Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S2)
specjalność: żywienie człowieka

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Komunikacja i korespondencja handlowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracyprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 4
Praktyka produkcyjno - organizacyjna (4 tygodnie)przedmiot wspólny
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Informatyka stosowanaprzedmiot wspólny
Statystyka stosowanaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.przedmiot wspólny
Tworzenie i rozwój form indywidualnej przedsiębiorczościprzedmiot wspólny
Wybrane działy w biotechnologii żywności (blok)przedmiot wspólny
Alergie pokarmoweprzedmiot wspólny1 / 1
Alergie pokarmoweprzedmiot wspólny4 / 1
Analityka żywnościprzedmiot wspólny1 / 2
Analityka żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowiażywienie człowieka
Bioinżynieria w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna4 / 1
Bioinżynieria w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna1 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsaprzedmiot wspólny4 / 3
Biologiczne podstawy jakości mięsaprzedmiot wspólny1 / 3
Biologiczne przetwarzanie odpadów w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna4 / 2
Biologiczne przetwarzanie odpadów w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna1 / 2
Biologiczne zasoby wódtechnologia rybna
Certyfikacja w produkcji rybackiejtechnologia rybna
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejprzedmiot wspólny1 / 4
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejprzedmiot wspólny4 / 4
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny4 / 5
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny1 / 5
Gospodarka odpadami w zakładzie przetwórstwa rybnegotechnologia rybna
Higiena w przemyśle spożywczymżywienie człowieka
Higiena w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności
Higiena w przemyśle spożywczymtechnologia rybna
Higieniczno - toksykologiczna ocena opakowańprzedmiot wspólny1 / 6
Higieniczno - toksykologiczna ocena opakowańprzedmiot wspólny4 / 6
Identyfikacja surowców i żywności pochodzenia wodnegotechnologia rybna
Inżynieria genetycznatechnologia rybna4 / 3
Inżynieria genetycznatechnologia rybna1 / 3
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze z rybprzedmiot wspólny1 / 7
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze z rybprzedmiot wspólny4 / 7
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności4 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności1 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka1 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka4 / 1
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny1 / 8
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny4 / 8
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiprzedmiot wspólny4 / 9
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiprzedmiot wspólny1 / 9
Ogólne towaroznawstwo żywnościprzedmiot wspólny1 / 10
Ogólne towaroznawstwo żywnościprzedmiot wspólny4 / 10
Opakowania i systemy pakująceprzedmiot wspólny1 / 11
Opakowania i systemy pakująceprzedmiot wspólny4 / 11
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny1 / 12
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny4 / 12
Patofizjologia w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Patogeny w żywnościprzedmiot wspólny1 / 13
Patogeny w żywnościprzedmiot wspólny4 / 13
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny4 / 14
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny1 / 14
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny1 / 15
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny4 / 15
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny1 / 16
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny4 / 16
Produkcja surowców do wytwarzania żywności funkcjonalnejtechnologia rybna4 / 4
Produkcja surowców do wytwarzania żywności funkcjonalnejtechnologia rybna1 / 4
Produkcja surowców rybackich - akwakulturatechnologia rybna
Przetwórstwo skorupiaków i mięczakówtechnologia rybna
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny1 / 17
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny4 / 17
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościżywienie człowieka
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Systematyka rybtechnologia rybna
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny4 / 18
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny1 / 18
Technologia i organizacja usług gastronomicznychprzedmiot wspólny1 / 19
Technologia i organizacja usług gastronomicznychprzedmiot wspólny4 / 19
Technologia pasz i koncentratów paszowychprzedmiot wspólny1 / 20
Technologia pasz i koncentratów paszowychprzedmiot wspólny4 / 20
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejtechnologia i biotechnologia żywności
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejżywienie człowieka
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 2
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 2
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności4 / 2
Technologia produktów cukierniczychżywienie człowieka1 / 2
Technologia produktów cukierniczychżywienie człowieka4 / 2
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności1 / 2
Transport chłodniczyprzedmiot wspólny1 / 21
Transport chłodniczyprzedmiot wspólny4 / 21
Wybrane działy w technologii produktów rybnychtechnologia rybna
Wybrane działy w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościprzedmiot wspólny1 / 22
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościprzedmiot wspólny4 / 22
Wybrane działy w dietetyceżywienie człowieka
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaprzedmiot wspólny1 / 23
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaprzedmiot wspólny4 / 23
Wybrane działy w technologii produktów roślinnychtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii żywnościtechnologia rybna
Wybrane działy w technologii żywnościżywienie człowieka
Wybrane działy w technologii żywności pochodzenia zwierzęcego (blok)technologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 3
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności4 / 3
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka1 / 3
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka4 / 3
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności1 / 3
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 3
Wybrane działy z technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny4 / 24
Wybrane działy z technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny1 / 24
Wybrane działy z technologii żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy z toksykologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności1 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymżywienie człowieka1 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymżywienie człowieka4 / 4
Zarządzanie jakością żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zarządzanie jakością żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Zarządzanie jakością żywnościtechnologia rybna
Zarządzanie jakością żywnościżywienie człowieka
Zasady żywienia i dietetykitechnologia rybna
Zasady żywienia i dietetykiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zasady żywienia i dietetykitechnologia i biotechnologia żywności
Żywienie różnych grup ludnościprzedmiot wspólny4 / 25
Żywienie różnych grup ludnościprzedmiot wspólny1 / 25
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychprzedmiot wspólny1 / 26
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychprzedmiot wspólny4 / 26
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia rybna
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i biotechnologia żywności
Żywieniowa promocja zdrowiaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjitechnologia i biotechnologia żywności1 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjitechnologia i biotechnologia żywności4 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiżywienie człowieka1 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiżywienie człowieka4 / 5

