Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S2)
specjalność: Technologia lekkiej syntezy organicznej

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo produkcjiprzedmiot wspólny
Elementy biotechnologiiprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Własność intelektualnaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością produktuprzedmiot wspólny
Laboratorium technologiczne w powiększonej skaliprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w technologii chemicznejprzedmiot wspólny
Reaktory chemiczneprzedmiot wspólny
Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczneprzedmiot wspólny
Analiza procesów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Analiza produktów handlowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Analiza techniczna produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Aparatura procesów wytwarzania nowoczesnych materiałówTechnologia nowych materiałów
Artykuły chemii gospodarczejKontrola jakości produktów organicznych
Bezpieczeństwo i regulacje w nanotechnologiiNanotechnologie i biznes
BiochemiaBiotechnologia przemysłowa
Biochemia i biomimetyka w syntezie polimerówBiopolimery i biomateriały
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia leków i pestycydów
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Biopolimery i biomateriały stosowaneBiopolimery i biomateriały
Biorozkładalne produkty organiczneTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Biotechnologia przemysłowaBiotechnologia przemysłowa
Biotechnologia w ochronie środowiskaBiotechnologia przemysłowa
Chemia fizyczna polimerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Chemia fizyczna polimerówBiopolimery i biomateriały
Chemia fizyczna polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Chemia fizyczna polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Chemia i technologia kosmetykówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Chemia i technologia lekówTechnologia leków i pestycydów
Chemia i technologia pestycydówTechnologia leków i pestycydów
Chemia i technologia związków zapachowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Chemia polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Chemia polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Chemical processes in inorganic industry and environmental engineering IInorganic Chemical Technology
Chemical processes in inorganic industry and environmental engineering IIInorganic Chemical Technology
Computer-aided design of chemical industry plantsInorganic Chemical Technology
Diploma seminarInorganic Chemical Technology
Farby i pigmentyTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Fundamentals of inorganic commodity scienceInorganic Chemical Technology
Funkcjonalne materiały polimeroweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Genetyka i inżynieria genetycznaBiotechnologia przemysłowa
Gospodarka materiałowa i wodna w produkcji materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Gospodarka odpadami komunalnymiTechnologia wody i inżynierii środowiska
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle chemicznymTechnologia nieorganiczna
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle chemicznymTechnologia wody i inżynierii środowiska
Implanty polimeroweBiopolimery i biomateriały
Inżynieria bioprocesowa i bioreaktory membranoweBiotechnologia przemysłowa
Komercjalizacja nanotechnologii i ochrona własności intelektualnejNanotechnologie i biznes
Komputerowo wspomagane projektowania w biotechnologiiBiotechnologia przemysłowa
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji przemysłu chemicznegoTechnologia nieorganiczna
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji wodno-ściekowychTechnologia wody i inżynierii środowiska
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji wytwarzania materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Kontrola jakości leków i kosmetykówKontrola jakości produktów organicznych
Kontrola jakości produktów przemysłu petrochemicznegoKontrola jakości produktów organicznych
Kontrola uzdatniania wody i ściekówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Korozja chemiczna i biologiczna materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Laboratorium prac przejściowychTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Laboratorium prac przejściowychTechnologia leków i pestycydów
Laboratorium prac przejściowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Laboratorium prac przejściowychTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia leków i pestycydów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Laboratorium przeddyplomoweBiotechnologia przemysłowa
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia nowych materiałów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia nieorganiczna
Laboratorium przeddyplomoweAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Laboratorium przeddyplomoweBiopolimery i biomateriały
Laboratorium przeddyplomoweNanotechnologie i biznes
Laboratorium przeddyplomoweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Laboratorium przeddyplomowePrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Laboratorium przeddyplomoweKontrola jakości produktów organicznych
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Leki pochodzenia naturalnegoTechnologia leków i pestycydów
Magazynowanie i dystrybucja produktów chemicznychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Master thesisInorganic Chemical Technology
Materiały dla elektronikiTechnologia nowych materiałów
Materiały termo- i kwasoodporneTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodząceTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Metody analizy produktów organicznychTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Metody analizy związków organicznychKontrola jakości produktów organicznych
Metody badania nanomateriałów komercyjnychNanotechnologie i biznes
Mikrobiologia przemysłowaBiotechnologia przemysłowa
Nanokompozyty polimeroweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Nanotechnologie i materiały nanokrystaliczneTechnologia nieorganiczna
Nanotechnologie materiałów polimerowychMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Nanotechnologies and nanocrystalline materialsInorganic Chemical Technology
Niskotonażowe produkty przemysłu nieorganicznegoTechnologia nieorganiczna
Normalizacja i system REACHAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Nowe technologieTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Nowoczesne techniki badania materiałówTechnologia nowych materiałów
Numeryczne rozwiązywanie problemów projektowania i wytwarzania nowych materiałówTechnologia nowych materiałów
Ocena cyklu życia produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Ocena statystyczna wyników pomiarówKontrola jakości produktów organicznych
Podstawy materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Podstawy towaroznawstwa produktów nieorganicznychTechnologia nieorganiczna
Podstawy towaroznawstwa produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Polimery pochodzenia naturalnegoPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Polimery w środowiskach aktywnych biologicznieBiopolimery i biomateriały
Power engineering in chemical industryInorganic Chemical Technology
Praca magisterskaTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Praca magisterskaTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Praca magisterskaTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Praca magisterskaTechnologia leków i pestycydów
Praca magisterskaTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Praca magisterskaBiotechnologia przemysłowa
Praca magisterskaTechnologia wody i inżynierii środowiska
Praca magisterskaTechnologia nowych materiałów
Praca magisterskaTechnologia nieorganiczna
Praca magisterskaAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Praca magisterskaBiopolimery i biomateriały
Praca magisterskaMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Praca magisterskaPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Praca magisterskaKontrola jakości produktów organicznych
Praca magisterskaTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Praca magisterskaNanotechnologie i biznes
Prediploma laboratoryInorganic Chemical Technology
Procesy membranoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Procesy rozdzielania w biotechnologiiBiotechnologia przemysłowa
Produkcja i zastosowanie surfaktantówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Produkcja, zastosowania i analiza barwnikówKontrola jakości produktów organicznych
Produkty organiczne pochodzenia naturalnegoTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Projekt bioprocesowyBiotechnologia przemysłowa
Projekt kontroli przebiegu procesu technologicznego i otrzymanych produktówAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Projekt technologicznyTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Projekt technologicznyTechnologia nieorganiczna
Projekt technologicznyTechnologia wody i inżynierii środowiska
Projekt technologicznyTechnologia nowych materiałów
Projekt technologicznyBiopolimery i biomateriały
