Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2012/2013 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 50wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 51wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 52wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 53wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i ergonomia w przemyślezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
Wychowanie fizyczne Izaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0303
Wychowanie fizyczne IIzaliczenie1,0ćwiczenia audytoryjnepraktyczne1,01,0304

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodniSemestr
Praktyka zawodowazaliczenie5,0praktykipraktyczne5,00,067

Moduły/Przedmioty kształcenia podstawowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 3wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Fizykaegzamin4,0laboratoriapraktyczne1,00,5151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0151
wykładyaudytoryjne2,02,0301
Matematyka Iegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,52,5301
wykładyaudytoryjne2,52,5301
Matematyka IIegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,52,5302
wykładyaudytoryjne2,52,5302
Napędy elektryczneegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,51,0304
wykładyaudytoryjne2,52,5304
Napędy hydrauliczne i pneumatycznezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,71,0305
wykładyaudytoryjne1,31,3155
Obrabiarki CNCzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,5154
wykładyaudytoryjne1,01,0154
Podstawy automatykiegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,30,6153
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,31,3153
wykładyaudytoryjne2,42,4303
Podstawy mikro- i nanotechnologiizaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
Podstawy nauki o materiałachzaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,5151
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Podstawy robotykizaliczenie2,0laboratoriapraktyczne1,00,5154
wykładyaudytoryjne1,01,0154
Statystyka matematycznazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,5153
wykładyaudytoryjne2,02,0303
Sterowanie dyskretnezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,0306
wykładyaudytoryjne2,02,0306
Teoria sterowaniaegzamin5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,41,4154
laboratoriapraktyczne1,40,4154
wykładyaudytoryjne2,22,2304
Współczesne materiały konstrukcyjneegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,0302
wykładyaudytoryjne2,02,0302

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 5wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 6wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 11wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bazy danychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,71,1303
wykładyaudytoryjne1,31,3153
Elektronikazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,71,0302
wykładyaudytoryjne1,31,3152
Elektrotechnikazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,10,4151
wykładyaudytoryjne2,92,9451
Grafika inżynierska Izaliczenie3,0projektypraktyczne2,01,0301
wykładyaudytoryjne1,01,0151
Grafika inżynierska IIzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne2,01,0302
wykładyaudytoryjne1,01,0152
Informatykazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,71,0301
wykładyaudytoryjne1,31,3151
Inżynieria oprogramowaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,5156
projektypraktyczne1,00,5156
wykładyaudytoryjne1,01,0156
Maszynoznawstwoegzamin4,0projektypraktyczne2,30,6154
wykładyaudytoryjne1,71,7304
Mechanika Izaliczenie5,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,52,5301
wykładyaudytoryjne2,52,5301
Mechanika IIegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0152
wykładyaudytoryjne2,02,0152
Mechatronikazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,30,5153
projektypraktyczne1,30,5153
wykładyaudytoryjne1,41,4153
Metody sztucznej inteligencjizaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,70,9305
wykładyaudytoryjne1,31,3155
Metrologia i systemy pomiaroweegzamin5,0laboratoriapraktyczne2,51,0304
wykładyaudytoryjne2,52,5304
Podstawy konstrukcji maszynzaliczenie4,0projektypraktyczne1,30,5153
wykładyaudytoryjne2,72,7303
Podstawy zarządzaniazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
Praca dyplomowaegzamin15,0projektypraktyczne15,00,907
Procesy technologiczne w budowie maszyn, elektrotechnice i elektroniceegzamin4,0projektypraktyczne1,30,7155
wykładyaudytoryjne2,72,7305
Programowanie obrabiarek CNC i robotówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,02,0307
Projektowanie mechatroniczneegzamin4,0projektypraktyczne2,71,0306
wykładyaudytoryjne1,31,3156
Seminarium dyplomowe Izaliczenie1,0projektypraktyczne1,00,5156
Seminarium dyplomowe IIzaliczenie1,0projektypraktyczne1,00,5157
Systemy wizyjne, rozpoznawanie obrazówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,5156
wykładyaudytoryjne2,02,0306
Techniki obliczeniowezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,71,0302
wykładyaudytoryjne1,31,3152
Techniki wytwarzaniazaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,5151
wykładyaudytoryjne2,02,0301
Układy elektroniczne w mechatroniceegzamin4,0projektypraktyczne2,01,0303
wykładyaudytoryjne2,02,0303
Wytrzymałość materiałówegzamin5,0laboratoriapraktyczne1,00,5152
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,02,0302
wykładyaudytoryjne2,02,0302

