Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy fizjologii żywienia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy fizjologii żywienia
Specjalność technologia i żywienie
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magda Bruszkowska <Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl>, Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 45 4,00,50egzamin
laboratoriaL6 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej, biochemii, budowy ustroju ludzkiego, fizjologii człowieka.
W-2Znajomość chemii organicznej i biochemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Regulacja pobierania pokarmu.2
T-L-2Aktywność amylolityczna śliny. Procesy trawienne zachodzące w jamie ustnej.2
T-L-3Aktywność enzymatyczna soku żołądkowego. Procesy trawienne zachodzące w żołądku.2
T-L-4Aktywność enzymatyczna soku trzustkowego. Procesy trawienne zachodzące w dwunastnicy.2
T-L-5Kolokwium: trawienie i wchłanianie w przewodzie pokarmowym.2
T-L-6Wyznaczanie podstawowej przemiany materii u ssaka w respirometrze Haldane'a.2
T-L-7Wpływ adrenaliny na wielkość przemiany materii u ssaka.2
T-L-8Gospodarka węglowodanowa. Krzywa glikemiczna, indeks i ładunek glikemiczny.2
T-L-9Gospodarka białkowa. Wpływ składu diety na pH i zawartość mocznika w moczu.2
T-L-10Gospodarka lipidowa.2
T-L-11Kolokwium: metabolizm i jego regulacja.2
T-L-12Witaminy. Ocena wysycenia organizmu witaminą C i PP.2
T-L-13Składniki mineralne. Ocena wysycenia organizmu wapniem.2
T-L-14Antropometryczna ocena stanu odżywienia.2
T-L-15Zaliczenie ćwiczeń.2
30
wykłady
T-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.3
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.3
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.3
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.3
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.3
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.3
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.3
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.3
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.3
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.3
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.3
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.3
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.3
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.3
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.3
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3przygotowywanie się do kolokwiów15
A-L-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach45
A-W-2analiza wskazanej literatury25
A-W-3przygotowanie do egzaminu30
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem20
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprwdzające wiedzę z poszczególnych działów.
S-3Ocena podsumowująca: Egazmin końcowy.
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-5Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-6Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_D17tiz_W01
Ma wiedzę na tamat fizjologii układu pokarmowego i metabolizmu składników odżywczych oraz roli fizjologicznej, rodzajów i ilości składników pokarmowych w diecie (białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne), aby nie tylko zaspokajały potrzeby organizmu, ale pozwalały zachować pełne zdrowie i dobry stan organizmu.
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6
TZZ_1A_D17tiz_W02
Ma wiedzę dotyczącą przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
TZZ_1A_W04R1A_W01InzA_W02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_D17tiz_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania i integracji informacji dotyczących fizjologii żywienia pochodzących z fachowej literatury.
TZZ_1A_U01R1A_U01InzA_U04C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-15M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TZZ_1A_D17tiz_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie fizjologii żywienia człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
TZZ_1A_U05R1A_U07C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-15M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6
TZZ_1A_D17tiz_U03
Potrafi omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
TZZ_1A_U07R1A_U05InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-2S-1
TZZ_1A_D17tiz_U04
Potarfi omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
TZZ_1A_U07R1A_U05InzA_U02, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-15M-2S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_D17tiz_K01
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia w pracy dietetyka. Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie metabolizmu składników odżywczych.
TZZ_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-1
TZZ_1A_D17tiz_K02
Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
TZZ_1A_K02R1A_K04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1
TZZ_1A_D17tiz_K03
Ma świadomość potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia człowieka w społeczeństwie.
TZZ_1A_K06R1A_K04InzA_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-1, S-4
TZZ_1A_D17tiz_K04
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia w pracy technologa żywności i żywienia człowieka. Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie metabolizmu składników odżywczych.