Projekt technologicznyMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Projekt technologicznyPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Projekt technologiczny - reaktory i urządzenia w produkcji materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Projekt technologiczny IITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Projekt technologiczny IITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Projekt technologiczny IITechnologia leków i pestycydów
Projekt technologiczny IITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Projekt technologiczny IIKontrola jakości produktów organicznych
Projektowanie instalacji do wytwarzania nanomateriałówNanotechnologie i biznes
Projektowanie produktów lekkiej syntezy organicznejTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Przemysłowe laboratorium syntezy i przetwórstwa tworzyw, włókien i elastomerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Przygotowanie międzynarodowych projektów badawczychNanotechnologie i biznes
Półprodukty syntezy organicznejKontrola jakości produktów organicznych
Quality and risk management in chemical industryInorganic Chemical Technology
Reologia i morfologia polimerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Reologia i morfologia polimerówBiopolimery i biomateriały
Reologia i morfologia polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Reologia i morfologia polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Rozwój technologii chemicznychKontrola jakości produktów organicznych
Seminarium dyplomoweTechnologia nieorganiczna
Seminarium dyplomoweTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Seminarium dyplomoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Seminarium dyplomoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Seminarium dyplomoweTechnologia leków i pestycydów
Seminarium dyplomoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Seminarium dyplomoweBiotechnologia przemysłowa
Seminarium dyplomoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Seminarium dyplomoweTechnologia nowych materiałów
Seminarium dyplomoweAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Seminarium dyplomoweBiopolimery i biomateriały
Seminarium dyplomoweNanotechnologie i biznes
Seminarium dyplomoweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Seminarium dyplomowePrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Seminarium dyplomoweKontrola jakości produktów organicznych
Seminarium dyplomoweTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Small scale products in inorganic industryInorganic Chemical Technology
Techniki badania materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Techniki badania produktów nieorganicznych ITechnologia nieorganiczna
Techniki badania wody, ścieków i odpadówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Techniki wytwarzania nanomateriałów w powiększonej skaliNanotechnologie i biznes
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia leków i pestycydów
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Technologia barwników i półproduktów IITechnologia leków i pestycydów
Technologia betonuTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia elastomerów i włókien ITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia elastomerów i włókien IITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia krzemianów i materiałów ceramicznychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia lekkiej syntezy organicznej ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologia leków i pestycydówKontrola jakości produktów organicznych
Technologia materiałów wiążącychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia syntezy monomerówTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Technologia syntezy monomerówTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologia syntezy monomerówTechnologia leków i pestycydów
Technologia syntezy monomerówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Technologia tworzyw sztucznych ITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia tworzyw sztucznych IITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia wody i ścieków ITechnologia wody i inżynierii środowiska
Technologia wody i ścieków IITechnologia wody i inżynierii środowiska
Technological projectInorganic Chemical Technology
Technologie barwników i półproduktów ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologie chemiczne przemysłu chemicznego w świetle BAT IAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Technologie chemiczne przemysłu chemicznego w świetle BAT IIAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Technologie chemiczne przemysłu nieorganicznego i inżynierii środowiska ITechnologia nieorganiczna
Technologie chemiczne przemysłu nieorganicznego i inżynierii środowiska IITechnologia nieorganiczna
Technologie materiałów ceramicznychTechnologia nowych materiałów
Technologie materiałów metalicznychTechnologia nowych materiałów
Technologie materiałów nanometrycznychTechnologia nowych materiałów
Technologie membranoweBiotechnologia przemysłowa
Technologie minimalizacji odpadów i zanieczyszczeńTechnologia wody i inżynierii środowiska
Technologie minimalizacji odpadów i zanieczyszczeń w przemyśle chemicznymTechnologia nieorganiczna
Technologie nowych materiałówTechnologia nowych materiałów
Technologie polimerowe przyjazne dla środowiskaPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Technologie recyklingu materiałów polimerowychPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Technologie tworzyw, włókien i elastomerówBiopolimery i biomateriały
Technologies for waste and pollutants minimisation in chemical industryInorganic Chemical Technology
Testing methods of inorganioc productsInorganic Chemical Technology
Tworzenie firm nanotechnologicznychNanotechnologie i biznes
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia leków i pestycydów
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Woda dla przemysłu i energetykiTechnologia wody i inżynierii środowiska
Wybrane metody badania bioproduktówBiotechnologia przemysłowa
Wybrane technologie przemysłu organicznegoTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Wydzielanie i oczyszczanie produktów naturalnychTechnologia leków i pestycydów
Wydzielanie i oczyszczanie produktów poreakcyjnychTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Właściwości i badanie biopolimerów i biomateriałówBiopolimery i biomateriały
Właściwości i badanie materiałów polimerowychTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Właściwości i badanie mikro i nanomateriałów polimerowychMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Właściwości i badanie polimerów proekologicznychPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Zaawansowane technologie oczyszczania wody i ściekówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Zanieczyszczenia i substancje dodatkowe w produktachKontrola jakości produktów organicznych
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UETechnologia nieorganiczna
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UETechnologia nowych materiałów
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UEAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Zarządzanie jakością pracy laboratoriówKontrola jakości produktów organicznych
Środki pomocnicze w procesach przemysłowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia leków i pestycydów
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej IITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo produkcjiprzedmiot wspólny
Elementy biotechnologiiprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Własność intelektualnaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością produktuprzedmiot wspólny
Laboratorium technologiczne w powiększonej skaliprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w technologii chemicznejprzedmiot wspólny
Reaktory chemiczneprzedmiot wspólny
Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczneprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Analiza techniczna procesów i produktów przemysłowych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza procesów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Analiza techniczna produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Laboratorium przeddyplomoweAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Magazynowanie i dystrybucja produktów chemicznychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Normalizacja i system REACHAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Ocena cyklu życia produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Podstawy towaroznawstwa produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Praca magisterskaAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Projekt kontroli przebiegu procesu technologicznego i otrzymanych produktówAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Seminarium dyplomoweAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Technologie chemiczne przemysłu chemicznego w świetle BAT IAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Technologie chemiczne przemysłu chemicznego w świetle BAT IIAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UEAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia środków pomocniczych i kosmetyków

