Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Efekty uczenia się:

KODWiedza
PESW_10-_W01Słuchacz wie czym jest Linux i jakie ma zastosowanie, zna pliki i polecenia do konfiguracji systemu.
PESW_10-_W02Słuchacz płynnie się porusza po systemie Linux i nim zarządza.
PESW_10-_W03Słuchacz zna podstawowe narzędzia programistyczne.
PESW_10-_W04Słuchacz wie jak implementować i wdrażać aplikacje na platformy dedykowane.
PESW_10-_W05Słuchacz zna mechanizmy dynamicznego zarządzania pamięcią.
PESW_10-_W06Słuchacz zna struktury danych i podstawowe algorytmy stosowane w informatyce.
PESW_10-_W07Słuchacz wie jak wykorzystać mechanizmy progmramistyczne udostępnione w systemie Linux.
PESW_10-_W08Słuchacz zna metody tworzenia procesów i wątków oraz komunikacji pomiędzy nimi w systemie Linux.
PESW_10-_W09Słuchacz zna techniki programowania proceduralnego w języku C++, zna składnie, semantykę i sferę zastosowań języka C++.
PESW_10-_W10Słuchacz rozumie proces kompilacji oraz uruchamiania programów.
PESW_10-_W11Słuchacz zna paradygmaty programowania obiektowego i generycznego w kontekście języka C++.
PESW_10-_W12Studen zna budowę programów wielowątkowych w języku C++.
PESW_10-_W13Słuchacz zna kontenery i algorytmy biblioteki standardowej C++.
PESW_10-_W14Student zna techniki testowania, rodzaje testów i metodykę testowania.