Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria transportu (N2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny1 / 1
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny11 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Komunikacja perswazyjna - negocjacjeprzedmiot wspólny9 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy organizacji produkcjiprzedmiot wspólny
Psychologia społecznaprzedmiot wspólny9 / 2
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny11 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny11 / 3
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo transportu drogowegoprzedmiot wspólny3 / 1
Eksploatacja technicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdachprzedmiot wspólny3 / 2
Metody numeryczne w transporcieprzedmiot wspólny10 / 1
Metody optymalizacji w transporcieprzedmiot wspólny10 / 2
Modele logistyczne w eksploatacjiprzedmiot wspólny4 / 2
Modelowanie systemów i procesów transportowychprzedmiot wspólny
Optymalizacja systemów transportu i magazynowaniaprzedmiot wspólny
Recykling i regeneracjaprzedmiot wspólny2 / 1
Rekonstrukcja wypadków drogowychprzedmiot wspólny7 / 1
Rzeczoznawstwo samochodoweprzedmiot wspólny
Technologie regeneracjiprzedmiot wspólny2 / 2
Transport materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny7 / 2
Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością w transporcie drogowymprzedmiot wspólny
Badania eksploatacyjne samochodówlogistyka, organizacja i technologia transportu
Budowa pojazdów samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Certyfikacja i ekspertyzy technicznelogistyka, organizacja i technologia transportu6 / 1
Diagnostyka komputerowa samochoduurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym8 / 1
Dynamika samochoduurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Działanie i diagnostyka układów bezpieczeństwalogistyka, organizacja i technologia transportu
Ekologia w transporcielogistyka, organizacja i technologia transportu
Eksploatacja pojazdów samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Energochłonność ruchu samochodulogistyka, organizacja i technologia transportu8 / 1
Inżynieria produkcji samochodówurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym7 / 1
Mechatronika samochodowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Napęd i hamowanie w środkach transportulogistyka, organizacja i technologia transportu8 / 2
Praca dyplomowalogistyka, organizacja i technologia transportu
Praca dyplomowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Praca przejściowalogistyka, organizacja i technologia transportu5 / 1
Praca przejściowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym5 / 1
Seminarium dyplomowe Iurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Seminarium dyplomowe Ilogistyka, organizacja i technologia transportu
Seminarium dyplomowe IIlogistyka, organizacja i technologia transportu
Seminarium dyplomowe IIurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Silniki spalinowe w transporcie drogowymurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowychlogistyka, organizacja i technologia transportu6 / 2
Systemy ekspertowe w zarządzaniu transportemlogistyka, organizacja i technologia transportu
Technologie wytwarzania i odnowy środków transportulogistyka, organizacja i technologia transportu
Urządzenia elektroniczne w pojazdach samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym8 / 2
Wybrane zagadnienia technologii samochodówurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym7 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny1 / 1
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny11 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Komunikacja perswazyjna - negocjacjeprzedmiot wspólny9 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy organizacji produkcjiprzedmiot wspólny
Psychologia społecznaprzedmiot wspólny9 / 2
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny11 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny11 / 3
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo transportu drogowegoprzedmiot wspólny3 / 1
Eksploatacja technicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdachprzedmiot wspólny3 / 2
Metody numeryczne w transporcieprzedmiot wspólny10 / 1
Metody optymalizacji w transporcieprzedmiot wspólny10 / 2
Modele logistyczne w eksploatacjiprzedmiot wspólny4 / 2
Modelowanie systemów i procesów transportowychprzedmiot wspólny
Optymalizacja systemów transportu i magazynowaniaprzedmiot wspólny
Recykling i regeneracjaprzedmiot wspólny2 / 1
Rekonstrukcja wypadków drogowychprzedmiot wspólny7 / 1
Rzeczoznawstwo samochodoweprzedmiot wspólny
Technologie regeneracjiprzedmiot wspólny2 / 2
Transport materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny7 / 2
Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością w transporcie drogowymprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności logistyka, organizacja i technologia transportu

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania eksploatacyjne samochodówlogistyka, organizacja i technologia transportu
Certyfikacja i ekspertyzy technicznelogistyka, organizacja i technologia transportu6 / 1
Działanie i diagnostyka układów bezpieczeństwalogistyka, organizacja i technologia transportu
Ekologia w transporcielogistyka, organizacja i technologia transportu
Energochłonność ruchu samochodulogistyka, organizacja i technologia transportu8 / 1
Napęd i hamowanie w środkach transportulogistyka, organizacja i technologia transportu8 / 2
Praca dyplomowalogistyka, organizacja i technologia transportu
Praca przejściowalogistyka, organizacja i technologia transportu5 / 1
Seminarium dyplomowe Ilogistyka, organizacja i technologia transportu
Seminarium dyplomowe IIlogistyka, organizacja i technologia transportu
Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowychlogistyka, organizacja i technologia transportu6 / 2
Systemy ekspertowe w zarządzaniu transportemlogistyka, organizacja i technologia transportu
Technologie wytwarzania i odnowy środków transportulogistyka, organizacja i technologia transportu

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności urządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Budowa pojazdów samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Diagnostyka komputerowa samochoduurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym8 / 1
Dynamika samochoduurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Eksploatacja pojazdów samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Inżynieria produkcji samochodówurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym7 / 1
Mechatronika samochodowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Praca dyplomowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Praca przejściowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym5 / 1
Seminarium dyplomowe Iurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Seminarium dyplomowe IIurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Silniki spalinowe w transporcie drogowymurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Urządzenia elektroniczne w pojazdach samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym8 / 2
Wybrane zagadnienia technologii samochodówurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym7 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny1 / 1