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza produktów handlowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Chemia i technologia kosmetykówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Chemia i technologia związków zapachowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Laboratorium prac przejściowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Praca magisterskaTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Produkcja i zastosowanie surfaktantówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Projekt technologiczny IITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Seminarium dyplomoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Technologia syntezy monomerówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Środki pomocnicze w procesach przemysłowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia nowych materiałów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Aparatura procesów wytwarzania nowoczesnych materiałówTechnologia nowych materiałów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia nowych materiałów
Materiały dla elektronikiTechnologia nowych materiałów
Nowoczesne techniki badania materiałówTechnologia nowych materiałów
Numeryczne rozwiązywanie problemów projektowania i wytwarzania nowych materiałówTechnologia nowych materiałów
Praca magisterskaTechnologia nowych materiałów
Projekt technologicznyTechnologia nowych materiałów
Seminarium dyplomoweTechnologia nowych materiałów
Technologie materiałów ceramicznychTechnologia nowych materiałów
Technologie materiałów metalicznychTechnologia nowych materiałów
Technologie materiałów nanometrycznychTechnologia nowych materiałów
Technologie nowych materiałówTechnologia nowych materiałów
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UETechnologia nowych materiałów

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Kontrola jakości produktów organicznych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Artykuły chemii gospodarczejKontrola jakości produktów organicznych
Kontrola jakości leków i kosmetykówKontrola jakości produktów organicznych
Kontrola jakości produktów przemysłu petrochemicznegoKontrola jakości produktów organicznych
Laboratorium przeddyplomoweKontrola jakości produktów organicznych
Metody analizy związków organicznychKontrola jakości produktów organicznych
Ocena statystyczna wyników pomiarówKontrola jakości produktów organicznych
Praca magisterskaKontrola jakości produktów organicznych
Produkcja, zastosowania i analiza barwnikówKontrola jakości produktów organicznych
Projekt technologiczny IIKontrola jakości produktów organicznych
Półprodukty syntezy organicznejKontrola jakości produktów organicznych
Rozwój technologii chemicznychKontrola jakości produktów organicznych
Seminarium dyplomoweKontrola jakości produktów organicznych
Technologia leków i pestycydówKontrola jakości produktów organicznych
Zanieczyszczenia i substancje dodatkowe w produktachKontrola jakości produktów organicznych
Zarządzanie jakością pracy laboratoriówKontrola jakości produktów organicznych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Nanotechnologie i biznes

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Biotechnologia przemysłowa

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BiochemiaBiotechnologia przemysłowa
Biotechnologia przemysłowaBiotechnologia przemysłowa
Biotechnologia w ochronie środowiskaBiotechnologia przemysłowa
Genetyka i inżynieria genetycznaBiotechnologia przemysłowa
Inżynieria bioprocesowa i bioreaktory membranoweBiotechnologia przemysłowa
Komputerowo wspomagane projektowania w biotechnologiiBiotechnologia przemysłowa
Laboratorium przeddyplomoweBiotechnologia przemysłowa
Mikrobiologia przemysłowaBiotechnologia przemysłowa
Praca magisterskaBiotechnologia przemysłowa
Procesy rozdzielania w biotechnologiiBiotechnologia przemysłowa
Projekt bioprocesowyBiotechnologia przemysłowa
Seminarium dyplomoweBiotechnologia przemysłowa
Technologie membranoweBiotechnologia przemysłowa
Wybrane metody badania bioproduktówBiotechnologia przemysłowa

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Biopolimery i biomateriały

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biochemia i biomimetyka w syntezie polimerówBiopolimery i biomateriały
Biopolimery i biomateriały stosowaneBiopolimery i biomateriały
Chemia fizyczna polimerówBiopolimery i biomateriały
Implanty polimeroweBiopolimery i biomateriały
Laboratorium przeddyplomoweBiopolimery i biomateriały
Polimery w środowiskach aktywnych biologicznieBiopolimery i biomateriały
Praca magisterskaBiopolimery i biomateriały
Projekt technologicznyBiopolimery i biomateriały
Reologia i morfologia polimerówBiopolimery i biomateriały
Seminarium dyplomoweBiopolimery i biomateriały
Technologie tworzyw, włókien i elastomerówBiopolimery i biomateriały
Właściwości i badanie biopolimerów i biomateriałówBiopolimery i biomateriały

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia leków i pestycydów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia leków i pestycydów
Chemia i technologia lekówTechnologia leków i pestycydów
Chemia i technologia pestycydówTechnologia leków i pestycydów
Laboratorium prac przejściowychTechnologia leków i pestycydów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia leków i pestycydów
Leki pochodzenia naturalnegoTechnologia leków i pestycydów
Praca magisterskaTechnologia leków i pestycydów
Projekt technologiczny IITechnologia leków i pestycydów
Seminarium dyplomoweTechnologia leków i pestycydów
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia leków i pestycydów
Technologia barwników i półproduktów IITechnologia leków i pestycydów
Technologia syntezy monomerówTechnologia leków i pestycydów
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia leków i pestycydów
Wydzielanie i oczyszczanie produktów naturalnychTechnologia leków i pestycydów
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia leków i pestycydów

