Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (N1)

Plany studiów w roku akademickim 2016/2017 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Seminarium inżynierskiezaliczenie1,0seminariapraktyczne1,00,38

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Ekofizjografiazaliczenie1,0wykładyaudytoryjne0,50,59
projektypraktyczne0,50,59
Oceny i prognozy oddziaływania na środowiskozaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,51,018
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,51,012
Ochrona dziedzictwa kulturowegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,412
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,46
Planowanie infrastruktury technicznej III (energetyka, telekomunikacja)zaliczenie3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,09
wykładyaudytoryjne2,02,018
Rewitalizacja obszarów zurbanizowanychzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,618
projektypraktyczne1,50,38
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,410
Samorząd terytorialnyegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,02,018

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Podstawy informacji naukowejzaliczenie0,0wykładyaudytoryjne0,00,02

Blok obieralny 7 - do wybrania 3 z 4 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Estetyka miastzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,01,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,097
2 Kosztorysy i wycena projektówzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,097
3 Rynek nieruchomościzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,097
4 Skutki ekonomiczne uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennegozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,097
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,097