TZZ_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1, M-2S-4
TZZ_1A_D17tiz_K05
Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi
TZZ_1A_K02R1A_K04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15M-1S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_D17tiz_W01
Ma wiedzę na tamat fizjologii układu pokarmowego i metabolizmu składników odżywczych oraz roli fizjologicznej, rodzajów i ilości składników pokarmowych w diecie (białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne), aby nie tylko zaspokajały potrzeby organizmu, ale pozwalały zachować pełne zdrowie i dobry stan organizmu.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
TZZ_1A_D17tiz_W02
Ma wiedzę dotyczącą przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_D17tiz_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania i integracji informacji dotyczących fizjologii żywienia pochodzących z fachowej literatury.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji dotyczących fizjologii żywiena człowieka z różnych źródeł specjalistycznej literatury.
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące fizjologii żywienia człowieka z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące fizjologii żywienia człowieka z wielu źródeł specjalistycznej literatury.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego wnioskowania o wpływie trawienia i wchłaniania składników pokarmowych na metabolizm ustroju.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła piśmiennictwa specjalistycznego, potrafi porównywać ich przydatność do samodzielnego wnioskowania o wpływie trawienia i wchłaniania składników pokarmowych na metabolizm ustroju z jednoczesnym uzasadnieniem dokonanego wyboru.
TZZ_1A_D17tiz_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie fizjologii żywienia człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
2,0Student nie posiada umiejętności samokształcenia. Korzysta z niespecjalistycznego piśmiennictwa w zakresie fizjologii żywienia człowieka.
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu fizjologii żywienia człowieka, w tym zagranicznego.
4,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu fizjologii żywienia człowieka, w tym zagranicznego. Potrafi wykazać się znajomością najnowszych wyników badań dotyczących metabolizmu składników odżywczych.
5,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu fizjologii żywienia człowieka, w tym zagranicznego. Potrafi wykazać się znajomością najnowszych wyników badań dotyczących metabolizmu składników odżywczych oraz o nich dyskutować.
TZZ_1A_D17tiz_U03
Potrafi omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
2,0Student nie potrafi omówić przemian głównych składników odżywczych w organizmie. Nie potrafi przemin opisać za pomocą schematów. Nie potrafi wskazać powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Z pomocą nauczyciela potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać zaledwie kilka powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
3,5Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać większość powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
4,0Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
4,5Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
5,0Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie. Potrafi o powiązaniach dyskutować w oparciu o najnowsze wyniki badań.
TZZ_1A_D17tiz_U04
Potarfi omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
2,0Student nie potafi omówić przemian głównych składników odżywczych w organizmie. Nie potrafi przemian opisać za pomocą schematów. Nie potrafi wskazać powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
3,0Student potafi w stopniu podstawowym omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Z pomocą nauczyciela potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potafi wskazać zaledwie kilka powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
3,5Student potafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać większość powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
4,0Student potafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
4,5Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
5,0Student portafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie. Potrafi o powiązaniach dyskutować w oparciu o najnowsze wyniki badań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_D17tiz_K01
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia w pracy dietetyka. Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie metabolizmu składników odżywczych.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć przydatność wiedzy i umiejętności z fizjologii żywienia w zachowaniu zdrowia i pracy dietetyka.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę fizjologii żywienia, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi metabolizmu składników odżywczych.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia człowieka. Dyskutuje o najnowszych wynikach badań dotyczących metabolizmu składników odżywczych.
TZZ_1A_D17tiz_K02
Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o zasadach etycznych i moralnych niezbędnych w wykonywaniu zawodu dietetyka.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
4,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej , ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności w profesjonanym wykonywaniu zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
TZZ_1A_D17tiz_K03
Ma świadomość potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia człowieka w społeczeństwie.
2,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o możliwościach popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie.
3,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami popularyzacji w bardzo ograniczonym zakresie.
3,5Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami popularyzacji w ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami popularyzacji w szerokim zakresie.
4,5Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, posługuje się twórczymi technikami/metodami popularyzacji w ogranizonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatynością umożliwiajacą wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, posługuje się twórczymi technikami/metodami popularyzacji w szerokim zakresie.
