Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zasady zdrowego stylu życiaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Podstawy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania molekularnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny6 / 1
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii bioprocesowejprzedmiot wspólny10 / 2
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny7 / 1
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny4 / 1
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 1
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 2
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny3 / 1
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody projektowania jakościprzedmiot wspólny7 / 2
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny8 / 1
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny3 / 2
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie produktu dla przemysłuprzedmiot wspólny4 / 2
Sterowanie obiektów i procesówprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny8 / 2
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zapobieganie awariom przemysłowymprzedmiot wspólny6 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zasady zdrowego stylu życiaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Podstawy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania molekularnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny6 / 1
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii bioprocesowejprzedmiot wspólny10 / 2
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny7 / 1
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny4 / 1
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 1
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 2
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny3 / 1
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody projektowania jakościprzedmiot wspólny7 / 2
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny8 / 1
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny3 / 2
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie produktu dla przemysłuprzedmiot wspólny4 / 2
Sterowanie obiektów i procesówprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny8 / 2
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zapobieganie awariom przemysłowymprzedmiot wspólny6 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny1 / 2
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zasady zdrowego stylu życiaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Podstawy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Podstawy modelowania molekularnegoprzedmiot wspólny2 / 2
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny6 / 1
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny10 / 1
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy inżynierii bioprocesowejprzedmiot wspólny10 / 2
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny7 / 1
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny4 / 1
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Inżynieria systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 1
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 2
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny3 / 1
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Metody projektowania jakościprzedmiot wspólny7 / 2
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny8 / 1
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 2
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny11 / 1
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny3 / 2
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Projektowanie produktu dla przemysłuprzedmiot wspólny4 / 2
Sterowanie obiektów i procesówprzedmiot wspólny11 / 2
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny8 / 2
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Zapobieganie awariom przemysłowymprzedmiot wspólny6 / 2
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - programowaprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjnaprzedmiot wspólny
Zasady zdrowego stylu życiaprzedmiot wspólny
Chemia analitycznaprzedmiot wspólny
Chemia fizycznaprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Podstawy chemii ogólnej i nieorganicznejprzedmiot wspólny
Podstawy chemii organicznejprzedmiot wspólny
Elektrotechnika i elektronikaprzedmiot wspólny
Elementy maszyn i urządzeńprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Informatyka i programowanieprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Kinetyka procesowaprzedmiot wspólny
Komputerowe techniki projektowaniaprzedmiot wspólny
Mechanika płynówprzedmiot wspólny
Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałówprzedmiot wspólny
Podstawy bilansów materiałowych i energetycznychprzedmiot wspólny
Pomiary przemysłoweprzedmiot wspólny
Procesy cieplne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dyfuzyjne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy dynamiczne i aparatyprzedmiot wspólny
Procesy mechaniczne i urządzeniaprzedmiot wspólny
Technologia chemicznaprzedmiot wspólny
Termodynamika procesowaprzedmiot wspólny
Termodynamika technicznaprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa - projekt inżynierskiprzedmiot wspólny
Pracownia dyplomowaprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowa - programowaprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekonomiaprzedmiot wspólny1 / 1
Podstawy gospodarki rynkowej i elementy prawaprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 22

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy chemii komputerowejprzedmiot wspólny2 / 1
Podstawy modelowania molekularnegoprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo i ryzyko procesów przemysłowychprzedmiot wspólny6 / 1
Zapobieganie awariom przemysłowymprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioprocesy i aparatyprzedmiot wspólny10 / 1
Elementy inżynierii bioprocesowejprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria jakościprzedmiot wspólny7 / 1
Metody projektowania jakościprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria produktuprzedmiot wspólny4 / 1
Projektowanie produktu dla przemysłuprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 1
Organizacja i eksploatacja systemów produkcyjnychprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Inżynieria środowiskaprzedmiot wspólny9 / 1
Kształtowanie środowiskaprzedmiot wspólny9 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały konstrukcyjneprzedmiot wspólny3 / 1
Podstawy materiałoznawstwaprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny8 / 1
Systemy zarządzania środowiskowegoprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy automatykiprzedmiot wspólny11 / 1
Sterowanie obiektów i procesówprzedmiot wspólny11 / 2