Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Nanotechnologia (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny1 / 1
Angielska terminologia techniczna i nanotechnologicznaprzedmiot wspólny1 / 2
Ergonomia i bezpieczeństwo pracyprzedmiot wspólny
Etyka inżynierskaprzedmiot wspólny2 / 1
Historia chemii i przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Język obcy (I angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy (I niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy (II angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy (II niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy (III angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy (III niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Praca inżynierskaprzedmiot wspólny
Prawo patentowe i wynalazczeprzedmiot wspólny3 / 2
Seminariumprzedmiot wspólny
Sztuka studiowaniaprzedmiot wspólny2 / 2
Technologie informatyczneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne (I)przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne (II)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika z elementami elektronikiprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Informatyka i CADprzedmiot wspólny
Matematyczne podstawy opracowania wynikówprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Polimery i materiały funkcjonalneprzedmiot wspólny
Wstęp do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo techniczneprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiary w nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały i nanomateriały kosmetyczneprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody badań bio- i nanomateriałówprzedmiot wspólny
Metody badań nanomateriałów funkcjonalnychprzedmiot wspólny
Nanocząstki a środowiskoprzedmiot wspólny
Nanocząstki, dyspersje i żele polimeroweprzedmiot wspólny
Nanokataliza i nanokatalizatoryprzedmiot wspólny
Nanomateriały funkcjonalneprzedmiot wspólny
Nanotechnologia i zastosowanieprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy technologii syntezy polimerów i żywic reaktywnychprzedmiot wspólny
Polimerowe materiały i nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Projekt nanotechnologicznyprzedmiot wspólny
Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Recykling materiałówprzedmiot wspólny
Technologia nanokompozytów polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów ceramicznychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów i nanowłókien polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów węglowychprzedmiot wspólny
Technologia procesów materiałowych w transporcie i motoryzacjiprzedmiot wspólny
Technologia procesów materiałów kompozytowychprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzania materiałów nanostrukturalnychprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Badania materiałów i systemów nanostrukturalnychPolimerowe bio- i nanomateriały
Chemia fizyczna polimerówNanomateriały funkcjonalne4 / 1
Farby i powłoki z nanocząsteczkamiPolimerowe bio- i nanomateriały5 / 1
Fizykochemia powierzchniNanomateriały funkcjonalne
Mikroskopia i jej zastosowanie w nanotechnologiiNanomateriały funkcjonalne
Nanokompozyty hybrydoweNanomateriały funkcjonalne
Nanonapełniacze i nanokompozytyPolimerowe bio- i nanomateriały
Podstawy biochemiiPolimerowe bio- i nanomateriały
Podstawy krystalografiiNanomateriały funkcjonalne4 / 2
Polimery w medycyniePolimerowe bio- i nanomateriały
Techniki i technologie przetwórstwaPolimerowe bio- i nanomateriały
Technologia cienkich warstwNanomateriały funkcjonalne
Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej)Polimerowe bio- i nanomateriały
Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej)Nanomateriały funkcjonalne
Wysokobarierowe nanokompozytowe materiały polimerowePolimerowe bio- i nanomateriały5 / 2
Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnychNanomateriały funkcjonalne

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny1 / 1
Angielska terminologia techniczna i nanotechnologicznaprzedmiot wspólny1 / 2
Ergonomia i bezpieczeństwo pracyprzedmiot wspólny
Etyka inżynierskaprzedmiot wspólny2 / 1
Historia chemii i przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Język obcy (I angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy (I niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy (II angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy (II niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy (III angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy (III niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Praca inżynierskaprzedmiot wspólny
Prawo patentowe i wynalazczeprzedmiot wspólny3 / 2
Seminariumprzedmiot wspólny
Sztuka studiowaniaprzedmiot wspólny2 / 2
Technologie informatyczneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne (I)przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne (II)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika z elementami elektronikiprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Informatyka i CADprzedmiot wspólny
Matematyczne podstawy opracowania wynikówprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Polimery i materiały funkcjonalneprzedmiot wspólny
Wstęp do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo techniczneprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiary w nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały i nanomateriały kosmetyczneprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody badań bio- i nanomateriałówprzedmiot wspólny
Metody badań nanomateriałów funkcjonalnychprzedmiot wspólny
Nanocząstki a środowiskoprzedmiot wspólny
Nanocząstki, dyspersje i żele polimeroweprzedmiot wspólny
Nanokataliza i nanokatalizatoryprzedmiot wspólny
Nanomateriały funkcjonalneprzedmiot wspólny
Nanotechnologia i zastosowanieprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy technologii syntezy polimerów i żywic reaktywnychprzedmiot wspólny
Polimerowe materiały i nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Projekt nanotechnologicznyprzedmiot wspólny
Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Recykling materiałówprzedmiot wspólny
Technologia nanokompozytów polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów ceramicznychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów i nanowłókien polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów węglowychprzedmiot wspólny
Technologia procesów materiałowych w transporcie i motoryzacjiprzedmiot wspólny
Technologia procesów materiałów kompozytowychprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzania materiałów nanostrukturalnychprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Polimerowe bio- i nanomateriały

