Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
AR_1A_W01Ma wiedzę z matematyki obejmującą algebrę w tym rachunek macierzowy, analizę w tym elementy rachunku różniczkowego i całkowego, rachunek operatorowy oraz rachunek prawdopodobieństwa i metody numeryczne w zakresie niezbędnym do opisu, analizy, modelowania i symulacji sygnałów i systemów dynamicznych w tym wspomaganych komputerowo.
AR_1A_W02Ma podstawową wiedzę z fizyki obejmującą mechanikę, termodynamikę, optykę, elektryczność i magnetyzm oraz wybrane zagadnienia fizyki współczesnej w zakresie niezbędnym do zrozumienia podstawowych zjawisk występujących w sterowanych procesach i ich otoczeniu.
AR_1A_W03Ma wiedzę z informatyki i jej zastosowań przemysłowych niezbędną w nowoczesnej automatyce i robotyce.
AR_1A_W04Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna typowe metody pomiarów przemysłowych, metody i narzędzia niezbędne do analizy wyników pomiarów, a także stan aktualny i tendencje rozwojowe w zakresie czujników, przetworników oraz systemów pomiarowych.
AR_1A_W05Ma uporządkowaną wiedzę z teorii sygnałów niezbędną w analizie i przetwarzaniu sygnałów.
AR_1A_W06Ma uporządkowaną wiedzę z teorii sterowania i systemów w zakresie opisu, analizy i syntezy układów sterowania.
AR_1A_W07Ma podstawową wiedzę o modelowaniu i identyfikacji procesów dynamicznych.
AR_1A_W08Ma podstawową wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji, inżynierii wiedzy i systemów decyzyjnych.
AR_1A_W09Ma podstawową wiedzę z zakresu praktycznych zastosowań automatyki i robotyki.
AR_1A_W10Zna budowę układów robotycznych, metody modelowania i sterowania, oraz orientuje się w stanie obecnym i trendach rozwoju robotyki.
AR_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu metod sterowania procesami dyskretnymi.
AR_1A_W12Ma podstawową wiedzę o robotyzacji procesów technologicznych.
AR_1A_W13Ma podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki niezbędną do zrozumienia działania urządzeń elektrycznych stosowanych w automatyce i robotyce.
AR_1A_W14Ma podstawową wiedzę z elektroniki analogowej i cyfrowej w zakresie pozwalającym na zrozumienie sposobu działania elektronicznych i energoelektronicznych urządzeń wykorzystywanych w układach automatyki i robotyki.
AR_1A_W15Ma podstawową wiedzę o właściwościach konstrukcyjnych i eksploatacyjnych materiałów stosowanych w zautomatyzowanych procesach technologicznych.
AR_1A_W16Ma podstawową wiedzą o elementach i urządzeniach wykonawczych automatyki przemysłowej i ich ograniczeniach wynikających z wymagań środowiskowych, a także zna stan aktualny i tendencje rozwojowe w tym zakresie.
AR_1A_W17Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu programowalnych urządzeń automatyki oraz metod projektowania układów wykorzystujących te urządzenia, orientuje się w stanie obecnym i trendach rozwojowych.
AR_1A_W18Ma uporządkowaną wiedzę o systemach nadzoru i wizualizacji procesów przemysłowych.
AR_1A_W19Ma podstawową wiedzę z zakresu diagnostyki technicznej, cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
AR_1A_W20Ma podstawową wiedzę o wybranych procesach technologicznych oraz o urządzeniach wykorzystywanych w tych procesach, rozumie korzyści i zagrożenia związane z ich automatyzacją i robotyzacją, zna stan aktualny i tendencje rozwojowe w tej dziedzinie.
AR_1A_W21Ma podstawową wiedzę w zakresie komputerowo wspomaganego projektowania układów automatyki i robotyki.
AR_1A_W22Ma podstawową wiedzę o procesach gospodarczych i zarządzaniu nimi, w tym także o zarządzaniu jakością oraz o tworzeniu i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości związanej z kierunkiem studiów.
AR_1A_W23Ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego, prawa pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.
AR_1A_W24Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle.
AR_1A_W25Ma podstawową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami kierunków studiów powiązanych z kierunkiem Automatyka i Robotyka.