Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Nauka o sztuceprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny
Wybrane metody matematyczne w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny11 / 1
Analiza kosztów przemysłowychprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza termiczna - teoria i zastosowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Elementy funkcjonowania i więzi w systemach technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Energia a środowiskoprzedmiot wspólny5 / 1
Fizykochemia roztworówprzedmiot wspólny8 / 1
Inżynieria mikrosystemówprzedmiot wspólny2 / 1
Inżynieria procesowa w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Korozja i powłoki ochronneprzedmiot wspólny12 / 1
Magazynowanie i transport produktów chemicznychprzedmiot wspólny10 / 2
Mechanika statystycznaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody analizy instrumentalnej w kontroli jakości produktówprzedmiot wspólny11 / 2
Modelowanie procesów w makro, mikro i nanoskaliprzedmiot wspólny1 / 1
Nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznegoprzedmiot wspólny12 / 2
Nowoczesne techniki separacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Numeryczna mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 2
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnychprzedmiot wspólny5 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Procesy transportowe w środowisku naturalnymprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie instalacji przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie mieszalnikówprzedmiot wspólny13 / 1
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny4 / 1
Symulatory procesowe w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny7 / 2
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny1 / 2
Tworzenie systemów technologicznych i podstawy eksploatacjiprzedmiot wspólny3 / 2
Współczesne elementy syntezy organicznejprzedmiot wspólny13 / 2
Zjawiska transportu w systemach rozproszonychprzedmiot wspólny4 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Nauka o sztuceprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny
Wybrane metody matematyczne w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny11 / 1
Analiza kosztów przemysłowychprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza termiczna - teoria i zastosowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Elementy funkcjonowania i więzi w systemach technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Energia a środowiskoprzedmiot wspólny5 / 1
Fizykochemia roztworówprzedmiot wspólny8 / 1
Inżynieria mikrosystemówprzedmiot wspólny2 / 1
Inżynieria procesowa w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Korozja i powłoki ochronneprzedmiot wspólny12 / 1
Magazynowanie i transport produktów chemicznychprzedmiot wspólny10 / 2
Mechanika statystycznaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody analizy instrumentalnej w kontroli jakości produktówprzedmiot wspólny11 / 2
Modelowanie procesów w makro, mikro i nanoskaliprzedmiot wspólny1 / 1
Nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznegoprzedmiot wspólny12 / 2
Nowoczesne techniki separacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Numeryczna mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 2
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnychprzedmiot wspólny5 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Procesy transportowe w środowisku naturalnymprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie instalacji przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie mieszalnikówprzedmiot wspólny13 / 1
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny4 / 1
Symulatory procesowe w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny7 / 2
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny1 / 2
Tworzenie systemów technologicznych i podstawy eksploatacjiprzedmiot wspólny3 / 2
Współczesne elementy syntezy organicznejprzedmiot wspólny13 / 2
Zjawiska transportu w systemach rozproszonychprzedmiot wspólny4 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Nauka o sztuceprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny
Wybrane metody matematyczne w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalna w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny11 / 1
Analiza kosztów przemysłowychprzedmiot wspólny10 / 1
Analiza termiczna - teoria i zastosowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Elementy funkcjonowania i więzi w systemach technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Energia a środowiskoprzedmiot wspólny5 / 1
Fizykochemia roztworówprzedmiot wspólny8 / 1
Inżynieria mikrosystemówprzedmiot wspólny2 / 1
Inżynieria procesowa w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Korozja i powłoki ochronneprzedmiot wspólny12 / 1
Magazynowanie i transport produktów chemicznychprzedmiot wspólny10 / 2
Mechanika statystycznaprzedmiot wspólny6 / 1
Metody analizy instrumentalnej w kontroli jakości produktówprzedmiot wspólny11 / 2
Modelowanie procesów w makro, mikro i nanoskaliprzedmiot wspólny1 / 1
Nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznegoprzedmiot wspólny12 / 2
Nowoczesne techniki separacjiprzedmiot wspólny2 / 2
Numeryczna mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 2
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnychprzedmiot wspólny5 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Procesy transportowe w środowisku naturalnymprzedmiot wspólny9 / 2
Projektowanie instalacji przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Projektowanie mieszalnikówprzedmiot wspólny13 / 1
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny4 / 1
Symulatory procesowe w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny7 / 2
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny1 / 2
Tworzenie systemów technologicznych i podstawy eksploatacjiprzedmiot wspólny3 / 2
Współczesne elementy syntezy organicznejprzedmiot wspólny13 / 2
Zjawiska transportu w systemach rozproszonychprzedmiot wspólny4 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny
Nauka o sztuceprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny
Wybrane metody matematyczne w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Wprowadzenie do inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 22

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza instrumentalna w inżynierii procesowejprzedmiot wspólny11 / 1
Metody analizy instrumentalnej w kontroli jakości produktówprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza kosztów przemysłowychprzedmiot wspólny10 / 1
Magazynowanie i transport produktów chemicznychprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza termiczna - teoria i zastosowaniaprzedmiot wspólny7 / 1
Symulatory procesowe w inżynierii chemicznejprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy funkcjonowania i więzi w systemach technologicznychprzedmiot wspólny3 / 1
Tworzenie systemów technologicznych i podstawy eksploatacjiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energia a środowiskoprzedmiot wspólny5 / 1
Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fizykochemia roztworówprzedmiot wspólny8 / 1
Projektowanie instalacji przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria mikrosystemówprzedmiot wspólny2 / 1
Nowoczesne techniki separacjiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria procesowa w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Procesy transportowe w środowisku naturalnymprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Korozja i powłoki ochronneprzedmiot wspólny12 / 1
Nieorganiczne komponenty dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznegoprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mechanika statystycznaprzedmiot wspólny6 / 1
Numeryczna mechanika płynówprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Modelowanie procesów w makro, mikro i nanoskaliprzedmiot wspólny1 / 1
Systemy wentylacji i klimatyzacjiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Projektowanie mieszalnikówprzedmiot wspólny13 / 1
Współczesne elementy syntezy organicznejprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Statystyczna kontrola jakościprzedmiot wspólny4 / 1
Zjawiska transportu w systemach rozproszonychprzedmiot wspólny4 / 2