Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Inżynieria materiałowa (N2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny7 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny7 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny7 / 3
Zalecenia prawne UEprzedmiot wspólny1 / 2
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny2 / 1
Sieci neuronoweprzedmiot wspólny2 / 2
BHPprzedmiot wspólny
Kształtowanie właściwości materiałówprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Postępy w nauce o materiałachprzedmiot wspólny3 / 1
Praktyczne aspekty doboru materiałów i technologiiprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody badańprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie wytwarzania materiałówprzedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanie projektami innowacyjnymiprzedmiot wspólny
Badania i odbiory konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Badania nieniszczące kompozytówkonstrukcje lekkie
Formy wtryskowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Formy wtryskowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Innowacyjne materiały kompozytowekonstrukcje lekkie
Inżynieria powierzchni i powłoki ochronneprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchnispawalnictwo i techniki łączenia
Materiały i procesy polimeroweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćspawalnictwo i techniki łączenia
Metaloznawstwo i metalurgia spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Modyfikacja polimerówprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Modyfikacja polimerówkonstrukcje lekkie
Podstawy wykonywania form wtryskowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Powłoki do specjalnych zastosowań technicznychkonstrukcje lekkie
Praca dyplomowakonstrukcje lekkie
Praca dyplomowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca dyplomowaspawalnictwo i techniki łączenia
Praca przejściowakonstrukcje lekkie4 / 1
Praca przejściowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych4 / 1
Praca przejściowaspawalnictwo i techniki łączenia4 / 1
Projektowanie konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Projektowanie technologii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Recyklingprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Recykling kompozytówkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Ispawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe Ikonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe IIspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe IIkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium problemowespawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium problemowekonstrukcje lekkie
Seminarium problemoweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Struktury i konstrukcje wielomateriałowakonstrukcje lekkie
Techniki komputerowe w inżynierii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Techniki łączenia materiałów polimerowychspawalnictwo i techniki łączenia
Technologie nanokompozytów polimerowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowychkonstrukcje lekkie
Zgrzewanie, lutowanie, klejeniespawalnictwo i techniki łączenia
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności spawalnictwo i techniki łączenia

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania i odbiory konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchnispawalnictwo i techniki łączenia
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćspawalnictwo i techniki łączenia
Metaloznawstwo i metalurgia spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Praca dyplomowaspawalnictwo i techniki łączenia
Praca przejściowaspawalnictwo i techniki łączenia4 / 1
Projektowanie konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Projektowanie technologii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe Ispawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe IIspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium problemowespawalnictwo i techniki łączenia
Techniki komputerowe w inżynierii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Techniki łączenia materiałów polimerowychspawalnictwo i techniki łączenia
Zgrzewanie, lutowanie, klejeniespawalnictwo i techniki łączenia

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności konstrukcje lekkie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Badania nieniszczące kompozytówkonstrukcje lekkie
Innowacyjne materiały kompozytowekonstrukcje lekkie
Modyfikacja polimerówkonstrukcje lekkie
Powłoki do specjalnych zastosowań technicznychkonstrukcje lekkie
Praca dyplomowakonstrukcje lekkie
Praca przejściowakonstrukcje lekkie4 / 1
Recykling kompozytówkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Ikonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe IIkonstrukcje lekkie
Seminarium problemowekonstrukcje lekkie
Struktury i konstrukcje wielomateriałowakonstrukcje lekkie
Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowychkonstrukcje lekkie

