Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Polish Law of Real Property Management:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Polish Law of Real Property Management
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Nieruchomości, Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bartosz Dąbrowski <Bartosz.Dabrowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 10

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Good command of English, including basic bussiness English. Knowledge of basic economic and legal institutions concerning property management.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Knowledge of forms and actions concerning property management.
C-2Understanding of structure of legal acts in Poland concering property management and definitions and institutions therein.
C-3To make possible to combine theoretical institutions and knoewledge into more practical way.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Real estate definitions and terms2
T-W-2Legal titles to a real estate; registries and evidence sources of information on real estate; role of courts and authorities3
T-W-3Ownership rights and their restrictions2
T-W-4Surface, subsurface, air, water, mineral - rights to a real estate1
T-W-5Liens and mortgages3
T-W-6Fixtrures and trade fixtures2
T-W-7Easements and its kinds2
T-W-8Contracts and agreements on real estates2
T-W-9Main caluses and most common contract provisions2
T-W-10Lease agreements - theory and practice4
T-W-11Lease issues. Main risks. Eviction issues.2
T-W-12Management plan. Elements of the plan. How to construct a management plan?3
T-W-13Role of real estate agent2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Getting familiar with main legal institutions,clauses,provisions. Learn what they mean and how to use them.20
A-W-2Preparation of a draft of lease agreement15
A-W-3Preparation of a model of management plan of real estate20
A-W-4Project / presentation of student's work on a particular topic20
A-W-5Participation in a group discusion. Analyses of different management plans10
A-W-6Selfwork and study30
A-W-7Analyzes of legal acts- Civil Code and other20
A-W-8Getting familair with legal English and vocabulary15
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Lecture - providing information
M-2Problem lecture
M-3Didactic discussion
M-4Didactic discussion - problem solving

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Prace pisemne w formie referatu lub opracowania typu case-study np.planu zarządzania nieruchomością, planu gospodarczego itp.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe w formie testu (ok. 30 pytań) oraz 2-3 pytania opisowe / problemowe.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ8_W01
The main aim if the course is to provide the knowledge referring to basic institutions and definitions of property management. Students should be able to define and identify risks and facts - actions concerning property management.
Z_1A_W02, Z_1A_W01, Z_1A_W10S1A_W01, S1A_W02, S1A_W07C-3, C-1, C-2T-W-11, T-W-12, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-10, T-W-13, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-2, M-3, M-1, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ8_U01
By the end of the course students should posses basic knowledge connected with property management and turn-over.
Z_1A_U06, Z_1A_U04S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-2, C-1, C-3T-W-11, T-W-12, T-W-6, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-10, T-W-13, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-3, M-2, M-1, M-4S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ8_K01
Student must present creative and responsible aproach as for the problems presented by a lecturer. Must be able to use theoretical knowledge in a practical way, therefore must be aware of the efects.
Z_1A_K02, Z_1A_K04, Z_1A_K06S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-1, C-2, C-3T-W-13, T-W-11, T-W-10, T-W-8, T-W-9, T-W-2, T-W-12M-3, M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ8_W01
The main aim if the course is to provide the knowledge referring to basic institutions and definitions of property management. Students should be able to define and identify risks and facts - actions concerning property management.
2,0lack of knowledge regarding the subject
3,0knowledge of basic institutions regarding the subject
3,5knowledge of basic institutions and examples of their usage
4,0knowledge of all institutions regarding the subject, possibility to analyze and use the knowledge in a practical way
4,5broadened knowledge regarding the subject, ability to analyze risks and use knowledge
5,0proper knowledge of all course, ability to implement the knowledge and use it

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ8_U01
By the end of the course students should posses basic knowledge connected with property management and turn-over.
2,0no ability or knowledge regarding the subject
3,0partial knowledge and ability of the course
3,5partial knowledge and ability of the course with ability to implement some of the institutions
4,0proper knowledge and ability to use the course contents
4,5proper knowledge and ability to use and implement the course contents, skill in analyses of risks and actions
5,0broadened knowledge regarding the course contents and practical implementation of them

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ8_K01
Student must present creative and responsible aproach as for the problems presented by a lecturer. Must be able to use theoretical knowledge in a practical way, therefore must be aware of the efects.
2,0lack of usage of the course contents
3,0able to partialy use the knowledge and course contents
3,5ability to use course contents, institutions, basic practical skills
4,0good ability of the course contents , institutions and practical skills
4,5very good ability of the course contents, institutions and practical skills, ability to create own opinions and anylyze risks
5,0broadened ability of the course contents, institutions and practical skills, aility to create own opinions and analyze risks