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania materiałów i systemów nanostrukturalnychPolimerowe bio- i nanomateriały
Farby i powłoki z nanocząsteczkamiPolimerowe bio- i nanomateriały5 / 1
Nanonapełniacze i nanokompozytyPolimerowe bio- i nanomateriały
Podstawy biochemiiPolimerowe bio- i nanomateriały
Polimery w medycyniePolimerowe bio- i nanomateriały
Techniki i technologie przetwórstwaPolimerowe bio- i nanomateriały
Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej)Polimerowe bio- i nanomateriały
Wysokobarierowe nanokompozytowe materiały polimerowePolimerowe bio- i nanomateriały5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Nanomateriały funkcjonalne

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemia fizyczna polimerówNanomateriały funkcjonalne4 / 1
Fizykochemia powierzchniNanomateriały funkcjonalne
Mikroskopia i jej zastosowanie w nanotechnologiiNanomateriały funkcjonalne
Nanokompozyty hybrydoweNanomateriały funkcjonalne
Podstawy krystalografiiNanomateriały funkcjonalne4 / 2
Technologia cienkich warstwNanomateriały funkcjonalne
Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej)Nanomateriały funkcjonalne
Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnychNanomateriały funkcjonalne

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny1 / 1
Angielska terminologia techniczna i nanotechnologicznaprzedmiot wspólny1 / 2
Ergonomia i bezpieczeństwo pracyprzedmiot wspólny
Etyka inżynierskaprzedmiot wspólny2 / 1
Historia chemii i przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Język obcy (I angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy (I niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy (II angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy (II niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy (III angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy (III niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Praca inżynierskaprzedmiot wspólny
Prawo patentowe i wynalazczeprzedmiot wspólny3 / 2
Seminariumprzedmiot wspólny
Sztuka studiowaniaprzedmiot wspólny2 / 2
Technologie informatyczneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne (I)przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne (II)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika z elementami elektronikiprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Informatyka i CADprzedmiot wspólny
Matematyczne podstawy opracowania wynikówprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Polimery i materiały funkcjonalneprzedmiot wspólny
Wstęp do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo techniczneprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiary w nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały i nanomateriały kosmetyczneprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody badań bio- i nanomateriałówprzedmiot wspólny
Metody badań nanomateriałów funkcjonalnychprzedmiot wspólny
Nanocząstki a środowiskoprzedmiot wspólny
Nanocząstki, dyspersje i żele polimeroweprzedmiot wspólny
Nanokataliza i nanokatalizatoryprzedmiot wspólny
Nanomateriały funkcjonalneprzedmiot wspólny
Nanotechnologia i zastosowanieprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy technologii syntezy polimerów i żywic reaktywnychprzedmiot wspólny
Polimerowe materiały i nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Projekt nanotechnologicznyprzedmiot wspólny
Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Recykling materiałówprzedmiot wspólny
Technologia nanokompozytów polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów ceramicznychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów i nanowłókien polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów węglowychprzedmiot wspólny
Technologia procesów materiałowych w transporcie i motoryzacjiprzedmiot wspólny
Technologia procesów materiałów kompozytowychprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzania materiałów nanostrukturalnychprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Badania materiałów i systemów nanostrukturalnychPolimerowe bio- i nanomateriały
Chemia fizyczna polimerówNanomateriały funkcjonalne4 / 1
Farby i powłoki z nanocząsteczkamiPolimerowe bio- i nanomateriały5 / 1
Fizykochemia powierzchniNanomateriały funkcjonalne
Mikroskopia i jej zastosowanie w nanotechnologiiNanomateriały funkcjonalne
Nanokompozyty hybrydoweNanomateriały funkcjonalne
Nanonapełniacze i nanokompozytyPolimerowe bio- i nanomateriały
Podstawy biochemiiPolimerowe bio- i nanomateriały
Podstawy krystalografiiNanomateriały funkcjonalne4 / 2
Polimery w medycyniePolimerowe bio- i nanomateriały
Techniki i technologie przetwórstwaPolimerowe bio- i nanomateriały
Technologia cienkich warstwNanomateriały funkcjonalne
Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej)Polimerowe bio- i nanomateriały
Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej)Nanomateriały funkcjonalne
Wysokobarierowe nanokompozytowe materiały polimerowePolimerowe bio- i nanomateriały5 / 2
Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnychNanomateriały funkcjonalne