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności przetwórstwo tworzyw polimerowych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Formy wtryskowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Formy wtryskowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Inżynieria powierzchni i powłoki ochronneprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Materiały i procesy polimeroweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Modyfikacja polimerówprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Podstawy wykonywania form wtryskowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca dyplomowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca przejściowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych4 / 1
Recyklingprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium problemoweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Technologie nanokompozytów polimerowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny7 / 1
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwprzedmiot wspólny1 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny7 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny7 / 3
Zalecenia prawne UEprzedmiot wspólny1 / 2
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny2 / 1
Sieci neuronoweprzedmiot wspólny2 / 2
BHPprzedmiot wspólny
Kształtowanie właściwości materiałówprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Postępy w nauce o materiałachprzedmiot wspólny3 / 1
Praktyczne aspekty doboru materiałów i technologiiprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody badańprzedmiot wspólny
Zaawansowane technologie wytwarzania materiałówprzedmiot wspólny3 / 2
Zarządzanie projektami innowacyjnymiprzedmiot wspólny
Badania i odbiory konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Badania nieniszczące kompozytówkonstrukcje lekkie
Formy wtryskowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Formy wtryskowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Innowacyjne materiały kompozytowekonstrukcje lekkie
Inżynieria powierzchni i powłoki ochronneprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchnispawalnictwo i techniki łączenia
Materiały i procesy polimeroweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćspawalnictwo i techniki łączenia
Metaloznawstwo i metalurgia spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Modyfikacja polimerówprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Modyfikacja polimerówkonstrukcje lekkie
Podstawy wykonywania form wtryskowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Powłoki do specjalnych zastosowań technicznychkonstrukcje lekkie
Praca dyplomowakonstrukcje lekkie
Praca dyplomowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca dyplomowaspawalnictwo i techniki łączenia
Praca przejściowakonstrukcje lekkie4 / 1
Praca przejściowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych4 / 1
Praca przejściowaspawalnictwo i techniki łączenia4 / 1
Projektowanie konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Projektowanie technologii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Recyklingprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Recykling kompozytówkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Ispawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe Ikonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe IIspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe IIkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium problemowespawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium problemowekonstrukcje lekkie
Seminarium problemoweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Struktury i konstrukcje wielomateriałowakonstrukcje lekkie
Techniki komputerowe w inżynierii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Techniki łączenia materiałów polimerowychspawalnictwo i techniki łączenia
Technologie nanokompozytów polimerowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowychkonstrukcje lekkie
Zgrzewanie, lutowanie, klejeniespawalnictwo i techniki łączenia
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instytucje i mechanizmy funkcjonowania Unii Europejskiejprzedmiot wspólny7 / 1
Socjologia społeczeństwa informacyjnegoprzedmiot wspólny7 / 2
Socjologiczne aspekty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Komunikacja społeczna i techniki negocjacjiprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnej 2przedmiot wspólny
Praktyka programowaprzedmiot wspólny
Internetowe technologie informatyczneprzedmiot wspólny
BHPprzedmiot wspólny
Kształtowanie właściwości materiałówprzedmiot wspólny
Metoda elementów skończonychprzedmiot wspólny
Nanomateriały inżynierskieprzedmiot wspólny
Praktyczne aspekty doboru materiałów i technologiiprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody badańprzedmiot wspólny
Zarządzanie projektami innowacyjnymiprzedmiot wspólny
Badania i odbiory konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Badania nieniszczące kompozytówkonstrukcje lekkie
Formy wtryskowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Formy wtryskowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Innowacyjne materiały kompozytowekonstrukcje lekkie
Inżynieria powierzchni i powłoki ochronneprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Inżynieria powierzchni i techniki spawalnicze w inżynierii powierzchnispawalnictwo i techniki łączenia
Materiały i procesy polimeroweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Materiały zaawansowane i ich spawalnośćspawalnictwo i techniki łączenia
Metaloznawstwo i metalurgia spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Modyfikacja polimerówprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Modyfikacja polimerówkonstrukcje lekkie
Podstawy wykonywania form wtryskowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Powłoki do specjalnych zastosowań technicznychkonstrukcje lekkie
Praca dyplomowakonstrukcje lekkie
Praca dyplomowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Praca dyplomowaspawalnictwo i techniki łączenia
Projektowanie konstrukcji spawanychspawalnictwo i techniki łączenia
Projektowanie technologii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Recyklingprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Recykling kompozytówkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Ispawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe Ikonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe Iprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium dyplomowe IIspawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium dyplomowe IIkonstrukcje lekkie
Seminarium dyplomowe IIprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Seminarium problemowespawalnictwo i techniki łączenia
Seminarium problemowekonstrukcje lekkie
Seminarium problemoweprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Struktury i konstrukcje wielomateriałowakonstrukcje lekkie
Techniki komputerowe w inżynierii spawaniaspawalnictwo i techniki łączenia
Techniki łączenia materiałów polimerowychspawalnictwo i techniki łączenia
Technologie nanokompozytów polimerowychprzetwórstwo tworzyw polimerowych
Trwałość eksploatacyjna wyrobów kompozytowychkonstrukcje lekkie
Zgrzewanie, lutowanie, klejeniespawalnictwo i techniki łączenia
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP i p.poż.przedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy prawne funkcjonowania przedsiębiorstwprzedmiot wspólny1 / 1
Zalecenia prawne UEprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Metody sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny2 / 1
Sieci neuronoweprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Postępy w nauce o materiałachprzedmiot wspólny3 / 1
Zaawansowane technologie wytwarzania materiałówprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca przejściowakonstrukcje lekkie4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca przejściowaprzetwórstwo tworzyw polimerowych4 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Praca przejściowaspawalnictwo i techniki łączenia4 / 1