Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N1)
specjalność: technologia i żywienie

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjnaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Fizjologia żywieniaprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Nutrigenomika z elementami proteomikiprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywności i systemy pakująceprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Analiza sensorycznaprzedmiot wspólny5 / 1
Anatomia i fizjologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Bezpieczeństwo w żywnościprzedmiot wspólny5 / 2
Biotechnologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologia żywnościtechnologia i żywienie
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 1
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Ekologiczny monitoring środowiska wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 1
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie8 / 1
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 2
Hydrobiologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie9 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie8 / 2
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie7 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 1
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 2
Podstawy technologii mięsa i surowców drobiowychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mleczarskiejtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 3
Produkcja surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie9 / 2
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie7 / 2
Przetwórstwo ryb i owoców morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo surowców drobiowychtechnologia i żywienie
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 3
Reometria żywnościtechnologia i żywienie8 / 3
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Systemy dystrybucji żywnościprzedmiot wspólny5 / 3
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny6 / 2
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 4
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie8 / 4
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie7 / 3
Zabezpieczenie surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny5 / 4
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie8 / 5
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 4
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie9 / 3
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie9 / 4
Znakowanie żywnościprzedmiot wspólny6 / 3
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie7 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjnaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Fizjologia żywieniaprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Nutrigenomika z elementami proteomikiprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywności i systemy pakująceprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Analiza sensorycznaprzedmiot wspólny5 / 1
Bezpieczeństwo w żywnościprzedmiot wspólny5 / 2
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Systemy dystrybucji żywnościprzedmiot wspólny5 / 3
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny6 / 2
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny5 / 4
Znakowanie żywnościprzedmiot wspólny6 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia żywności pochodzenia wodnego

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Anatomia i fizjologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 1
Ekologiczny monitoring środowiska wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 1
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 2
Hydrobiologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 1
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 2
Podstawy technologii mięsa i surowców drobiowychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mleczarskiejtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 3
Produkcja surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo ryb i owoców morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 3
Systematyka organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 4
Zabezpieczenie surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 4
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności technologia i żywienie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologia żywnościtechnologia i żywienie
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie8 / 1
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie9 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie8 / 2
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie7 / 1
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie9 / 2
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie7 / 2
Przetwórstwo surowców drobiowychtechnologia i żywienie
Reometria żywnościtechnologia i żywienie8 / 3
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie8 / 4
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie7 / 3
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie8 / 5
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie9 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie9 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie7 / 4

