Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2018/2019 - semestr 5:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 4wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Blok obieralny 52wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 15wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Analiza technicznazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,015
laboratoriapraktyczne1,01,030
Inżynieria chemicznaegzamin4,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,030
wykładyaudytoryjne2,01,030
Podstawy technologii chemicznej Iegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
wykładyaudytoryjne2,02,045
Technologia nieorganicznazaliczenie3,0laboratoriaaudytoryjne1,00,025
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,010
wykładyaudytoryjne1,00,030
Technologia organicznazaliczenie3,0laboratoriaaudytoryjne1,00,025
wykładyaudytoryjne1,00,030
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,010
Technologia polimerówzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne1,00,030
laboratoriaaudytoryjne1,00,025
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,010
Termodynamika techniczna i chemicznaegzamin2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
wykładyaudytoryjne1,01,015

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 13wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów

Blok obieralny 4 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Angielska terminologia chemicznazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,00,0305
2 Angielska terminologia technicznazaliczenie2,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne2,01,0305

Blok obieralny 13 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Polimerowe kompozyty konstrukcyjneegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,01,0305
wykładyaudytoryjne2,01,0305
2 Technologia polimerowych materiałów naturalnych i syntetycznychegzamin4,0laboratoriapraktyczne2,00,0305
wykładyaudytoryjne2,00,0305

Blok obieralny 15 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,7155
2 Zagospodarowanie odpadówzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,7155

Blok obieralny 52 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy III (angielski)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,03,0605
2 Język obcy III (niemiecki)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,03,0605