Sterowanie systemami dyskretnymi i hybrydowymizaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,8151
projektypraktyczne2,01,2301
Systemy pomiarowe i wzorce metrologicznezaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,8151
laboratoriapraktyczne2,01,4151
Wielowymiarowe układy sterowaniaegzamin2,0projektypraktyczne1,00,8151
wykładyaudytoryjne1,00,5151

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Bezpieczeństwo funkcjonalne systemówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,8153
projektypraktyczne2,01,4153
Pracownia zaawansowanych algorytmów automatyki przemysłowejzaliczenie3,0projektypraktyczne3,02,0602
Projektowanie przemysłowych systemów IoTzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,7152
wykładyaudytoryjne1,00,8152
Systemy komputerowego zarządzania produkcjązaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,8152
laboratoriapraktyczne1,00,7152
Układy sterowania robotówegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,00,8152
laboratoriapraktyczne1,00,7302
Układy tolerujące uszkodzeniazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,8152
laboratoriapraktyczne1,00,8152
Wizja maszynowazaliczenie2,0projektypraktyczne1,00,8152
wykładyaudytoryjne1,00,5152

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,022
Szkolenie BHP i przeciwpożarowezaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,051

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 3 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,03,0301
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,03,0301
3 Język rosyjskiegzamin3,0lektoratpraktyczne3,03,0301

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Etyka biznesuzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Etyka zawodowazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komunikacja społeczna i techniki negocjacjizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Socjologia społeczeństwa informacyjnegozaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153
2 Lobbing w życiu publicznymzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0153