Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (S2)
specjalność: Informatyka procesowa

Sylabus przedmiotu Grafika komputerowa aparatów i urządzeń:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Grafika komputerowa aparatów i urządzeń
Specjalność Informatyka procesowa
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Lach <Krzysztof.Lach@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Grafika inżynierska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie umiejętności wykonania rysunku technicznego wybranego aparatu ciągu produkcyjnego lub rysunku instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania za pomocą programu AutoCAD

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady rysowania rysunków złożeniowych: rozmieszczenie rzutów i przekrojów, oznaczanie spawów, tabelka rysunkowa i tabelka króćców4
T-L-2Rysunki schematów technologicznych: symbole graficzne armatury oraz aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego4
T-L-3Rysunki budowlane: oznaczenia elementów budowlanych i instalacyjnych, symbole graficzne przyborów wodociągowych, kanalizacyjnych, CO itp, plany instalacji i przekroje budynków4
T-L-4Zaawansowane polecenia programu AutoCAD: PLINE, PEDIT, ELLIPSE, POLYGON, ARRAY, SCALE, CHANGE, BREAK, DIVIDE, MEASURE14
T-L-5Operowanie blokami2
T-L-6Drukowanie rysunków2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-L-3Korzystanie z konsultacji10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody praktyczne - pokaz i cwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie rysunku

