Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2012/2013 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 1wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
BHP i ergonomia w przemyślezaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,015
Ochrona własności intelektualnejzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,015

Praktyki zawodowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba tygodni
Praktyka zawodowazaliczenie5,0praktykipraktyczne5,00,06

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 12wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Praca dyplomowaegzamin15,0projektypraktyczne15,00,90
Programowanie obrabiarek CNC i robotówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,00,515
wykładyaudytoryjne2,02,030
Seminarium dyplomowe IIzaliczenie1,0projektypraktyczne1,00,515

Blok obieralny 1 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Elementy prawazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157
2 Zarządzanie jakościązaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0157

Blok obieralny 12 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Budowa i badania prototypów urządzeń mechatronicznychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,02,0307
2 Szybkie prototypowanie układów mechatronicznychzaliczenie3,0projektypraktyczne1,00,5157
wykładyaudytoryjne2,02,0307