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Komunikacja i korespondencja handlowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracyprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 4
Praktyka produkcyjno - organizacyjna (4 tygodnie)przedmiot wspólny
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Informatyka stosowanaprzedmiot wspólny
Statystyka stosowanaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.przedmiot wspólny
Tworzenie i rozwój form indywidualnej przedsiębiorczościprzedmiot wspólny
Wybrane działy w biotechnologii żywności (blok)przedmiot wspólny
Alergie pokarmoweprzedmiot wspólny1 / 1
Alergie pokarmoweprzedmiot wspólny4 / 1
Analityka żywnościprzedmiot wspólny1 / 2
Analityka żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Biologiczne podstawy jakości mięsaprzedmiot wspólny4 / 3
Biologiczne podstawy jakości mięsaprzedmiot wspólny1 / 3
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejprzedmiot wspólny1 / 4
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejprzedmiot wspólny4 / 4
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny4 / 5
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny1 / 5
Higieniczno - toksykologiczna ocena opakowańprzedmiot wspólny1 / 6
Higieniczno - toksykologiczna ocena opakowańprzedmiot wspólny4 / 6
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze z rybprzedmiot wspólny1 / 7
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze z rybprzedmiot wspólny4 / 7
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny1 / 8
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny4 / 8
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiprzedmiot wspólny4 / 9
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiprzedmiot wspólny1 / 9
Ogólne towaroznawstwo żywnościprzedmiot wspólny1 / 10
Ogólne towaroznawstwo żywnościprzedmiot wspólny4 / 10
Opakowania i systemy pakująceprzedmiot wspólny1 / 11
Opakowania i systemy pakująceprzedmiot wspólny4 / 11
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny1 / 12
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny4 / 12
Patogeny w żywnościprzedmiot wspólny1 / 13
Patogeny w żywnościprzedmiot wspólny4 / 13
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny4 / 14
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny1 / 14
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny1 / 15
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny4 / 15
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny1 / 16
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny4 / 16
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny1 / 17
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny4 / 17
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny4 / 18
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny1 / 18
Technologia i organizacja usług gastronomicznychprzedmiot wspólny1 / 19
Technologia i organizacja usług gastronomicznychprzedmiot wspólny4 / 19
Technologia pasz i koncentratów paszowychprzedmiot wspólny1 / 20
Technologia pasz i koncentratów paszowychprzedmiot wspólny4 / 20
Transport chłodniczyprzedmiot wspólny1 / 21
Transport chłodniczyprzedmiot wspólny4 / 21
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościprzedmiot wspólny1 / 22
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościprzedmiot wspólny4 / 22
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaprzedmiot wspólny1 / 23
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaprzedmiot wspólny4 / 23
Wybrane działy z technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny4 / 24
Wybrane działy z technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny1 / 24
Żywienie różnych grup ludnościprzedmiot wspólny4 / 25
Żywienie różnych grup ludnościprzedmiot wspólny1 / 25
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychprzedmiot wspólny1 / 26
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychprzedmiot wspólny4 / 26

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności żywienie człowieka

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia i biotechnologia żywności

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Higiena w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności4 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności1 / 1
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejtechnologia i biotechnologia żywności
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności4 / 2
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności1 / 2
Wybrane działy w technologii produktów roślinnychtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii żywności pochodzenia zwierzęcego (blok)technologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności4 / 3
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności1 / 3
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności1 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 4
Zarządzanie jakością żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Zasady żywienia i dietetykitechnologia i biotechnologia żywności
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i biotechnologia żywności
Żywność i żywienie w dobie globalizacjitechnologia i biotechnologia żywności1 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjitechnologia i biotechnologia żywności4 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności ocena, analiza i zarządzanie jakością żywności

