Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Rybactwo (N3)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Akwakulturaprzedmiot wspólny
Biologia rybprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierząt doświadczalnych i hodowlanych w świetle prawaprzedmiot wspólny
Dydaktyka i metodyka nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 1
Ekologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Ekologia i sozologia wódprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
Grzyby w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Mikrobiologia stosowanaprzedmiot wspólny
Pedagogika nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 2
Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny2 / 1
Rybołówstwo zrównoważone i jego narzędziaprzedmiot wspólny
Seminaria z opiekunem naukowym/promotoremprzedmiot wspólny
Seminariumprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny2 / 2
Toksyny organizmów wodnych i lądowychprzedmiot wspólny
Zasoby ożywione i nieożywione Antarktykiprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Akwakulturaprzedmiot wspólny
Biologia rybprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierząt doświadczalnych i hodowlanych w świetle prawaprzedmiot wspólny
Dydaktyka i metodyka nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 1
Ekologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Ekologia i sozologia wódprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
Grzyby w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Mikrobiologia stosowanaprzedmiot wspólny
Pedagogika nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 2
Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny2 / 1
Rybołówstwo zrównoważone i jego narzędziaprzedmiot wspólny
Seminaria z opiekunem naukowym/promotoremprzedmiot wspólny
Seminariumprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny2 / 2
Toksyny organizmów wodnych i lądowychprzedmiot wspólny
Zasoby ożywione i nieożywione Antarktykiprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Akwakulturaprzedmiot wspólny
Biologia rybprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierząt doświadczalnych i hodowlanych w świetle prawaprzedmiot wspólny
Dydaktyka i metodyka nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 1
Ekologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Ekologia i sozologia wódprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
Grzyby w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Mikrobiologia stosowanaprzedmiot wspólny
Pedagogika nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 2
Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny2 / 1
Rybołówstwo zrównoważone i jego narzędziaprzedmiot wspólny
Seminaria z opiekunem naukowym/promotoremprzedmiot wspólny
Seminariumprzedmiot wspólny
Technika mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny2 / 2
Toksyny organizmów wodnych i lądowychprzedmiot wspólny
Zasoby ożywione i nieożywione Antarktykiprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dydaktyka i metodyka nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 1
Pedagogika nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Psychologia uczenia się i nauczania w szkole wyższejprzedmiot wspólny2 / 1
Technika mowy i emisji głosuprzedmiot wspólny2 / 2