TZZ_1A_D17tiz_K04
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia w pracy technologa żywności i żywienia człowieka. Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie metabolizmu składników odżywczych.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć przydatność wiedzy i umiejętności z fizjologii żywienia w zachowaniu zdrowia i pracy dietetyka.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę fizjologii żywienia, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi metabolizmu składników odżywczych.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia człowieka. Dyskutuje o najnowszych wynikach badań dotyczących metabolizmu składników odżywczych.
TZZ_1A_D17tiz_K05
Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o zasadach etycznych i moralnych niezbędnych w wykonywaniu zawodu.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
4,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej , ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności w profesjonanym wykonywaniu zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.

Literatura podstawowa

  1. Keller J., Podstawy fizjoilogii żywienia człowieka, SGGW, Warszawa, 2000
  2. Gawęcki J., Hryniewiecki L. (red.), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu., WN PWN, Warszawa, 2011
  3. Skrzypczak W. (red.), Witaminy, Akademia Rolnicza, Szczecin, 1999
  4. Friedrich M. (red.), Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt, Akademia Rolnicza, Szczecin, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Szczygieł A., Podstawy fizjologii żywienia, PZWL, Warszawa, 1975
  2. Friedrich M. (red.), Fizjologia żywienia człowieka skrypt do ćwiczeń., Akademia Rolnicza, Szczecin, 2006
  3. Traczyk W., Trzebski A (red.), Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa, 2009, III
  4. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa, 2005, VIII

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Regulacja pobierania pokarmu.2
T-L-2Aktywność amylolityczna śliny. Procesy trawienne zachodzące w jamie ustnej.2
T-L-3Aktywność enzymatyczna soku żołądkowego. Procesy trawienne zachodzące w żołądku.2
T-L-4Aktywność enzymatyczna soku trzustkowego. Procesy trawienne zachodzące w dwunastnicy.2
T-L-5Kolokwium: trawienie i wchłanianie w przewodzie pokarmowym.2
T-L-6Wyznaczanie podstawowej przemiany materii u ssaka w respirometrze Haldane'a.2
T-L-7Wpływ adrenaliny na wielkość przemiany materii u ssaka.2
T-L-8Gospodarka węglowodanowa. Krzywa glikemiczna, indeks i ładunek glikemiczny.2
T-L-9Gospodarka białkowa. Wpływ składu diety na pH i zawartość mocznika w moczu.2
T-L-10Gospodarka lipidowa.2
T-L-11Kolokwium: metabolizm i jego regulacja.2
T-L-12Witaminy. Ocena wysycenia organizmu witaminą C i PP.2
T-L-13Składniki mineralne. Ocena wysycenia organizmu wapniem.2
T-L-14Antropometryczna ocena stanu odżywienia.2
T-L-15Zaliczenie ćwiczeń.2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.3
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.3
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.3
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.3
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.3
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.3
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.3
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.3
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.3
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.3
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.3
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.3
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.3
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.3
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.3
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w ćwiczeniach laboratoryjnych30
A-L-2przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-3przygotowywanie się do kolokwiów15
A-L-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach45
A-W-2analiza wskazanej literatury25
A-W-3przygotowanie do egzaminu30
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem20
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_W01Ma wiedzę na tamat fizjologii układu pokarmowego i metabolizmu składników odżywczych oraz roli fizjologicznej, rodzajów i ilości składników pokarmowych w diecie (białka, węglowodany, tłuszcze, witaminy, składniki mineralne), aby nie tylko zaspokajały potrzeby organizmu, ale pozwalały zachować pełne zdrowie i dobry stan organizmu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprwdzające wiedzę z poszczególnych działów.
S-3Ocena podsumowująca: Egazmin końcowy.