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia podstawowej syntezy organicznej

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Biorozkładalne produkty organiczneTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Laboratorium prac przejściowychTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Nowe technologieTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Praca magisterskaTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Projekt technologiczny IITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Seminarium dyplomoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Technologia syntezy monomerówTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Wybrane technologie przemysłu organicznegoTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Wydzielanie i oczyszczanie produktów poreakcyjnychTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej IITechnologia podstawowej syntezy organicznej

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia lekkiej syntezy organicznej

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Laboratorium prac przejściowychTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Metody analizy produktów organicznychTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Praca magisterskaTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Produkty organiczne pochodzenia naturalnegoTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Projekt technologiczny IITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Projektowanie produktów lekkiej syntezy organicznejTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Seminarium dyplomoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologia lekkiej syntezy organicznej ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologia syntezy monomerówTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologie barwników i półproduktów ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia lekkiej syntezy organicznej

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemia fizyczna polimerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Praca magisterskaTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Projekt technologicznyTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Przemysłowe laboratorium syntezy i przetwórstwa tworzyw, włókien i elastomerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Reologia i morfologia polimerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Seminarium dyplomoweTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia elastomerów i włókien ITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia elastomerów i włókien IITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia tworzyw sztucznych ITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia tworzyw sztucznych IITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Właściwości i badanie materiałów polimerowychTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Mikro i nanotechnologie materiałów polimerowych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemia fizyczna polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Chemia polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Funkcjonalne materiały polimeroweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Laboratorium przeddyplomoweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Nanokompozyty polimeroweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Nanotechnologie materiałów polimerowychMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Praca magisterskaMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Projekt technologicznyMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Reologia i morfologia polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Seminarium dyplomoweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Właściwości i badanie mikro i nanomateriałów polimerowychMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Przyjazne dla środowiska technologie polimerowe

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemia fizyczna polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Chemia polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Laboratorium przeddyplomowePrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Polimery pochodzenia naturalnegoPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Praca magisterskaPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Projekt technologicznyPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Reologia i morfologia polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Seminarium dyplomowePrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Technologie polimerowe przyjazne dla środowiskaPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Technologie recyklingu materiałów polimerowychPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Właściwości i badanie polimerów proekologicznychPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Inorganic Chemical Technology

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemical processes in inorganic industry and environmental engineering IInorganic Chemical Technology
Chemical processes in inorganic industry and environmental engineering IIInorganic Chemical Technology
Computer-aided design of chemical industry plantsInorganic Chemical Technology
Diploma seminarInorganic Chemical Technology
Fundamentals of inorganic commodity scienceInorganic Chemical Technology
Master thesisInorganic Chemical Technology
Nanotechnologies and nanocrystalline materialsInorganic Chemical Technology
Power engineering in chemical industryInorganic Chemical Technology
Prediploma laboratoryInorganic Chemical Technology
Quality and risk management in chemical industryInorganic Chemical Technology
Small scale products in inorganic industryInorganic Chemical Technology
Technological projectInorganic Chemical Technology
Technologies for waste and pollutants minimisation in chemical industryInorganic Chemical Technology
Testing methods of inorganioc productsInorganic Chemical Technology

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia chemiczna materiałów budowlanych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Farby i pigmentyTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Gospodarka materiałowa i wodna w produkcji materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji wytwarzania materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Korozja chemiczna i biologiczna materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Materiały termo- i kwasoodporneTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodząceTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Podstawy materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Praca magisterskaTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Projekt technologiczny - reaktory i urządzenia w produkcji materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Seminarium dyplomoweTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Techniki badania materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia betonuTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia krzemianów i materiałów ceramicznychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia materiałów wiążącychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Technologia wody i inżynierii środowiska

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Gospodarka odpadami komunalnymiTechnologia wody i inżynierii środowiska
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle chemicznymTechnologia wody i inżynierii środowiska
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji wodno-ściekowychTechnologia wody i inżynierii środowiska
Kontrola uzdatniania wody i ściekówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Praca magisterskaTechnologia wody i inżynierii środowiska
Procesy membranoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Projekt technologicznyTechnologia wody i inżynierii środowiska
Seminarium dyplomoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Techniki badania wody, ścieków i odpadówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Technologia wody i ścieków ITechnologia wody i inżynierii środowiska
Technologia wody i ścieków IITechnologia wody i inżynierii środowiska
Technologie minimalizacji odpadów i zanieczyszczeńTechnologia wody i inżynierii środowiska
Woda dla przemysłu i energetykiTechnologia wody i inżynierii środowiska
Zaawansowane technologie oczyszczania wody i ściekówTechnologia wody i inżynierii środowiska