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Angielska terminologia techniczna i chemicznaprzedmiot wspólny1 / 1
Angielska terminologia techniczna i nanotechnologicznaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ergonomia i bezpieczeństwo pracyprzedmiot wspólny
Historia chemii i przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny
Podstawy ekonomii i zarządzaniaprzedmiot wspólny
Praca inżynierskaprzedmiot wspólny
Seminariumprzedmiot wspólny
Technologie informatyczneprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne (I)przedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne (II)przedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Elektrotechnika z elementami elektronikiprzedmiot wspólny
Fizyka Iprzedmiot wspólny
Fizyka IIprzedmiot wspólny
Informatyka i CADprzedmiot wspólny
Matematyczne podstawy opracowania wynikówprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemiiprzedmiot wspólny
Polimery i materiały funkcjonalneprzedmiot wspólny
Wstęp do analizy matematycznejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo techniczneprzedmiot wspólny
Elementy automatyki i pomiary w nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Inżynieria bioprocesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznegoprzedmiot wspólny
Materiały i nanomateriały kosmetyczneprzedmiot wspólny
Mechanika i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody badań bio- i nanomateriałówprzedmiot wspólny
Metody badań nanomateriałów funkcjonalnychprzedmiot wspólny
Nanocząstki a środowiskoprzedmiot wspólny
Nanocząstki, dyspersje i żele polimeroweprzedmiot wspólny
Nanokataliza i nanokatalizatoryprzedmiot wspólny
Nanomateriały funkcjonalneprzedmiot wspólny
Nanotechnologia i zastosowanieprzedmiot wspólny
Podstawy nauki o materiałachprzedmiot wspólny
Podstawy technologii syntezy polimerów i żywic reaktywnychprzedmiot wspólny
Polimerowe materiały i nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Projekt nanotechnologicznyprzedmiot wspólny
Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Recykling materiałówprzedmiot wspólny
Technologia nanokompozytów polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów ceramicznychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów i nanowłókien polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów polimerowychprzedmiot wspólny
Technologia nanomateriałów węglowychprzedmiot wspólny
Technologia procesów materiałowych w transporcie i motoryzacjiprzedmiot wspólny
Technologia procesów materiałów kompozytowychprzedmiot wspólny
Technologia wytwarzania materiałów nanostrukturalnychprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakościąprzedmiot wspólny
Badania materiałów i systemów nanostrukturalnychPolimerowe bio- i nanomateriały
Fizykochemia powierzchniNanomateriały funkcjonalne
Mikroskopia i jej zastosowanie w nanotechnologiiNanomateriały funkcjonalne
Nanokompozyty hybrydoweNanomateriały funkcjonalne
Nanonapełniacze i nanokompozytyPolimerowe bio- i nanomateriały
Podstawy biochemiiPolimerowe bio- i nanomateriały
Polimery w medycyniePolimerowe bio- i nanomateriały
Techniki i technologie przetwórstwaPolimerowe bio- i nanomateriały
Technologia cienkich warstwNanomateriały funkcjonalne
Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej)Polimerowe bio- i nanomateriały
Wykład monograficzny (do wyboru związany z tematyką pracy dyplomowej)Nanomateriały funkcjonalne
Zasady projektowania i modelowania materiałów nanostrukturalnychNanomateriały funkcjonalne

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka inżynierskaprzedmiot wspólny2 / 1
Sztuka studiowaniaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (I angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy (I niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (II angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy (II niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 22

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (III angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy (III niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny3 / 1
Prawo patentowe i wynalazczeprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemia fizyczna polimerówNanomateriały funkcjonalne4 / 1
Podstawy krystalografiiNanomateriały funkcjonalne4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Farby i powłoki z nanocząsteczkamiPolimerowe bio- i nanomateriały5 / 1
Wysokobarierowe nanokompozytowe materiały polimerowePolimerowe bio- i nanomateriały5 / 2