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjnaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Fizjologia żywieniaprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Nutrigenomika z elementami proteomikiprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywności i systemy pakująceprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Analiza sensorycznaprzedmiot wspólny5 / 1
Anatomia i fizjologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Bezpieczeństwo w żywnościprzedmiot wspólny5 / 2
Biotechnologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologia żywnościtechnologia i żywienie
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 1
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Ekologiczny monitoring środowiska wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 1
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie8 / 1
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 2
Hydrobiologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie9 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 2
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie8 / 2
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie7 / 1
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 1
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 2
Podstawy technologii mięsa i surowców drobiowychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mleczarskiejtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 3
Produkcja surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie9 / 2
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie7 / 2
Przetwórstwo ryb i owoców morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo surowców drobiowychtechnologia i żywienie
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 3
Reometria żywnościtechnologia i żywienie8 / 3
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Systemy dystrybucji żywnościprzedmiot wspólny5 / 3
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny6 / 2
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 4
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie8 / 4
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie7 / 3
Zabezpieczenie surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny5 / 4
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie8 / 5
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 4
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie9 / 3
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie9 / 4
Znakowanie żywnościprzedmiot wspólny6 / 3
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie7 / 4
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 3
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Człowiek w procesie pracyprzedmiot wspólny
Ekonomia z elementami prawaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie pracy inżynierskiejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczneprzedmiot wspólny
Praktyka produkcyjno-organizacyjnaprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Chemia ogólna i nieorganicznaprzedmiot wspólny
Chemia organicznaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona środowiskaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematykaprzedmiot wspólny
Statystykaprzedmiot wspólny
Analiza i ocena jakości żywnościprzedmiot wspólny
Chemia żywnościprzedmiot wspólny
Fizjologia żywieniaprzedmiot wspólny
Higiena i toksykologia żywnościprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowaprzedmiot wspólny
Maszynoznawstwo przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny
Mikrobiologia ogólnaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia żywnościprzedmiot wspólny
Nutrigenomika z elementami proteomikiprzedmiot wspólny
Ogólna technologia żywnościprzedmiot wspólny
Opakowania do żywności i systemy pakująceprzedmiot wspólny
Reologia żywnościprzedmiot wspólny
Anatomia i fizjologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologia żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Biotechnologia żywnościtechnologia i żywienie
Chłodnictwo i przechowalnictwotechnologia i żywienie
Hydrobiologia organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Hydrochemiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia i żywienie
Kalkulacja produkcji i rachunkowość w przemyśle spożywczymtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Parazytologiatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mięsa i surowców drobiowychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii mleczarskiejtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy technologii żywności pochodzenia roślinnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy żywienia człowiekatechnologia i żywienie
Podstawy żywienia człowiekatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Produkcja surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo ryb i owoców morzatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Przetwórstwo surowców drobiowychtechnologia i żywienie
Surowce rybnetechnologia i żywienie
Surowce rzeźnetechnologia i żywienie
Systematyka organizmów wodnych użytecznych w technologiitechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia gastronomicznatechnologia i żywienie
Technologia gastronomicznatechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia mięsatechnologia i żywienie
Technologia mleczarskatechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia i żywienie
Technologia produktów ubocznychtechnologia żywności pochodzenia wodnego
Technologia produktów zbożowychtechnologia i żywienie
Technologia roślinnatechnologia i żywienie
Technologia rybnatechnologia i żywienie
Technologia spożywczych produktów fermentowanychtechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia i żywienie
Technologiczne projektowanie zakładów przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zabezpieczenie surowców pochodzenia wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Zamykanie obiegów wodnych w zakładach przemysłu spożywczegotechnologia żywności pochodzenia wodnego
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie - Biuro Karierprzedmiot wspólny
Szkolenie BHPprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczneprzedmiot wspólny
Szkolenie w zakresie praw i obowiązków studentaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etykaprzedmiot wspólny2 / 1
Filozofiaprzedmiot wspólny2 / 2
Psychologiaprzedmiot wspólny2 / 3
Socjologiaprzedmiot wspólny2 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język angielskiprzedmiot wspólny1 / 1
Język niemieckiprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza sensorycznaprzedmiot wspólny5 / 1
Bezpieczeństwo w żywnościprzedmiot wspólny5 / 2
Systemy dystrybucji żywnościprzedmiot wspólny5 / 3
Zagrożenia bezpieczeństwa żywności w obrocie międzynarodowymprzedmiot wspólny5 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologie środowiskowe wspomagane technikami membranowymitechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 1
Geografia wykorzystania światowych zasobów rybackichtechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 2
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia żywności pochodzenia wodnego12 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczny monitoring środowiska wodnegotechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 2
Reometria żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 3
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia żywności pochodzenia wodnego11 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekstremofile w żywnościtechnologia i żywienie8 / 1
Metody instrumentalne w analizie żywnościtechnologia i żywienie8 / 2
Reometria żywnościtechnologia i żywienie8 / 3
Wykorzystanie niekonwencjonalnych surowców mięsnychtechnologia i żywienie8 / 4
Zagrożenia mikrobiologicznetechnologia i żywienie8 / 5

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Logistyka w przechowalnictwie i transporcie żywnościtechnologia i żywienie9 / 1
Projektowanie nowych produktów mięsnychtechnologia i żywienie9 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne a żywność tropikalnatechnologia i żywienie9 / 3
Zastosowanie surowców niechlebowych w piekarnictwietechnologia i żywienie9 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Monitoring bezpieczeństwa toksykologicznego żywnościprzedmiot wspólny6 / 1
Toksyny roślin i zwierzątprzedmiot wspólny6 / 2
Znakowanie żywnościprzedmiot wspólny6 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia i żywienie7 / 1
Przetwórstwo mleka w gospodarstwach agroturystycznychtechnologia i żywienie7 / 2
Właściwości funkcjonalne surowców i produktów roślinnychtechnologia i żywienie7 / 3
Żywieniowa promocja zdrowiatechnologia i żywienie7 / 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowe technologie i techniki produkcji dodatków do żywności funkcjonalnejtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 1
Podstawy ekologii wódtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 2
Procesy membranowe technologii żywnościtechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 3
Wodne organizmy użytkowetechnologia żywności pochodzenia wodnego10 / 4