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo produkcjiprzedmiot wspólny
Elementy biotechnologiiprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Własność intelektualnaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością produktuprzedmiot wspólny
Laboratorium technologiczne w powiększonej skaliprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w technologii chemicznejprzedmiot wspólny
Reaktory chemiczneprzedmiot wspólny
Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczneprzedmiot wspólny
Analiza procesów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Analiza produktów handlowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Analiza techniczna produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Aparatura procesów wytwarzania nowoczesnych materiałówTechnologia nowych materiałów
Artykuły chemii gospodarczejKontrola jakości produktów organicznych
Bezpieczeństwo i regulacje w nanotechnologiiNanotechnologie i biznes
BiochemiaBiotechnologia przemysłowa
Biochemia i biomimetyka w syntezie polimerówBiopolimery i biomateriały
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia leków i pestycydów
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Biopolimery i biomateriały stosowaneBiopolimery i biomateriały
Biorozkładalne produkty organiczneTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Biotechnologia przemysłowaBiotechnologia przemysłowa
Biotechnologia w ochronie środowiskaBiotechnologia przemysłowa
Chemia fizyczna polimerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Chemia fizyczna polimerówBiopolimery i biomateriały
Chemia fizyczna polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Chemia fizyczna polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Chemia i technologia kosmetykówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Chemia i technologia lekówTechnologia leków i pestycydów
Chemia i technologia pestycydówTechnologia leków i pestycydów
Chemia i technologia związków zapachowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Chemia polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Chemia polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Chemical processes in inorganic industry and environmental engineering IInorganic Chemical Technology
Chemical processes in inorganic industry and environmental engineering IIInorganic Chemical Technology
Computer-aided design of chemical industry plantsInorganic Chemical Technology
Diploma seminarInorganic Chemical Technology
Farby i pigmentyTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Fundamentals of inorganic commodity scienceInorganic Chemical Technology
Funkcjonalne materiały polimeroweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Genetyka i inżynieria genetycznaBiotechnologia przemysłowa
Gospodarka materiałowa i wodna w produkcji materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Gospodarka odpadami komunalnymiTechnologia wody i inżynierii środowiska
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle chemicznymTechnologia nieorganiczna
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle chemicznymTechnologia wody i inżynierii środowiska
Implanty polimeroweBiopolimery i biomateriały
Inżynieria bioprocesowa i bioreaktory membranoweBiotechnologia przemysłowa
Komercjalizacja nanotechnologii i ochrona własności intelektualnejNanotechnologie i biznes
Komputerowo wspomagane projektowania w biotechnologiiBiotechnologia przemysłowa
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji przemysłu chemicznegoTechnologia nieorganiczna
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji wodno-ściekowychTechnologia wody i inżynierii środowiska
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji wytwarzania materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Kontrola jakości leków i kosmetykówKontrola jakości produktów organicznych
Kontrola jakości produktów przemysłu petrochemicznegoKontrola jakości produktów organicznych
Kontrola uzdatniania wody i ściekówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Korozja chemiczna i biologiczna materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Laboratorium prac przejściowychTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Laboratorium prac przejściowychTechnologia leków i pestycydów
Laboratorium prac przejściowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Laboratorium prac przejściowychTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia leków i pestycydów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Laboratorium przeddyplomoweBiotechnologia przemysłowa
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia nowych materiałów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia nieorganiczna
Laboratorium przeddyplomoweAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Laboratorium przeddyplomoweBiopolimery i biomateriały
Laboratorium przeddyplomoweNanotechnologie i biznes
Laboratorium przeddyplomoweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Laboratorium przeddyplomowePrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Laboratorium przeddyplomoweKontrola jakości produktów organicznych
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Leki pochodzenia naturalnegoTechnologia leków i pestycydów
Magazynowanie i dystrybucja produktów chemicznychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Master thesisInorganic Chemical Technology
Materiały dla elektronikiTechnologia nowych materiałów
Materiały termo- i kwasoodporneTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodząceTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Metody analizy produktów organicznychTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Metody analizy związków organicznychKontrola jakości produktów organicznych
Metody badania nanomateriałów komercyjnychNanotechnologie i biznes
Mikrobiologia przemysłowaBiotechnologia przemysłowa
Nanokompozyty polimeroweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Nanotechnologie i materiały nanokrystaliczneTechnologia nieorganiczna
Nanotechnologie materiałów polimerowychMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Nanotechnologies and nanocrystalline materialsInorganic Chemical Technology
Niskotonażowe produkty przemysłu nieorganicznegoTechnologia nieorganiczna
Normalizacja i system REACHAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Nowe technologieTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Nowoczesne techniki badania materiałówTechnologia nowych materiałów
Numeryczne rozwiązywanie problemów projektowania i wytwarzania nowych materiałówTechnologia nowych materiałów
Ocena cyklu życia produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Ocena statystyczna wyników pomiarówKontrola jakości produktów organicznych
Podstawy materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Podstawy towaroznawstwa produktów nieorganicznychTechnologia nieorganiczna
Podstawy towaroznawstwa produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Polimery pochodzenia naturalnegoPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Polimery w środowiskach aktywnych biologicznieBiopolimery i biomateriały
Power engineering in chemical industryInorganic Chemical Technology
Praca magisterskaTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Praca magisterskaTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Praca magisterskaTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Praca magisterskaTechnologia leków i pestycydów
Praca magisterskaTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Praca magisterskaBiotechnologia przemysłowa
Praca magisterskaTechnologia wody i inżynierii środowiska
Praca magisterskaTechnologia nowych materiałów
Praca magisterskaTechnologia nieorganiczna
Praca magisterskaAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Praca magisterskaBiopolimery i biomateriały
Praca magisterskaMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Praca magisterskaPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Praca magisterskaKontrola jakości produktów organicznych
Praca magisterskaTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Praca magisterskaNanotechnologie i biznes
Prediploma laboratoryInorganic Chemical Technology
Procesy membranoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Procesy rozdzielania w biotechnologiiBiotechnologia przemysłowa
Produkcja i zastosowanie surfaktantówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Produkcja, zastosowania i analiza barwnikówKontrola jakości produktów organicznych
