Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)
specjalność: Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych

Plany studiów w roku akademickim 2012/2013 - semestr 3:

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Laboratorium dyplomowezaliczenie2,0laboratoriaaudytoryjne2,00,060
Praca dyplomowa magisterskazaliczenie20,0praca dyplomowaaudytoryjne20,00,00
Seminarium dyplomowezaliczenie8,0seminariaaudytoryjne8,05,015