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-5Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-6Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego, roli fizjologicznej składników odżywczych, ich rodzajów i ilości w diecie, w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_W02Ma wiedzę dotyczącą przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W04Ma podstawową wiedzę w zakresie nomenklatury, podstawowych definicji i budowy głównych składników żywności, oraz wzajemnych związków, przemian i oddziaływań między nimi. Posiada wiedzę w zakresie przemian biochemicznych w organizmach.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprwdzające wiedzę z poszczególnych działów.
S-3Ocena podsumowująca: Egazmin końcowy.
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-5Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-6Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu przemian metabolicznych głównych składników odżywczych zachodzących w organizmie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania i integracji informacji dotyczących fizjologii żywienia pochodzących z fachowej literatury.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-L-1Regulacja pobierania pokarmu.
T-L-2Aktywność amylolityczna śliny. Procesy trawienne zachodzące w jamie ustnej.
T-L-3Aktywność enzymatyczna soku żołądkowego. Procesy trawienne zachodzące w żołądku.
T-L-4Aktywność enzymatyczna soku trzustkowego. Procesy trawienne zachodzące w dwunastnicy.
T-L-5Kolokwium: trawienie i wchłanianie w przewodzie pokarmowym.
T-L-6Wyznaczanie podstawowej przemiany materii u ssaka w respirometrze Haldane'a.
T-L-7Wpływ adrenaliny na wielkość przemiany materii u ssaka.
T-L-8Gospodarka węglowodanowa. Krzywa glikemiczna, indeks i ładunek glikemiczny.
T-L-9Gospodarka białkowa. Wpływ składu diety na pH i zawartość mocznika w moczu.
T-L-10Gospodarka lipidowa.
T-L-11Kolokwium: metabolizm i jego regulacja.
T-L-12Witaminy. Ocena wysycenia organizmu witaminą C i PP.
T-L-13Składniki mineralne. Ocena wysycenia organizmu wapniem.
T-L-14Antropometryczna ocena stanu odżywienia.
T-L-15Zaliczenie ćwiczeń.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprwdzające wiedzę z poszczególnych działów.
S-3Ocena podsumowująca: Egazmin końcowy.
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-5Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji dotyczących fizjologii żywiena człowieka z różnych źródeł specjalistycznej literatury.
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące fizjologii żywienia człowieka z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury.
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące fizjologii żywienia człowieka z wielu źródeł specjalistycznej literatury.
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego wnioskowania o wpływie trawienia i wchłaniania składników pokarmowych na metabolizm ustroju.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła piśmiennictwa specjalistycznego, potrafi porównywać ich przydatność do samodzielnego wnioskowania o wpływie trawienia i wchłaniania składników pokarmowych na metabolizm ustroju z jednoczesnym uzasadnieniem dokonanego wyboru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_U02Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie fizjologii żywienia człowieka, korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-L-1Regulacja pobierania pokarmu.
T-L-2Aktywność amylolityczna śliny. Procesy trawienne zachodzące w jamie ustnej.
T-L-3Aktywność enzymatyczna soku żołądkowego. Procesy trawienne zachodzące w żołądku.
T-L-4Aktywność enzymatyczna soku trzustkowego. Procesy trawienne zachodzące w dwunastnicy.
T-L-5Kolokwium: trawienie i wchłanianie w przewodzie pokarmowym.
T-L-6Wyznaczanie podstawowej przemiany materii u ssaka w respirometrze Haldane'a.
T-L-7Wpływ adrenaliny na wielkość przemiany materii u ssaka.
T-L-8Gospodarka węglowodanowa. Krzywa glikemiczna, indeks i ładunek glikemiczny.
T-L-9Gospodarka białkowa. Wpływ składu diety na pH i zawartość mocznika w moczu.
T-L-10Gospodarka lipidowa.
T-L-11Kolokwium: metabolizm i jego regulacja.
T-L-12Witaminy. Ocena wysycenia organizmu witaminą C i PP.
T-L-13Składniki mineralne. Ocena wysycenia organizmu wapniem.
T-L-14Antropometryczna ocena stanu odżywienia.
