Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)

Sylabus przedmiotu Fizjologia człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizjologia człowieka
Specjalność żywienie człowieka i dietetyka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magda Bruszkowska <Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl>, Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 8,0 ECTS (formy) 8,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA5 15 2,00,25zaliczenie
wykładyW5 45 3,00,50egzamin
laboratoriaL5 30 3,00,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość biologii i podstaw anatomii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Homeostaza i jej mechanizmy3
T-A-2Komórki receptorowe2
T-A-3Mechanizmy przystosowawcze do zmiennych warunków środowiskowych4
T-A-4Regulacja czynności układu krążenia2
T-A-5Parametry i wskaźniki określajace równowagę kwasowo-zasadową2
T-A-6Wydolność fizyczna2
15
laboratoria
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie2
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach3
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka3
T-L-4Fizjologia zmysłów2
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh4
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca3
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi3
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie3
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę skóry2
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu3
T-L-11Zaliczenie ćwiczeń2
30
wykłady
T-W-1Prawa fizjologiczne organizmu3
T-W-2Fizjologia komórki2
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych4
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy4
T-W-5Fizjologia narządów zmysłów2
T-W-6Mechanizmy pamięci2
T-W-7Fizjologia krwi3
T-W-8Serce i układ krążenia4
T-W-9Układ oddechowy3
T-W-10Termoregulacja3
T-W-11Układ wydalniczy4
T-W-12Fizjologia rozrodu3
T-W-13Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa4
T-W-14Wydzielanie wewnętrzne4
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-A-3Przygotowanie do zajęć20
A-A-4Analiza wskazanej literatury15
60
laboratoria
A-L-1Udział w ćwiczeniach30
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-L-3Przygotowanie do zajęć20
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów cząstkowych30
90
wykłady
A-W-1analiza wskazanej literatury10
A-W-2przygotowanie do egzaminu20
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach45
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy zawierający 5 pytań otwartych
S-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_D8zcid_W01
Potrafi scharakteryzować zasady funkcjonowania poszczególnych układów w organizmie czlowieka
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-11, T-W-10, T-W-2, T-W-3, T-W-14, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-L-7, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-3, T-L-2, T-L-8, T-L-10, T-L-9, T-L-5M-1, M-2S-3
TZZ_1A_D8zcid_W02
Potrafi wytłumaczyć przyczyny odstępstw od prawidłowości w funkcjonowaniu organizmu
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-11, T-W-10, T-W-2, T-W-3, T-W-14, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-L-7, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-3, T-L-2, T-L-8, T-L-10, T-L-9, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_D8zcid_U01
Potrafi zinterpretować wyniki podstawowych badań morfologicznych i biochemicznych krwi
TZZ_1A_U01R1A_U01InzA_U04C-1T-W-11, T-W-10, T-W-2, T-W-3, T-W-14, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-L-7, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-3, T-L-2, T-L-8, T-L-10, T-L-9, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_D8zcid_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.
TZZ_1A_K01, TZZ_1A_K02R1A_K01, R1A_K04, R1A_K07C-1T-W-11, T-W-10, T-W-2, T-W-3, T-W-14, T-W-4, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-L-7, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-3, T-L-2, T-L-8, T-L-10, T-L-9, T-L-5M-1, M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_D8zcid_W01
Potrafi scharakteryzować zasady funkcjonowania poszczególnych układów w organizmie czlowieka
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone co najmniej jedno kolokwium cząstkowe
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia do 3,25
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,25 - 3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,75 - 4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,25 - 4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,75-5,0
TZZ_1A_D8zcid_W02
Potrafi wytłumaczyć przyczyny odstępstw od prawidłowości w funkcjonowaniu organizmu
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone co najmniej jedno kolokwium cząstkowe
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,0
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,25-3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,75-4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,25-4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,75-5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_D8zcid_U01
Potrafi zinterpretować wyniki podstawowych badań morfologicznych i biochemicznych krwi
2,0nie interpretuje żadnych wyników badań
3,0interpretuje wszystkie omawiane wyniki badań w zakresie podstawowym
3,5potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym,
4,0potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy
4,5potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy
5,0potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy i proponuje działania korygujące

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_D8zcid_K01
Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.
2,0Nie zdefiniowano
3,0Nie zdefiniowano
3,5Nie zdefiniowano
4,0Nie zdefiniowano
4,5Nie zdefiniowano
5,0Nie zdefiniowano

Literatura podstawowa

  1. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa, 2010
  2. Traczyk W., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa, 2009
  3. Ganong W., Fizjologia, PZWL, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Konturek S., Fizjologia człowieka, Elsevier Urban & Partner, Wrocław, 2007