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Metodyka pracy umysłowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,041
Szkolenie BHP i p.poż.zaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,051
Szkolenie bibliotecznezaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,011

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Elementy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
2 Zarządzanie jakościązaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Wybrane zagadnienia kultury - Szczecin w sztucezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0156
2 Wybrane zagadnienia kultury - muzykazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 3 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Konstrukcja maszyn technologicznychegzamin4,0projektypraktyczne1,30,6155
wykładyaudytoryjne2,72,7305
2 Roboty przemysłoweegzamin4,0projektypraktyczne2,00,5155
wykładyaudytoryjne2,02,0305

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Identyfikacja i analiza sygnałówegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,41,0306
wykładyaudytoryjne1,61,6156
2 Optymalizacjaegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,41,0306
wykładyaudytoryjne1,61,6156

Blok obieralny 5 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Diagnostyka układów mechatronicznychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5156
wykładyaudytoryjne1,01,0156
2 Eksploatacja układów mechatronicznychzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
wykładyaudytoryjne1,01,0156

Blok obieralny 6 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Mechanika płynówzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,5153
wykładyaudytoryjne2,52,5303
2 Termodynamikazaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,31,3153
wykładyaudytoryjne2,72,7303

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Badania doświadczalne urządzeń mechatronicznychzaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,11,1156
laboratoriapraktyczne0,90,2156
wykładyaudytoryjne2,02,0306
2 Dynamika układów mechanicznychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,00,5156
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,0156
wykładyaudytoryjne2,02,0306

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Techniki symulacji w budowie maszynzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne2,50,5154
wykładyaudytoryjne2,52,5304
2 Teoria maszyn i mechanizmówzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne1,70,5154
wykładyaudytoryjne3,33,3304

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Komputerowe projektowanie konstrukcji elektronicznychzaliczenie4,0projektypraktyczne2,70,9305
wykładyaudytoryjne1,31,3155
2 Komputerowe projektowanie konstrukcji mechanicznychzaliczenie4,0projektypraktyczne2,71,4305
wykładyaudytoryjne1,31,3155

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Internetowe technologie informatycznezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne3,01,0305
wykładyaudytoryjne1,01,0155
2 Programowanie obiektowezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,71,0305
wykładyaudytoryjne1,31,3155

Blok obieralny 11 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Programowanie układów sterowaniazaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,30,5155
wykładyaudytoryjne2,72,7305
2 Systemy sensoryczne i wykonawczezaliczenie4,0laboratoriapraktyczne1,30,5155
wykładyaudytoryjne2,72,7305

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Budowa i badania prototypów urządzeń mechatronicznychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,02,0307
2 Szybkie prototypowanie układów mechatronicznychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,02,0307

Blok obieralny 50 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy I (angielski)zaliczenie1,0lektoratpraktyczne1,01,0303
2 Język obcy I (niemiecki)zaliczenie1,0lektoratpraktyczne1,01,0303

Blok obieralny 51 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy II (angielski)zaliczenie1,0lektoratpraktyczne1,01,0304
2 Język obcy II (niemiecki)zaliczenie1,0lektoratpraktyczne1,01,0304

Blok obieralny 52 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,02,0605
2 Język obcy III (niemiecki)zaliczenie2,0lektoratpraktyczne2,02,0605

Blok obieralny 53 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy IV (angielski)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,0606
2 Język obcy IV (niemiecki)egzamin3,0lektoratpraktyczne3,02,0606