T-L-15Zaliczenie ćwiczeń.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprwdzające wiedzę z poszczególnych działów.
S-3Ocena podsumowująca: Egazmin końcowy.
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-5Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-6Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności samokształcenia. Korzysta z niespecjalistycznego piśmiennictwa w zakresie fizjologii żywienia człowieka.
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu fizjologii żywienia człowieka, w tym zagranicznego.
4,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu fizjologii żywienia człowieka, w tym zagranicznego. Potrafi wykazać się znajomością najnowszych wyników badań dotyczących metabolizmu składników odżywczych.
5,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu fizjologii żywienia człowieka, w tym zagranicznego. Potrafi wykazać się znajomością najnowszych wyników badań dotyczących metabolizmu składników odżywczych oraz o nich dyskutować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_U03Potrafi omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U07Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w organizmie i produktach spożywczych, właściwości fizykochemiczne, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi omówić przemian głównych składników odżywczych w organizmie. Nie potrafi przemin opisać za pomocą schematów. Nie potrafi wskazać powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Z pomocą nauczyciela potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać zaledwie kilka powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
3,5Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać większość powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
4,0Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
4,5Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
5,0Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie. Potrafi o powiązaniach dyskutować w oparciu o najnowsze wyniki badań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_U04Potarfi omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U07Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować główne składniki żywności, ich przemiany w organizmie i produktach spożywczych, właściwości fizykochemiczne, oraz zbadać i określić zależność pomiędzy tymi składnikami.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-L-1Regulacja pobierania pokarmu.
T-L-2Aktywność amylolityczna śliny. Procesy trawienne zachodzące w jamie ustnej.
T-L-3Aktywność enzymatyczna soku żołądkowego. Procesy trawienne zachodzące w żołądku.
T-L-4Aktywność enzymatyczna soku trzustkowego. Procesy trawienne zachodzące w dwunastnicy.
T-L-5Kolokwium: trawienie i wchłanianie w przewodzie pokarmowym.
T-L-6Wyznaczanie podstawowej przemiany materii u ssaka w respirometrze Haldane'a.
T-L-7Wpływ adrenaliny na wielkość przemiany materii u ssaka.
T-L-8Gospodarka węglowodanowa. Krzywa glikemiczna, indeks i ładunek glikemiczny.
T-L-9Gospodarka białkowa. Wpływ składu diety na pH i zawartość mocznika w moczu.
T-L-10Gospodarka lipidowa.
T-L-11Kolokwium: metabolizm i jego regulacja.
T-L-12Witaminy. Ocena wysycenia organizmu witaminą C i PP.
T-L-13Składniki mineralne. Ocena wysycenia organizmu wapniem.
T-L-14Antropometryczna ocena stanu odżywienia.
T-L-15Zaliczenie ćwiczeń.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potafi omówić przemian głównych składników odżywczych w organizmie. Nie potrafi przemian opisać za pomocą schematów. Nie potrafi wskazać powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
3,0Student potafi w stopniu podstawowym omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Z pomocą nauczyciela potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potafi wskazać zaledwie kilka powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
3,5Student potafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać większość powiązań pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
4,0Student potafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przemiany opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
4,5Student potrafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie.
5,0Student portafi w omówić przemiany głównych składników odżywczych w organizmie. Samodzielnie potrafi przeminy opisać za pomocą schematów. Potrafi wskazać wymagane powiązania pomiędzy przemianami metabolicznymi składników odżywczych w organizmie. Potrafi o powiązaniach dyskutować w oparciu o najnowsze wyniki badań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_K01Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia w pracy dietetyka. Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie metabolizmu składników odżywczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć przydatność wiedzy i umiejętności z fizjologii żywienia w zachowaniu zdrowia i pracy dietetyka.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę fizjologii żywienia, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi metabolizmu składników odżywczych.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia człowieka. Dyskutuje o najnowszych wynikach badań dotyczących metabolizmu składników odżywczych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_K02Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o zasadach etycznych i moralnych niezbędnych w wykonywaniu zawodu dietetyka.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
4,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej , ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności w profesjonanym wykonywaniu zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_K03Ma świadomość potrzeby popularyzacji nabytej wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia człowieka w społeczeństwie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni a zwłaszcza rozumie potrzebę popularyzacji nabytej wiedzy. Potrafi przyjąć rolę lidera.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o możliwościach popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie.