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny11 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Komunikacja perswazyjna - negocjacjeprzedmiot wspólny9 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy organizacji produkcjiprzedmiot wspólny
Psychologia społecznaprzedmiot wspólny9 / 2
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny11 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny11 / 3
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Bezpieczeństwo transportu drogowegoprzedmiot wspólny3 / 1
Eksploatacja technicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdachprzedmiot wspólny3 / 2
Metody numeryczne w transporcieprzedmiot wspólny10 / 1
Metody optymalizacji w transporcieprzedmiot wspólny10 / 2
Modele logistyczne w eksploatacjiprzedmiot wspólny4 / 2
Modelowanie systemów i procesów transportowychprzedmiot wspólny
Optymalizacja systemów transportu i magazynowaniaprzedmiot wspólny
Recykling i regeneracjaprzedmiot wspólny2 / 1
Rekonstrukcja wypadków drogowychprzedmiot wspólny7 / 1
Rzeczoznawstwo samochodoweprzedmiot wspólny
Technologie regeneracjiprzedmiot wspólny2 / 2
Transport materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny7 / 2
Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością w transporcie drogowymprzedmiot wspólny
Badania eksploatacyjne samochodówlogistyka, organizacja i technologia transportu
Budowa pojazdów samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Certyfikacja i ekspertyzy technicznelogistyka, organizacja i technologia transportu6 / 1
Diagnostyka komputerowa samochoduurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym8 / 1
Dynamika samochoduurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Działanie i diagnostyka układów bezpieczeństwalogistyka, organizacja i technologia transportu
Ekologia w transporcielogistyka, organizacja i technologia transportu
Eksploatacja pojazdów samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Energochłonność ruchu samochodulogistyka, organizacja i technologia transportu8 / 1
Inżynieria produkcji samochodówurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym7 / 1
Mechatronika samochodowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Napęd i hamowanie w środkach transportulogistyka, organizacja i technologia transportu8 / 2
Praca dyplomowalogistyka, organizacja i technologia transportu
Praca dyplomowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Praca przejściowalogistyka, organizacja i technologia transportu5 / 1
Praca przejściowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym5 / 1
Seminarium dyplomowe Iurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Seminarium dyplomowe Ilogistyka, organizacja i technologia transportu
Seminarium dyplomowe IIlogistyka, organizacja i technologia transportu
Seminarium dyplomowe IIurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Silniki spalinowe w transporcie drogowymurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowychlogistyka, organizacja i technologia transportu6 / 2
Systemy ekspertowe w zarządzaniu transportemlogistyka, organizacja i technologia transportu
Technologie wytwarzania i odnowy środków transportulogistyka, organizacja i technologia transportu
Urządzenia elektroniczne w pojazdach samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym8 / 2
Wybrane zagadnienia technologii samochodówurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym7 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Elementy prawaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy organizacji produkcjiprzedmiot wspólny
Mechanika analitycznaprzedmiot wspólny
Modelowanie systemów i procesów transportowychprzedmiot wspólny
Optymalizacja systemów transportu i magazynowaniaprzedmiot wspólny
Rzeczoznawstwo samochodoweprzedmiot wspólny
Współczesne materiały konstrukcyjne w motoryzacjiprzedmiot wspólny
Zarządzanie jakością w transporcie drogowymprzedmiot wspólny
Badania eksploatacyjne samochodówlogistyka, organizacja i technologia transportu
Budowa pojazdów samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Dynamika samochoduurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Działanie i diagnostyka układów bezpieczeństwalogistyka, organizacja i technologia transportu
Ekologia w transporcielogistyka, organizacja i technologia transportu
Eksploatacja pojazdów samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Mechatronika samochodowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Praca dyplomowalogistyka, organizacja i technologia transportu
Praca dyplomowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Seminarium dyplomowe Iurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Seminarium dyplomowe Ilogistyka, organizacja i technologia transportu
Seminarium dyplomowe IIlogistyka, organizacja i technologia transportu
Seminarium dyplomowe IIurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Silniki spalinowe w transporcie drogowymurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym
Systemy ekspertowe w zarządzaniu transportemlogistyka, organizacja i technologia transportu
Technologie wytwarzania i odnowy środków transportulogistyka, organizacja i technologia transportu
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Europejskie systemy oceny zgodnościprzedmiot wspólny1 / 1
Normalizacjaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny11 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny11 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny11 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja perswazyjna - negocjacjeprzedmiot wspólny9 / 1
Psychologia społecznaprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo transportu drogowegoprzedmiot wspólny3 / 1
Ergonomia i bezpieczeństwo w pojazdachprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Eksploatacja technicznaprzedmiot wspólny4 / 1
Modele logistyczne w eksploatacjiprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody numeryczne w transporcieprzedmiot wspólny10 / 1
Metody optymalizacji w transporcieprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Recykling i regeneracjaprzedmiot wspólny2 / 1
Technologie regeneracjiprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Rekonstrukcja wypadków drogowychprzedmiot wspólny7 / 1
Transport materiałów niebezpiecznychprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Certyfikacja i ekspertyzy technicznelogistyka, organizacja i technologia transportu6 / 1
Sterowanie i zarządzanie w systemach transportowychlogistyka, organizacja i technologia transportu6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Diagnostyka komputerowa samochoduurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym8 / 1
Urządzenia elektroniczne w pojazdach samochodowychurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Energochłonność ruchu samochodulogistyka, organizacja i technologia transportu8 / 1
Napęd i hamowanie w środkach transportulogistyka, organizacja i technologia transportu8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria produkcji samochodówurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym7 / 1
Wybrane zagadnienia technologii samochodówurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca przejściowalogistyka, organizacja i technologia transportu5 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca przejściowaurządzenia mechatroniczne w transporcie samochodowym5 / 1