Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S3)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka i metody nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny5 / 3
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny3 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny
Język angielskiprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Pedagogika nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny1 / 1
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny2 / 1
Chemia organicznaprzedmiot wspólny1 / 2
Chemia organicznaprzedmiot wspólny2 / 2
Zastosowanie technik komputerowych w planowaniu doświadczeńprzedmiot wspólny
Angielski w nauce i technologii - Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Angielski w nauce i technologii - Marketing, zarządzanie, innowacjaprzedmiot wspólny6 / 2
Angielski w nauce i technologii - Technologia chemicznaprzedmiot wspólny6 / 3
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka i metody nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny5 / 3
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny3 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny
Język angielskiprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Pedagogika nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny1 / 1
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny2 / 1
Chemia organicznaprzedmiot wspólny1 / 2
Chemia organicznaprzedmiot wspólny2 / 2
Zastosowanie technik komputerowych w planowaniu doświadczeńprzedmiot wspólny
Angielski w nauce i technologii - Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Angielski w nauce i technologii - Marketing, zarządzanie, innowacjaprzedmiot wspólny6 / 2
Angielski w nauce i technologii - Technologia chemicznaprzedmiot wspólny6 / 3
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka i metody nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny5 / 3
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny3 / 1
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny
Język angielskiprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Pedagogika nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny3 / 2
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 2
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny1 / 1
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny2 / 1
Chemia organicznaprzedmiot wspólny1 / 2
Chemia organicznaprzedmiot wspólny2 / 2
Zastosowanie technik komputerowych w planowaniu doświadczeńprzedmiot wspólny
Angielski w nauce i technologii - Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny6 / 1
Angielski w nauce i technologii - Marketing, zarządzanie, innowacjaprzedmiot wspólny6 / 2
Angielski w nauce i technologii - Technologia chemicznaprzedmiot wspólny6 / 3
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Konsultacje z opiekunem/promotoremprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Postępy pracy doktorskiejprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny
Seminarium kierunkoweprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiaprzedmiot wspólny5 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny5 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny5 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny3 / 1
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria chemicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny1 / 1
Chemia organicznaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemia nieorganicznaprzedmiot wspólny2 / 1
Chemia organicznaprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6