Produkty organiczne pochodzenia naturalnegoTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Projekt bioprocesowyBiotechnologia przemysłowa
Projekt kontroli przebiegu procesu technologicznego i otrzymanych produktówAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Projekt technologicznyTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Projekt technologicznyTechnologia nieorganiczna
Projekt technologicznyTechnologia wody i inżynierii środowiska
Projekt technologicznyTechnologia nowych materiałów
Projekt technologicznyBiopolimery i biomateriały
Projekt technologicznyMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Projekt technologicznyPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Projekt technologiczny - reaktory i urządzenia w produkcji materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Projekt technologiczny IITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Projekt technologiczny IITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Projekt technologiczny IITechnologia leków i pestycydów
Projekt technologiczny IITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Projekt technologiczny IIKontrola jakości produktów organicznych
Projektowanie instalacji do wytwarzania nanomateriałówNanotechnologie i biznes
Projektowanie produktów lekkiej syntezy organicznejTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Przemysłowe laboratorium syntezy i przetwórstwa tworzyw, włókien i elastomerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Przygotowanie międzynarodowych projektów badawczychNanotechnologie i biznes
Półprodukty syntezy organicznejKontrola jakości produktów organicznych
Quality and risk management in chemical industryInorganic Chemical Technology
Reologia i morfologia polimerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Reologia i morfologia polimerówBiopolimery i biomateriały
Reologia i morfologia polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Reologia i morfologia polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Rozwój technologii chemicznychKontrola jakości produktów organicznych
Seminarium dyplomoweTechnologia nieorganiczna
Seminarium dyplomoweTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Seminarium dyplomoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Seminarium dyplomoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Seminarium dyplomoweTechnologia leków i pestycydów
Seminarium dyplomoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Seminarium dyplomoweBiotechnologia przemysłowa
Seminarium dyplomoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Seminarium dyplomoweTechnologia nowych materiałów
Seminarium dyplomoweAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Seminarium dyplomoweBiopolimery i biomateriały
Seminarium dyplomoweNanotechnologie i biznes
Seminarium dyplomoweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Seminarium dyplomowePrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Seminarium dyplomoweKontrola jakości produktów organicznych
Seminarium dyplomoweTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Small scale products in inorganic industryInorganic Chemical Technology
Techniki badania materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Techniki badania produktów nieorganicznych ITechnologia nieorganiczna
Techniki badania wody, ścieków i odpadówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Techniki wytwarzania nanomateriałów w powiększonej skaliNanotechnologie i biznes
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia leków i pestycydów
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Technologia barwników i półproduktów IITechnologia leków i pestycydów
Technologia betonuTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia elastomerów i włókien ITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia elastomerów i włókien IITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia krzemianów i materiałów ceramicznychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia lekkiej syntezy organicznej ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologia leków i pestycydówKontrola jakości produktów organicznych
Technologia materiałów wiążącychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia syntezy monomerówTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Technologia syntezy monomerówTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologia syntezy monomerówTechnologia leków i pestycydów
Technologia syntezy monomerówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Technologia tworzyw sztucznych ITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia tworzyw sztucznych IITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia wody i ścieków ITechnologia wody i inżynierii środowiska
Technologia wody i ścieków IITechnologia wody i inżynierii środowiska
Technological projectInorganic Chemical Technology
Technologie barwników i półproduktów ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologie chemiczne przemysłu chemicznego w świetle BAT IAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Technologie chemiczne przemysłu chemicznego w świetle BAT IIAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Technologie chemiczne przemysłu nieorganicznego i inżynierii środowiska ITechnologia nieorganiczna
Technologie chemiczne przemysłu nieorganicznego i inżynierii środowiska IITechnologia nieorganiczna
Technologie materiałów ceramicznychTechnologia nowych materiałów
Technologie materiałów metalicznychTechnologia nowych materiałów
Technologie materiałów nanometrycznychTechnologia nowych materiałów
Technologie membranoweBiotechnologia przemysłowa
Technologie minimalizacji odpadów i zanieczyszczeńTechnologia wody i inżynierii środowiska
Technologie minimalizacji odpadów i zanieczyszczeń w przemyśle chemicznymTechnologia nieorganiczna
Technologie nowych materiałówTechnologia nowych materiałów
Technologie polimerowe przyjazne dla środowiskaPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Technologie recyklingu materiałów polimerowychPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Technologie tworzyw, włókien i elastomerówBiopolimery i biomateriały
Technologies for waste and pollutants minimisation in chemical industryInorganic Chemical Technology
Testing methods of inorganioc productsInorganic Chemical Technology
Tworzenie firm nanotechnologicznychNanotechnologie i biznes
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia leków i pestycydów
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Woda dla przemysłu i energetykiTechnologia wody i inżynierii środowiska
Wybrane metody badania bioproduktówBiotechnologia przemysłowa
Wybrane technologie przemysłu organicznegoTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Wydzielanie i oczyszczanie produktów naturalnychTechnologia leków i pestycydów
Wydzielanie i oczyszczanie produktów poreakcyjnychTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Właściwości i badanie biopolimerów i biomateriałówBiopolimery i biomateriały
Właściwości i badanie materiałów polimerowychTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Właściwości i badanie mikro i nanomateriałów polimerowychMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Właściwości i badanie polimerów proekologicznychPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Zaawansowane technologie oczyszczania wody i ściekówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Zanieczyszczenia i substancje dodatkowe w produktachKontrola jakości produktów organicznych
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UETechnologia nieorganiczna
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UETechnologia nowych materiałów
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UEAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Zarządzanie jakością pracy laboratoriówKontrola jakości produktów organicznych
Środki pomocnicze w procesach przemysłowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia leków i pestycydów
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej IITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo produkcjiprzedmiot wspólny
Elementy biotechnologiiprzedmiot wspólny
Własność intelektualnaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością produktuprzedmiot wspólny
Laboratorium technologiczne w powiększonej skaliprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Ochrona środowiska w technologii chemicznejprzedmiot wspólny