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 1
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 2
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 2
Wybrane działy w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 3
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 3
Wybrane działy z technologii żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy z toksykologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 4
Zarządzanie jakością żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zasady żywienia i dietetykiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Żywieniowa promocja zdrowiaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 5

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1
Komunikacja i korespondencja handlowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny2 / 3
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracyprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 4
Praktyka produkcyjno - organizacyjna (4 tygodnie)przedmiot wspólny
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Informatyka stosowanaprzedmiot wspólny
Statystyka stosowanaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.przedmiot wspólny
Tworzenie i rozwój form indywidualnej przedsiębiorczościprzedmiot wspólny
Wybrane działy w biotechnologii żywności (blok)przedmiot wspólny
Alergie pokarmoweprzedmiot wspólny1 / 1
Alergie pokarmoweprzedmiot wspólny4 / 1
Analityka żywnościprzedmiot wspólny1 / 2
Analityka żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowiażywienie człowieka
Bioinżynieria w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna4 / 1
Bioinżynieria w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna1 / 1
Biologiczne podstawy jakości mięsaprzedmiot wspólny4 / 3
Biologiczne podstawy jakości mięsaprzedmiot wspólny1 / 3
Biologiczne przetwarzanie odpadów w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna4 / 2
Biologiczne przetwarzanie odpadów w przetwórstwie ryb i owoców morzatechnologia rybna1 / 2
Biologiczne zasoby wódtechnologia rybna
Certyfikacja w produkcji rybackiejtechnologia rybna
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejprzedmiot wspólny1 / 4
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejprzedmiot wspólny4 / 4
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny4 / 5
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny1 / 5
Gospodarka odpadami w zakładzie przetwórstwa rybnegotechnologia rybna
Higiena w przemyśle spożywczymżywienie człowieka
Higiena w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności
Higiena w przemyśle spożywczymtechnologia rybna
Higieniczno - toksykologiczna ocena opakowańprzedmiot wspólny1 / 6
Higieniczno - toksykologiczna ocena opakowańprzedmiot wspólny4 / 6
Identyfikacja surowców i żywności pochodzenia wodnegotechnologia rybna
Inżynieria genetycznatechnologia rybna4 / 3
Inżynieria genetycznatechnologia rybna1 / 3
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze z rybprzedmiot wspólny1 / 7
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze z rybprzedmiot wspólny4 / 7
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności4 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności1 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka1 / 1
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka4 / 1
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny1 / 8
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny4 / 8
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiprzedmiot wspólny4 / 9
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiprzedmiot wspólny1 / 9
Ogólne towaroznawstwo żywnościprzedmiot wspólny1 / 10
Ogólne towaroznawstwo żywnościprzedmiot wspólny4 / 10
Opakowania i systemy pakująceprzedmiot wspólny1 / 11
Opakowania i systemy pakująceprzedmiot wspólny4 / 11
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny1 / 12
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny4 / 12
Patofizjologia w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Patogeny w żywnościprzedmiot wspólny1 / 13
Patogeny w żywnościprzedmiot wspólny4 / 13
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny4 / 14
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny1 / 14
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny1 / 15
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny4 / 15
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny1 / 16
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny4 / 16
Produkcja surowców do wytwarzania żywności funkcjonalnejtechnologia rybna4 / 4
Produkcja surowców do wytwarzania żywności funkcjonalnejtechnologia rybna1 / 4
Produkcja surowców rybackich - akwakulturatechnologia rybna
Przetwórstwo skorupiaków i mięczakówtechnologia rybna
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny1 / 17
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny4 / 17
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościżywienie człowieka
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Systematyka rybtechnologia rybna
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny4 / 18
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny1 / 18
Technologia i organizacja usług gastronomicznychprzedmiot wspólny1 / 19
Technologia i organizacja usług gastronomicznychprzedmiot wspólny4 / 19
Technologia pasz i koncentratów paszowychprzedmiot wspólny1 / 20
Technologia pasz i koncentratów paszowychprzedmiot wspólny4 / 20
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejtechnologia i biotechnologia żywności
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejżywienie człowieka
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 2
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 2
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności4 / 2
Technologia produktów cukierniczychżywienie człowieka1 / 2
Technologia produktów cukierniczychżywienie człowieka4 / 2
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności1 / 2
Transport chłodniczyprzedmiot wspólny1 / 21
Transport chłodniczyprzedmiot wspólny4 / 21
Wybrane działy w technologii produktów rybnychtechnologia rybna
Wybrane działy w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościprzedmiot wspólny1 / 22
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościprzedmiot wspólny4 / 22
Wybrane działy w dietetyceżywienie człowieka
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaprzedmiot wspólny1 / 23
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaprzedmiot wspólny4 / 23
Wybrane działy w technologii produktów roślinnychtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii żywnościtechnologia rybna
Wybrane działy w technologii żywnościżywienie człowieka
Wybrane działy w technologii żywności pochodzenia zwierzęcego (blok)technologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 3
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności4 / 3
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka1 / 3
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka4 / 3
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności1 / 3
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 3
Wybrane działy z technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny4 / 24
Wybrane działy z technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny1 / 24
Wybrane działy z technologii żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy z toksykologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności1 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymżywienie człowieka1 / 4
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymżywienie człowieka4 / 4
Zarządzanie jakością żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zarządzanie jakością żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Zarządzanie jakością żywnościtechnologia rybna
Zarządzanie jakością żywnościżywienie człowieka
Zasady żywienia i dietetykitechnologia rybna
Zasady żywienia i dietetykiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zasady żywienia i dietetykitechnologia i biotechnologia żywności
Żywienie różnych grup ludnościprzedmiot wspólny4 / 25
Żywienie różnych grup ludnościprzedmiot wspólny1 / 25
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychprzedmiot wspólny1 / 26
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychprzedmiot wspólny4 / 26
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia rybna
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i biotechnologia żywności
Żywieniowa promocja zdrowiaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjitechnologia i biotechnologia żywności1 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjitechnologia i biotechnologia żywności4 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiżywienie człowieka1 / 5
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiżywienie człowieka4 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioetykaprzedmiot wspólny2 / 1
Komunikacja i korespondencja handlowaprzedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja społecznaprzedmiot wspólny2 / 3
Techniki negocjacjiprzedmiot wspólny2 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny3 / 1