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-08_W01
Student ma wiedzę na temat procesów i aparatów przemysłu chemicznego
ICHP_2A_W05, ICHP_2A_W06T2A_W03, T2A_W04InzA2_W05C-1T-L-3, T-L-1, T-L-5, T-L-4, T-L-2, T-L-6M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-08_U01
Student potrafi opracowac część graficzną dokumentacji projektowej dowolnego aparatu posługując się odpowiednimi narzędziami komputerowymi
ICHP_2A_U07, ICHP_2A_U19T2A_U07, T2A_U19InzA2_U08C-1T-L-2, T-L-4, T-L-1, T-L-6, T-L-5, T-L-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_2A_C01-08_K01
Student jest zorientowany na samodzielne wykonywanie rysunków projektowych dotyczacych procesów inzynierii chemicznej
ICHP_2A_K01, ICHP_2A_K06T2A_K01, T2A_K06InzA2_K02C-1T-L-3, T-L-5, T-L-1, T-L-6, T-L-4, T-L-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-08_W01
Student ma wiedzę na temat procesów i aparatów przemysłu chemicznego
2,0
3,0Samodzielnie wykonany rysunek nie zawiera rażących błędów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-08_U01
Student potrafi opracowac część graficzną dokumentacji projektowej dowolnego aparatu posługując się odpowiednimi narzędziami komputerowymi
2,0
3,0Samodzielnie wykonany rysunek nie zawiera rażących błędów
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
ICHP_2A_C01-08_K01
Student jest zorientowany na samodzielne wykonywanie rysunków projektowych dotyczacych procesów inzynierii chemicznej
2,0
3,0Samodzielnie wykonany rysunek nie zawiera rażących błędów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dobrzański T., Rysunek techniczny maszynowy, WNT, Warszawa, 2004
  2. Pikoń A., AutoCad 2008 i 2008 PL, Helion, Gliwice, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady rysowania rysunków złożeniowych: rozmieszczenie rzutów i przekrojów, oznaczanie spawów, tabelka rysunkowa i tabelka króćców4
T-L-2Rysunki schematów technologicznych: symbole graficzne armatury oraz aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego4
T-L-3Rysunki budowlane: oznaczenia elementów budowlanych i instalacyjnych, symbole graficzne przyborów wodociągowych, kanalizacyjnych, CO itp, plany instalacji i przekroje budynków4
T-L-4Zaawansowane polecenia programu AutoCAD: PLINE, PEDIT, ELLIPSE, POLYGON, ARRAY, SCALE, CHANGE, BREAK, DIVIDE, MEASURE14
T-L-5Operowanie blokami2
T-L-6Drukowanie rysunków2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Studiowanie literatury przedmiotu20
A-L-3Korzystanie z konsultacji10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-08_W01Student ma wiedzę na temat procesów i aparatów przemysłu chemicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_W05ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe operacje i procesy z zakresu wybranej specjalności kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa
ICHP_2A_W06ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami inżynierii chemicznej i procesowej w zakresie ukończonej specjalności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności wykonania rysunku technicznego wybranego aparatu ciągu produkcyjnego lub rysunku instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania za pomocą programu AutoCAD
Treści programoweT-L-3Rysunki budowlane: oznaczenia elementów budowlanych i instalacyjnych, symbole graficzne przyborów wodociągowych, kanalizacyjnych, CO itp, plany instalacji i przekroje budynków
T-L-1Zasady rysowania rysunków złożeniowych: rozmieszczenie rzutów i przekrojów, oznaczanie spawów, tabelka rysunkowa i tabelka króćców
T-L-5Operowanie blokami
T-L-4Zaawansowane polecenia programu AutoCAD: PLINE, PEDIT, ELLIPSE, POLYGON, ARRAY, SCALE, CHANGE, BREAK, DIVIDE, MEASURE
T-L-2Rysunki schematów technologicznych: symbole graficzne armatury oraz aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego
T-L-6Drukowanie rysunków
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne - pokaz i cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie rysunku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Samodzielnie wykonany rysunek nie zawiera rażących błędów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-08_U01Student potrafi opracowac część graficzną dokumentacji projektowej dowolnego aparatu posługując się odpowiednimi narzędziami komputerowymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
ICHP_2A_U19potrafi — zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne ,zaprojektować proste oraz złożone urządzenie, z uwzględnieniem ich funkcjonowania procesowego, w zakresie zagadnień studiowanej specjalności, używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując własne nowe narzędzia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności wykonania rysunku technicznego wybranego aparatu ciągu produkcyjnego lub rysunku instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania za pomocą programu AutoCAD
Treści programoweT-L-2Rysunki schematów technologicznych: symbole graficzne armatury oraz aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego
T-L-4Zaawansowane polecenia programu AutoCAD: PLINE, PEDIT, ELLIPSE, POLYGON, ARRAY, SCALE, CHANGE, BREAK, DIVIDE, MEASURE
T-L-1Zasady rysowania rysunków złożeniowych: rozmieszczenie rzutów i przekrojów, oznaczanie spawów, tabelka rysunkowa i tabelka króćców
T-L-6Drukowanie rysunków
T-L-5Operowanie blokami
T-L-3Rysunki budowlane: oznaczenia elementów budowlanych i instalacyjnych, symbole graficzne przyborów wodociągowych, kanalizacyjnych, CO itp, plany instalacji i przekroje budynków
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne - pokaz i cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie rysunku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Samodzielnie wykonany rysunek nie zawiera rażących błędów
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaICHP_2A_C01-08_K01Student jest zorientowany na samodzielne wykonywanie rysunków projektowych dotyczacych procesów inzynierii chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_2A_K01posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
ICHP_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Nabycie umiejętności wykonania rysunku technicznego wybranego aparatu ciągu produkcyjnego lub rysunku instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania za pomocą programu AutoCAD
Treści programoweT-L-3Rysunki budowlane: oznaczenia elementów budowlanych i instalacyjnych, symbole graficzne przyborów wodociągowych, kanalizacyjnych, CO itp, plany instalacji i przekroje budynków
T-L-5Operowanie blokami
T-L-1Zasady rysowania rysunków złożeniowych: rozmieszczenie rzutów i przekrojów, oznaczanie spawów, tabelka rysunkowa i tabelka króćców
T-L-6Drukowanie rysunków
T-L-4Zaawansowane polecenia programu AutoCAD: PLINE, PEDIT, ELLIPSE, POLYGON, ARRAY, SCALE, CHANGE, BREAK, DIVIDE, MEASURE
T-L-2Rysunki schematów technologicznych: symbole graficzne armatury oraz aparatów i urządzeń przemysłu chemicznego
Metody nauczaniaM-1Metody praktyczne - pokaz i cwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie rysunku
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Samodzielnie wykonany rysunek nie zawiera rażących błędów
3,5
4,0
4,5
5,0