Reaktory chemiczneprzedmiot wspólny
Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczneprzedmiot wspólny
Analiza procesów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Analiza produktów handlowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Analiza techniczna produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Aparatura procesów wytwarzania nowoczesnych materiałówTechnologia nowych materiałów
Artykuły chemii gospodarczejKontrola jakości produktów organicznych
Bezpieczeństwo i regulacje w nanotechnologiiNanotechnologie i biznes
BiochemiaBiotechnologia przemysłowa
Biochemia i biomimetyka w syntezie polimerówBiopolimery i biomateriały
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia leków i pestycydów
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Biochemia i związki biologicznie aktywneTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Biopolimery i biomateriały stosowaneBiopolimery i biomateriały
Biorozkładalne produkty organiczneTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Biotechnologia przemysłowaBiotechnologia przemysłowa
Biotechnologia w ochronie środowiskaBiotechnologia przemysłowa
Chemia fizyczna polimerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Chemia fizyczna polimerówBiopolimery i biomateriały
Chemia fizyczna polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Chemia fizyczna polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Chemia i technologia kosmetykówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Chemia i technologia lekówTechnologia leków i pestycydów
Chemia i technologia pestycydówTechnologia leków i pestycydów
Chemia i technologia związków zapachowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Chemia polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Chemia polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Chemical processes in inorganic industry and environmental engineering IInorganic Chemical Technology
Chemical processes in inorganic industry and environmental engineering IIInorganic Chemical Technology
Computer-aided design of chemical industry plantsInorganic Chemical Technology
Diploma seminarInorganic Chemical Technology
Farby i pigmentyTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Fundamentals of inorganic commodity scienceInorganic Chemical Technology
Funkcjonalne materiały polimeroweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Genetyka i inżynieria genetycznaBiotechnologia przemysłowa
Gospodarka materiałowa i wodna w produkcji materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Gospodarka odpadami komunalnymiTechnologia wody i inżynierii środowiska
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle chemicznymTechnologia nieorganiczna
Gospodarka wodno-ściekowa w przemyśle chemicznymTechnologia wody i inżynierii środowiska
Implanty polimeroweBiopolimery i biomateriały
Inżynieria bioprocesowa i bioreaktory membranoweBiotechnologia przemysłowa
Komercjalizacja nanotechnologii i ochrona własności intelektualnejNanotechnologie i biznes
Komputerowo wspomagane projektowania w biotechnologiiBiotechnologia przemysłowa
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji przemysłu chemicznegoTechnologia nieorganiczna
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji wodno-ściekowychTechnologia wody i inżynierii środowiska
Komputerowo wspomagane projektowanie instalacji wytwarzania materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Kontrola jakości leków i kosmetykówKontrola jakości produktów organicznych
Kontrola jakości produktów przemysłu petrochemicznegoKontrola jakości produktów organicznych
Kontrola uzdatniania wody i ściekówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Korozja chemiczna i biologiczna materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Laboratorium prac przejściowychTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Laboratorium prac przejściowychTechnologia leków i pestycydów
Laboratorium prac przejściowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Laboratorium prac przejściowychTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia leków i pestycydów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Laboratorium przeddyplomoweBiotechnologia przemysłowa
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia nowych materiałów
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia nieorganiczna
Laboratorium przeddyplomoweAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Laboratorium przeddyplomoweBiopolimery i biomateriały
Laboratorium przeddyplomoweNanotechnologie i biznes
Laboratorium przeddyplomoweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Laboratorium przeddyplomowePrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Laboratorium przeddyplomoweKontrola jakości produktów organicznych
Laboratorium przeddyplomoweTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Leki pochodzenia naturalnegoTechnologia leków i pestycydów
Magazynowanie i dystrybucja produktów chemicznychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Master thesisInorganic Chemical Technology
Materiały dla elektronikiTechnologia nowych materiałów
Materiały termo- i kwasoodporneTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Materiały termoizolacyjne i termoprzewodząceTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Metody analizy produktów organicznychTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Metody analizy związków organicznychKontrola jakości produktów organicznych
Metody badania nanomateriałów komercyjnychNanotechnologie i biznes
Mikrobiologia przemysłowaBiotechnologia przemysłowa
Nanokompozyty polimeroweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Nanotechnologie i materiały nanokrystaliczneTechnologia nieorganiczna
Nanotechnologie materiałów polimerowychMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Nanotechnologies and nanocrystalline materialsInorganic Chemical Technology
Niskotonażowe produkty przemysłu nieorganicznegoTechnologia nieorganiczna
Normalizacja i system REACHAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Nowe technologieTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Nowoczesne techniki badania materiałówTechnologia nowych materiałów
Numeryczne rozwiązywanie problemów projektowania i wytwarzania nowych materiałówTechnologia nowych materiałów
Ocena cyklu życia produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Ocena i kontrola jakości wyników pomiarów analitycznychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Ocena statystyczna wyników pomiarówKontrola jakości produktów organicznych
Podstawy materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Podstawy towaroznawstwa produktów nieorganicznychTechnologia nieorganiczna
Podstawy towaroznawstwa produktów przemysłowychAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Polimery pochodzenia naturalnegoPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Polimery w środowiskach aktywnych biologicznieBiopolimery i biomateriały
Power engineering in chemical industryInorganic Chemical Technology
Praca magisterskaTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Praca magisterskaTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Praca magisterskaTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Praca magisterskaTechnologia leków i pestycydów
Praca magisterskaTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Praca magisterskaBiotechnologia przemysłowa
Praca magisterskaTechnologia wody i inżynierii środowiska
Praca magisterskaTechnologia nowych materiałów
Praca magisterskaTechnologia nieorganiczna
Praca magisterskaAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Praca magisterskaBiopolimery i biomateriały
Praca magisterskaMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Praca magisterskaPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Praca magisterskaKontrola jakości produktów organicznych
Praca magisterskaTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Praca magisterskaNanotechnologie i biznes
Prediploma laboratoryInorganic Chemical Technology
Procesy membranoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Procesy rozdzielania w biotechnologiiBiotechnologia przemysłowa
Produkcja i zastosowanie surfaktantówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Produkcja, zastosowania i analiza barwnikówKontrola jakości produktów organicznych
