Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2021/2022 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 2wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 7wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 8wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 9wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 10wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Kogeneracja i systemy hybrydowezaliczenie4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,410
wykładyaudytoryjne1,50,920
laboratoriapraktyczne1,50,920
Legislacyjne uwarunkowania wykorzystania OZEzaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,410
wykładyaudytoryjne1,50,920
Oddziaływanie produkcji energii odnawialnej na środowiskozaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,715
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,715
Systemy i urządzenia w spalaniu biomasyzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,920
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,715
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw płynnychzaliczenie4,0wykładyaudytoryjne2,00,715
laboratoriapraktyczne2,01,330
Wytwarzanie i zastosowanie biopaliw stałychzaliczenie4,0laboratoriapraktyczne2,01,330
wykładyaudytoryjne2,00,715

Blok obieralny 2 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język angielskiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,5303
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,5605
2 Język niemieckiegzamin3,0lektoratpraktyczne2,01,5303
lektoratpraktyczne2,02,0604
lektoratpraktyczne3,02,5605

Blok obieralny 7 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Maszyny do biomasy leśnejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,3305
2 Maszyny do prac komunalnychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,3305

Blok obieralny 8 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Algorytmy i struktura danychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,7155
laboratoriapraktyczne1,00,255
2 Budowanie, prowadzenie i bezpieczeństwo witryn w sieci Internetzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,00,7155
laboratoriapraktyczne1,00,255

Blok obieralny 9 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Elementy geotechnikizaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,7155
wykładyaudytoryjne0,80,7155
laboratoriapraktyczne0,40,255
2 Właściwości fizyko-mechaniczne gleby i surowców energetycznychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne0,80,7155
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,7155
laboratoriapraktyczne0,40,255

Blok obieralny 10 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Diagnostyka maszyn roboczych i pojazdówzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,255
wykładyaudytoryjne1,50,7155
2 Technologie antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji i urządzeńzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,50,255
wykładyaudytoryjne1,50,7155