3,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami popularyzacji w bardzo ograniczonym zakresie.
3,5Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami popularyzacji w ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami popularyzacji w szerokim zakresie.
4,5Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, posługuje się twórczymi technikami/metodami popularyzacji w ogranizonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatynością umożliwiajacą wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w popularyzacji wiedzy z zakresu prawidłowego żywienia w społeczeństwie, posługuje się twórczymi technikami/metodami popularyzacji w szerokim zakresie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_K04Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia w pracy technologa żywności i żywienia człowieka. Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie metabolizmu składników odżywczych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć przydatność wiedzy i umiejętności z fizjologii żywienia w zachowaniu zdrowia i pracy dietetyka.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę fizjologii żywienia, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi metabolizmu składników odżywczych.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu fizjologii żywienia człowieka. Dyskutuje o najnowszych wynikach badań dotyczących metabolizmu składników odżywczych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D17tiz_K05Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie prawidłowego funkcjonownia organizmu, roli fizjologicznej i metabolizmu pobieranych składników odżywczych.
Treści programoweT-W-1Wpływ czynników biologicznych, kulturowych i socjo-społecznych na zachowania żywieniowe człowieka.
T-W-2Podstawy anatomii i fizjologii układu pokarmowego i regulacja jego funkcji. Fizjologiczne podstawy pobierania pokarmu. Regulacja funkcji ośrodków głodu i sytości.
T-W-3Okołodobowy rytm biologiczny ustroju a funkcje układu pokarmowego. Przemiana materii podstawowa i ponadpodstawowa, czynniki modyfikujące.
T-W-4Białka - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Przemiany aminokwasów i ich specyficzne funkcje.
T-W-5Białka - rola fizjologiczna, fizjologiczne uwarunkowania zapotrzebowania na białko. Bilans azotowy. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru białka.
T-W-6Lipidy - trawienie, wchłanianie, metabolizm. Lipidy osocza i ich funkcje. Llipidy komórkowe i ich funkcje. Metabolizm WKT i cholesterolu.
T-W-7Lipidy - rola fizjologiczna. Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe i ich rola. Eikozanoidy - hormony tkankowe i ich rola. Metaboliczne skutki nadmiaru i niedoboru lipidów w diecie.
T-W-8Węglowodany - trawienie, wchłanianie, metabolizm, cykl kwasu cytrynowego. Glikoliza, glukoneogeneza, wytwarzanie energii.
T-W-9Węglowodany - rola fizjologiczna. Błonnik pokarmowy - frakcje i ich rola. Indeks i ładunek glikemiczny produktów i jego wpływ na glikemię i liponeogenezę.
T-W-10Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D3, E, K) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-11Witaminy rozpuszczalne w wodzie (B1, B2, B6, B12, foliany, C) - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-12Składniki mineralne - wapń, fosfor, magnez, fluor, siarka - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-13Składniki mineralne - żelazo, miedź, kobalt, jod, cynk - rola fizjologiczna, metabolizm, objawy niedoboru i nadmiaru.
T-W-14Składniki mineralne - sód, potas, chlor. Gospodarka wodno-mineralana. Równowaga kwasowo- zasadowa.
T-W-15Neurohormonalne reakcje zachodzące w organizmie po spożyciu pokarmu. Nerwowa i hormonalna regulacja metabolizmu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o zasadach etycznych i moralnych niezbędnych w wykonywaniu zawodu.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
4,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej , ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności w profesjonanym wykonywaniu zawodu zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.