Produkty organiczne pochodzenia naturalnegoTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Projekt bioprocesowyBiotechnologia przemysłowa
Projekt kontroli przebiegu procesu technologicznego i otrzymanych produktówAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Projekt technologicznyTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Projekt technologicznyTechnologia nieorganiczna
Projekt technologicznyTechnologia wody i inżynierii środowiska
Projekt technologicznyTechnologia nowych materiałów
Projekt technologicznyBiopolimery i biomateriały
Projekt technologicznyMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Projekt technologicznyPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Projekt technologiczny - reaktory i urządzenia w produkcji materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Projekt technologiczny IITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Projekt technologiczny IITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Projekt technologiczny IITechnologia leków i pestycydów
Projekt technologiczny IITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Projekt technologiczny IIKontrola jakości produktów organicznych
Projektowanie instalacji do wytwarzania nanomateriałówNanotechnologie i biznes
Projektowanie produktów lekkiej syntezy organicznejTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Przemysłowe laboratorium syntezy i przetwórstwa tworzyw, włókien i elastomerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Przygotowanie międzynarodowych projektów badawczychNanotechnologie i biznes
Półprodukty syntezy organicznejKontrola jakości produktów organicznych
Quality and risk management in chemical industryInorganic Chemical Technology
Reologia i morfologia polimerówTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Reologia i morfologia polimerówBiopolimery i biomateriały
Reologia i morfologia polimerówMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Reologia i morfologia polimerówPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Rozwój technologii chemicznychKontrola jakości produktów organicznych
Seminarium dyplomoweTechnologia nieorganiczna
Seminarium dyplomoweTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Seminarium dyplomoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Seminarium dyplomoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Seminarium dyplomoweTechnologia leków i pestycydów
Seminarium dyplomoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Seminarium dyplomoweBiotechnologia przemysłowa
Seminarium dyplomoweTechnologia wody i inżynierii środowiska
Seminarium dyplomoweTechnologia nowych materiałów
Seminarium dyplomoweAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Seminarium dyplomoweBiopolimery i biomateriały
Seminarium dyplomoweNanotechnologie i biznes
Seminarium dyplomoweMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Seminarium dyplomowePrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Seminarium dyplomoweKontrola jakości produktów organicznych
Seminarium dyplomoweTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Small scale products in inorganic industryInorganic Chemical Technology
Techniki badania materiałów budowlanychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Techniki badania produktów nieorganicznych ITechnologia nieorganiczna
Techniki badania wody, ścieków i odpadówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Techniki wytwarzania nanomateriałów w powiększonej skaliNanotechnologie i biznes
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia leków i pestycydów
Technologia barwników i półproduktów ITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Technologia barwników i półproduktów IITechnologia leków i pestycydów
Technologia betonuTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia elastomerów i włókien ITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia elastomerów i włókien IITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia krzemianów i materiałów ceramicznychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia lekkiej syntezy organicznej ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologia leków i pestycydówKontrola jakości produktów organicznych
Technologia materiałów wiążącychTechnologia chemiczna materiałów budowlanych
Technologia syntezy monomerówTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Technologia syntezy monomerówTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologia syntezy monomerówTechnologia leków i pestycydów
Technologia syntezy monomerówTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Technologia tworzyw sztucznych ITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia tworzyw sztucznych IITechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Technologia wody i ścieków ITechnologia wody i inżynierii środowiska
Technologia wody i ścieków IITechnologia wody i inżynierii środowiska
Technological projectInorganic Chemical Technology
Technologie barwników i półproduktów ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Technologie chemiczne przemysłu chemicznego w świetle BAT IAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Technologie chemiczne przemysłu chemicznego w świetle BAT IIAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Technologie chemiczne przemysłu nieorganicznego i inżynierii środowiska ITechnologia nieorganiczna
Technologie chemiczne przemysłu nieorganicznego i inżynierii środowiska IITechnologia nieorganiczna
Technologie materiałów ceramicznychTechnologia nowych materiałów
Technologie materiałów metalicznychTechnologia nowych materiałów
Technologie materiałów nanometrycznychTechnologia nowych materiałów
Technologie membranoweBiotechnologia przemysłowa
Technologie minimalizacji odpadów i zanieczyszczeńTechnologia wody i inżynierii środowiska
Technologie minimalizacji odpadów i zanieczyszczeń w przemyśle chemicznymTechnologia nieorganiczna
Technologie nowych materiałówTechnologia nowych materiałów
Technologie polimerowe przyjazne dla środowiskaPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Technologie recyklingu materiałów polimerowychPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Technologie tworzyw, włókien i elastomerówBiopolimery i biomateriały
Technologies for waste and pollutants minimisation in chemical industryInorganic Chemical Technology
Testing methods of inorganioc productsInorganic Chemical Technology
Tworzenie firm nanotechnologicznychNanotechnologie i biznes
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia lekkiej syntezy organicznej
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia leków i pestycydów
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Woda dla przemysłu i energetykiTechnologia wody i inżynierii środowiska
Wybrane metody badania bioproduktówBiotechnologia przemysłowa
Wybrane technologie przemysłu organicznegoTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Wydzielanie i oczyszczanie produktów naturalnychTechnologia leków i pestycydów
Wydzielanie i oczyszczanie produktów poreakcyjnychTechnologia podstawowej syntezy organicznej
Właściwości i badanie biopolimerów i biomateriałówBiopolimery i biomateriały
Właściwości i badanie materiałów polimerowychTechnologia tworzyw sztucznych, włókien i elastomerów
Właściwości i badanie mikro i nanomateriałów polimerowychMikro i nanotechnologie materiałów polimerowych
Właściwości i badanie polimerów proekologicznychPrzyjazne dla środowiska technologie polimerowe
Zaawansowane technologie oczyszczania wody i ściekówTechnologia wody i inżynierii środowiska
Zanieczyszczenia i substancje dodatkowe w produktachKontrola jakości produktów organicznych
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UETechnologia nieorganiczna
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UETechnologia nowych materiałów
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym w UEAnaliza techniczna procesów i produktów przemysłowych
Zarządzanie jakością pracy laboratoriówKontrola jakości produktów organicznych
Środki pomocnicze w procesach przemysłowychTechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia lekkiej syntezy organicznej
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia leków i pestycydów
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej ITechnologia środków pomocniczych i kosmetyków
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej IITechnologia podstawowej syntezy organicznej
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2