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Homeostaza i jej mechanizmy3
T-A-2Komórki receptorowe2
T-A-3Mechanizmy przystosowawcze do zmiennych warunków środowiskowych4
T-A-4Regulacja czynności układu krążenia2
T-A-5Parametry i wskaźniki określajace równowagę kwasowo-zasadową2
T-A-6Wydolność fizyczna2
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie2
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach3
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka3
T-L-4Fizjologia zmysłów2
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh4
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca3
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi3
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie3
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę skóry2
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu3
T-L-11Zaliczenie ćwiczeń2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Prawa fizjologiczne organizmu3
T-W-2Fizjologia komórki2
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych4
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy4
T-W-5Fizjologia narządów zmysłów2
T-W-6Mechanizmy pamięci2
T-W-7Fizjologia krwi3
T-W-8Serce i układ krążenia4
T-W-9Układ oddechowy3
T-W-10Termoregulacja3
T-W-11Układ wydalniczy4
T-W-12Fizjologia rozrodu3
T-W-13Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa4
T-W-14Wydzielanie wewnętrzne4
45

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-A-3Przygotowanie do zajęć20
A-A-4Analiza wskazanej literatury15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w ćwiczeniach30
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-L-3Przygotowanie do zajęć20
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów cząstkowych30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1analiza wskazanej literatury10
A-W-2przygotowanie do egzaminu20
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach45
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D8zcid_W01Potrafi scharakteryzować zasady funkcjonowania poszczególnych układów w organizmie czlowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-11Układ wydalniczy
T-W-10Termoregulacja
T-W-2Fizjologia komórki
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych
T-W-14Wydzielanie wewnętrzne
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy
T-W-7Fizjologia krwi
T-W-8Serce i układ krążenia
T-W-9Układ oddechowy
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca
T-L-4Fizjologia zmysłów
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę skóry
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy zawierający 5 pytań otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone co najmniej jedno kolokwium cząstkowe
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia do 3,25
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,25 - 3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,75 - 4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,25 - 4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,75-5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D8zcid_W02Potrafi wytłumaczyć przyczyny odstępstw od prawidłowości w funkcjonowaniu organizmu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-11Układ wydalniczy
T-W-10Termoregulacja
T-W-2Fizjologia komórki
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych
T-W-14Wydzielanie wewnętrzne
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy
T-W-7Fizjologia krwi
T-W-8Serce i układ krążenia
T-W-9Układ oddechowy
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca
T-L-4Fizjologia zmysłów
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę skóry
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy zawierający 5 pytań otwartych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone co najmniej jedno kolokwium cząstkowe
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,0
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,25-3,75
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 3,75-4,25
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,25-4,75
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwia cząstkowe, średnia 4,75-5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D8zcid_U01Potrafi zinterpretować wyniki podstawowych badań morfologicznych i biochemicznych krwi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-11Układ wydalniczy
T-W-10Termoregulacja
T-W-2Fizjologia komórki
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych
T-W-14Wydzielanie wewnętrzne
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy
T-W-7Fizjologia krwi
T-W-8Serce i układ krążenia
T-W-9Układ oddechowy
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca
T-L-4Fizjologia zmysłów
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę skóry
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z poszczególnych działów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie interpretuje żadnych wyników badań
3,0interpretuje wszystkie omawiane wyniki badań w zakresie podstawowym
3,5potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym,
4,0potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie wyczerpującym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy
4,5potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy
5,0potrafi zinterpretować wyniki wszystkich omawianych badań w zakresie rozszerzonym, podaje przyczyny ich odchyleń od normy i proponuje działania korygujące
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_D8zcid_K01Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
TZZ_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z podstawowymi prawami i zasadami funkcjonowania organizmu ludzkiego
Treści programoweT-W-11Układ wydalniczy
T-W-10Termoregulacja
T-W-2Fizjologia komórki
T-W-3Czynność komórek nerwowych i mięśniowych
T-W-14Wydzielanie wewnętrzne
T-W-4Układ nerwowy i mięśniowy
T-W-7Fizjologia krwi
T-W-8Serce i układ krążenia
T-W-9Układ oddechowy
T-L-7Układ naczynioruchowy. Ciśnienie tętnicze krwi
T-L-1Tkanka żywa - pobudliwość i pobudzenie
T-L-6Wpływ różnych czynników na pracę serca
T-L-4Fizjologia zmysłów
T-L-3Łuk odruchowy. Badanie odruchów u człowieka
T-L-2Rejestracja pracy mięśni w różnych warunkach
T-L-8Mechanizm oddychania i wpływ różnych czynników na oddychanie
T-L-10Układ wydalniczy. Badanie składu moczu
T-L-9Wpływ czynników środowiskowych na temperaturę skóry
T-L-5Fizjologia krwi. Grupy krwi w układzie ABO i Rh
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zdefiniowano
3,0Nie zdefiniowano
3,5Nie zdefiniowano
4,0Nie zdefiniowano
4,5Nie zdefiniowano
5,0Nie zdefiniowano