Literatura podstawowa

  1. Legal and Court Translators, The Polish Civil Code, Polish Society of Economic, 1994
  2. Wiliam A. Lederer, Ultimate property management handbook, Minotaur Media, USA New Jersey, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Real estate definitions and terms2
T-W-2Legal titles to a real estate; registries and evidence sources of information on real estate; role of courts and authorities3
T-W-3Ownership rights and their restrictions2
T-W-4Surface, subsurface, air, water, mineral - rights to a real estate1
T-W-5Liens and mortgages3
T-W-6Fixtrures and trade fixtures2
T-W-7Easements and its kinds2
T-W-8Contracts and agreements on real estates2
T-W-9Main caluses and most common contract provisions2
T-W-10Lease agreements - theory and practice4
T-W-11Lease issues. Main risks. Eviction issues.2
T-W-12Management plan. Elements of the plan. How to construct a management plan?3
T-W-13Role of real estate agent2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Getting familiar with main legal institutions,clauses,provisions. Learn what they mean and how to use them.20
A-W-2Preparation of a draft of lease agreement15
A-W-3Preparation of a model of management plan of real estate20
A-W-4Project / presentation of student's work on a particular topic20
A-W-5Participation in a group discusion. Analyses of different management plans10
A-W-6Selfwork and study30
A-W-7Analyzes of legal acts- Civil Code and other20
A-W-8Getting familair with legal English and vocabulary15
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ8_W01The main aim if the course is to provide the knowledge referring to basic institutions and definitions of property management. Students should be able to define and identify risks and facts - actions concerning property management.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W02zna podstawowe formy instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych) oraz ich strukturę
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-3To make possible to combine theoretical institutions and knoewledge into more practical way.
C-1Knowledge of forms and actions concerning property management.
C-2Understanding of structure of legal acts in Poland concering property management and definitions and institutions therein.
Treści programoweT-W-11Lease issues. Main risks. Eviction issues.
T-W-12Management plan. Elements of the plan. How to construct a management plan?
T-W-6Fixtrures and trade fixtures
T-W-5Liens and mortgages
T-W-2Legal titles to a real estate; registries and evidence sources of information on real estate; role of courts and authorities
T-W-3Ownership rights and their restrictions
T-W-4Surface, subsurface, air, water, mineral - rights to a real estate
T-W-10Lease agreements - theory and practice
T-W-13Role of real estate agent
T-W-7Easements and its kinds
T-W-8Contracts and agreements on real estates
T-W-9Main caluses and most common contract provisions
Metody nauczaniaM-2Problem lecture
M-3Didactic discussion
M-1Lecture - providing information
M-4Didactic discussion - problem solving
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe w formie testu (ok. 30 pytań) oraz 2-3 pytania opisowe / problemowe.
S-1Ocena formująca: Prace pisemne w formie referatu lub opracowania typu case-study np.planu zarządzania nieruchomością, planu gospodarczego itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0lack of knowledge regarding the subject
3,0knowledge of basic institutions regarding the subject
3,5knowledge of basic institutions and examples of their usage
4,0knowledge of all institutions regarding the subject, possibility to analyze and use the knowledge in a practical way
4,5broadened knowledge regarding the subject, ability to analyze risks and use knowledge
5,0proper knowledge of all course, ability to implement the knowledge and use it
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ8_U01By the end of the course students should posses basic knowledge connected with property management and turn-over.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U06posiada umiejętność efektywnego zarządzania zasobami organizacji
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-2Understanding of structure of legal acts in Poland concering property management and definitions and institutions therein.
C-1Knowledge of forms and actions concerning property management.
C-3To make possible to combine theoretical institutions and knoewledge into more practical way.
Treści programoweT-W-11Lease issues. Main risks. Eviction issues.
T-W-12Management plan. Elements of the plan. How to construct a management plan?
T-W-6Fixtrures and trade fixtures
T-W-5Liens and mortgages
T-W-1Real estate definitions and terms
T-W-2Legal titles to a real estate; registries and evidence sources of information on real estate; role of courts and authorities
T-W-3Ownership rights and their restrictions
T-W-4Surface, subsurface, air, water, mineral - rights to a real estate
T-W-10Lease agreements - theory and practice
T-W-13Role of real estate agent
T-W-7Easements and its kinds
T-W-8Contracts and agreements on real estates
T-W-9Main caluses and most common contract provisions
Metody nauczaniaM-3Didactic discussion
M-2Problem lecture
M-1Lecture - providing information
M-4Didactic discussion - problem solving
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe w formie testu (ok. 30 pytań) oraz 2-3 pytania opisowe / problemowe.
S-1Ocena formująca: Prace pisemne w formie referatu lub opracowania typu case-study np.planu zarządzania nieruchomością, planu gospodarczego itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0no ability or knowledge regarding the subject
3,0partial knowledge and ability of the course
3,5partial knowledge and ability of the course with ability to implement some of the institutions
4,0proper knowledge and ability to use the course contents
4,5proper knowledge and ability to use and implement the course contents, skill in analyses of risks and actions
5,0broadened knowledge regarding the course contents and practical implementation of them
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ8_K01Student must present creative and responsible aproach as for the problems presented by a lecturer. Must be able to use theoretical knowledge in a practical way, therefore must be aware of the efects.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K04jest przygotowany do prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Knowledge of forms and actions concerning property management.
C-2Understanding of structure of legal acts in Poland concering property management and definitions and institutions therein.
C-3To make possible to combine theoretical institutions and knoewledge into more practical way.
Treści programoweT-W-13Role of real estate agent
T-W-11Lease issues. Main risks. Eviction issues.
T-W-10Lease agreements - theory and practice
T-W-8Contracts and agreements on real estates
T-W-9Main caluses and most common contract provisions
T-W-2Legal titles to a real estate; registries and evidence sources of information on real estate; role of courts and authorities
T-W-12Management plan. Elements of the plan. How to construct a management plan?
Metody nauczaniaM-3Didactic discussion
M-1Lecture - providing information
M-2Problem lecture
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe w formie testu (ok. 30 pytań) oraz 2-3 pytania opisowe / problemowe.
S-1Ocena formująca: Prace pisemne w formie referatu lub opracowania typu case-study np.planu zarządzania nieruchomością, planu gospodarczego itp.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0lack of usage of the course contents
3,0able to partialy use the knowledge and course contents
3,5ability to use course contents, institutions, basic practical skills
4,0good ability of the course contents , institutions and practical skills
4,5very good ability of the course contents, institutions and practical skills, ability to create own opinions and anylyze risks
5,0broadened ability of the course contents, institutions and practical skills, aility to create own opinions and analyze risks