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracyprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy magisterskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno - organizacyjna (4 tygodnie)przedmiot wspólny
Enzymologiaprzedmiot wspólny
Informatyka stosowanaprzedmiot wspólny
Statystyka stosowanaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Projektowanie i eksploatacja linii technologicznych.przedmiot wspólny
Tworzenie i rozwój form indywidualnej przedsiębiorczościprzedmiot wspólny
Wybrane działy w biotechnologii żywności (blok)przedmiot wspólny
Biochemiczne i fizjologiczne podstawy zdrowiażywienie człowieka
Biologiczne zasoby wódtechnologia rybna
Certyfikacja w produkcji rybackiejtechnologia rybna
Gospodarka odpadami w zakładzie przetwórstwa rybnegotechnologia rybna
Higiena w przemyśle spożywczymżywienie człowieka
Higiena w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności
Higiena w przemyśle spożywczymtechnologia rybna
Identyfikacja surowców i żywności pochodzenia wodnegotechnologia rybna
Patofizjologia w żywieniu człowiekażywienie człowieka
Produkcja surowców rybackich - akwakulturatechnologia rybna
Przetwórstwo skorupiaków i mięczakówtechnologia rybna
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościżywienie człowieka
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Surowce pomocnicze i dodatki do żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Systematyka rybtechnologia rybna
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejtechnologia i biotechnologia żywności
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Technologia produkcji żywności regionalnej i ekologicznejżywienie człowieka
Wybrane działy w technologii produktów rybnychtechnologia rybna
Wybrane działy w analizie i ocenie jakości żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy w dietetyceżywienie człowieka
Wybrane działy w technologii produktów roślinnychtechnologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy w technologii żywnościtechnologia rybna
Wybrane działy w technologii żywnościżywienie człowieka
Wybrane działy w technologii żywności pochodzenia zwierzęcego (blok)technologia i biotechnologia żywności
Wybrane działy z technologii żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Wybrane działy z toksykologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zarządzanie jakością żywnościocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zarządzanie jakością żywnościtechnologia i biotechnologia żywności
Zarządzanie jakością żywnościtechnologia rybna
Zarządzanie jakością żywnościżywienie człowieka
Zasady żywienia i dietetykitechnologia rybna
Zasady żywienia i dietetykiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności
Zasady żywienia i dietetykitechnologia i biotechnologia żywności
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia rybna
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i biotechnologia żywności
Żywieniowa promocja zdrowiaocena, analiza i zarządzanie jakością żywności

