Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Energetyka (S2)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
ENE_2A_W01Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie matematyki obejmującą: elementy matematyki stosowanej, rachunku różniczkowego oraz metody optymalizacji, w tym metody numeryczne niezbędne do: 1) Opisu i analizy działania elementów i systemów energetycznych; 2) Opisu matematycznego przebiegu procesów fizycznych, chemicznych w tym elektrochemicznych oraz procesów energetycznych
ENE_2A_W02Ma poszerzoną wiedzę w zakresie fizyki obejmującą podstawy fizyki kwantowej, jądrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w złożonych systemach elektroenergetycznych
ENE_2A_W03Ma szczegółową wiedzę w zakresie zasad budowy, modelowania, projektowania i eksploatacji elementów i systemów elektroenergetycznych
ENE_2A_W04Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie miernictwa elektroenergetycznego oraz współczesnych systemów pomiarowych, w szczególności w zakresie doboru aparatury i analizy niepewności pomiarów
ENE_2A_W05Ma wiedzę w zakresie układów elektroenergetycznych służących do poprawy jakości i przesyłu energii elektrycznej
ENE_2A_W06Ma rozszerzoną wiedzę z zakresu modelowania układów mechanicznych; analizy wytrzymałościowej podstawowych konstrukcji mechanicznych
ENE_2A_W07Ma rozszerzoną i uporządkowana wiedzę z zakresu hydromechaniki, termodynamiki i przekazywania ciepła
ENE_2A_W08Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie komputerowego wspomagania obliczeń i podejmowania decyzji w energetyce
ENE_2A_W09Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie: zarządzania dostawą i poborem energii zasilającej procesy i obiekty oraz prawa energetycznego, a także efektywności energetycznej
ENE_2A_W10Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę w dziedzinie energetyki konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, w tym energetyki odnawialnej i jądrowej
ENE_2A_W11Ma wiedzę w zakresie trendów rozwojowych w zakresie pracy źródeł wytwórczych w systemie elektroenergetycznym, w tym generacji rozproszonej i magazynowania energii
ENE_2A_W12Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie gospodarki odpadami, oczyszczania spalin, wpływu procesów energetycznych na środowisko
ENE_2A_W13Ma podstawową wiedzę w zakresie materiałów stosowanych w przemyśle energetycznym, cyklu życia urządzeń i systemów energetycznych
ENE_2A_W14Ma elementarną wiedzę z zakresu zarządzania, w tym zarządzania jakością, prowadzenia działalności gospodarczej oraz zasad tworzenia i rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości
ENE_2A_W15Ma podstawową wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego