Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Informatyki - Programowanie z elementami systemów wbudowanych

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
PESW_10-_U01Słuchacz potrafi obsługiwać system Linux, dokonywać jego personalizacji w zależności od zapotrzebowania.
PESW_10-_U02Słuchacz umie implementować i instalować aplikacje na platformie dedykowanej.
PESW_10-_U03Słuchacz potrafi wykorzystać mechanizmy dynamicznego zarządzania pamięcią.
PESW_10-_U04Słuchacz umie zaimplementować algorytmy i struktury danych odpowiednio do zadania.
PESW_10-_U05Słuchacz umie zaimplementować komunikację miedzy procesami i wątkami w systemie Linux.
PESW_10-_U06Słuchacz umie sterować procesem kompilacji.
PESW_10-_U07Słuchacz umie wykorzystać własności programowania obiektowego w języku C++.
PESW_10-_U08Słuchacz potrafi zrównoleglić zadany algorytm wykorzystując mechanizm programowania wielowątkowego w języku C++.
PESW_10-_U09Słuchacz umie dobrać odpowiedni kontener do przechowania danych, oraz algorytm ze względu na wydajność.
PESW_10-_U10Słuchacz umie zaprojektować i tworzyć przypadki testowe.
PESW_10-_U11Słuchacz potrafi wykorzystać systemy wersjonowania plików.
PESW_10-_U12Słuchacz umie stosować odpowiednie mechanizmy systemu Linux w zależności od potrzeb aplikacji.