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmoweprzedmiot wspólny1 / 1
Analityka żywnościprzedmiot wspólny1 / 2
Biologiczne podstawy jakości mięsaprzedmiot wspólny1 / 3
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejprzedmiot wspólny1 / 4
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny1 / 5
Higieniczno - toksykologiczna ocena opakowańprzedmiot wspólny1 / 6
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze z rybprzedmiot wspólny1 / 7
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny1 / 8
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiprzedmiot wspólny1 / 9
Ogólne towaroznawstwo żywnościprzedmiot wspólny1 / 10
Opakowania i systemy pakująceprzedmiot wspólny1 / 11
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny1 / 12
Patogeny w żywnościprzedmiot wspólny1 / 13
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny1 / 14
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny1 / 15
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny1 / 16
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny1 / 17
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny1 / 18
Technologia i organizacja usług gastronomicznychprzedmiot wspólny1 / 19
Technologia pasz i koncentratów paszowychprzedmiot wspólny1 / 20
Transport chłodniczyprzedmiot wspólny1 / 21
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościprzedmiot wspólny1 / 22
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaprzedmiot wspólny1 / 23
Wybrane działy z technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny1 / 24
Żywienie różnych grup ludnościprzedmiot wspólny1 / 25
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychprzedmiot wspólny1 / 26

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Alergie pokarmoweprzedmiot wspólny4 / 1
Analityka żywnościprzedmiot wspólny4 / 2
Biologiczne podstawy jakości mięsaprzedmiot wspólny4 / 3
Charakterystyka i przetwarzanie zwierzyny łownejprzedmiot wspólny4 / 4
Fizjologia człowiekaprzedmiot wspólny4 / 5
Higieniczno - toksykologiczna ocena opakowańprzedmiot wspólny4 / 6
Izolaty, koncentraty i biopreparaty spożywcze z rybprzedmiot wspólny4 / 7
Mikrobiologia przemysłowaprzedmiot wspólny4 / 8
Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologiiprzedmiot wspólny4 / 9
Ogólne towaroznawstwo żywnościprzedmiot wspólny4 / 10
Opakowania i systemy pakująceprzedmiot wspólny4 / 11
Otrzymywanie preparatów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny4 / 12
Patogeny w żywnościprzedmiot wspólny4 / 13
Postępy w inżynierii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny4 / 14
Postępy w mechanizacji przetwórstwa spożywczegoprzedmiot wspólny4 / 15
Prawo żywnościoweprzedmiot wspólny4 / 16
Standardy mikrobiologiczne w analizie i ocenie jakości żywnościprzedmiot wspólny4 / 17
Szkodniki w przemyśle spożywczymprzedmiot wspólny4 / 18
Technologia i organizacja usług gastronomicznychprzedmiot wspólny4 / 19
Technologia pasz i koncentratów paszowychprzedmiot wspólny4 / 20
Transport chłodniczyprzedmiot wspólny4 / 21
Wybrane działy w chłodnictwie i przechowalnictwie żywnościprzedmiot wspólny4 / 22
Wybrane działy w technologii piekarstwa i ciastkarstwaprzedmiot wspólny4 / 23
Wybrane działy z technologii mleczarskiejprzedmiot wspólny4 / 24
Żywienie różnych grup ludnościprzedmiot wspólny4 / 25
Żywienie w różnych stanach fizjologicznychprzedmiot wspólny4 / 26

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 1
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 2
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 3
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 4
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności1 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kultura żywienia w różnych regionach świataocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 1
Technologia produktów cukierniczychocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 2
Wybrane działy z reologiiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 3
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 4
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiocena, analiza i zarządzanie jakością żywności4 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności4 / 1
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności4 / 2
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności4 / 3
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności4 / 4
Żywność i żywienie w dobie globalizacjitechnologia i biotechnologia żywności4 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kultura żywienia w różnych regionach światatechnologia i biotechnologia żywności1 / 1
Technologia produktów cukierniczychtechnologia i biotechnologia żywności1 / 2
Wybrane działy z reologiitechnologia i biotechnologia żywności1 / 3
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymtechnologia i biotechnologia żywności1 / 4
Żywność i żywienie w dobie globalizacjitechnologia i biotechnologia żywności1 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka1 / 1
Technologia produktów cukierniczychżywienie człowieka1 / 2
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka1 / 3
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymżywienie człowieka1 / 4
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiżywienie człowieka1 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Kultura żywienia w różnych regionach światażywienie człowieka4 / 1
Technologia produktów cukierniczychżywienie człowieka4 / 2
Wybrane działy z reologiiżywienie człowieka4 / 3
Zarządzanie jakością w przemyśle spożywczymżywienie człowieka4 / 4
Żywność i żywienie w dobie globalizacjiżywienie człowieka4 / 5