Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Statistics:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Statistics
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Aneta Becker <aneta.becker@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 13

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Basic, academic level of knowledge in mathematics, basics of information technology, as well as general knowledge of economics.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basic descriptive methods and inferential statistics. The acquired knowledge should serve as a basis for further advanced courses.
C-2During the course the students get familiar with basic methods of descriptive statistics and statistical inference. These methods are intended to provide tools for decision making under uncertainty, using sample data.
C-3The course contains an overview of graphical and numerical methods for summarizing data as well as basic notions of inferential statistics, including basic distributions, estimation theory, confidence intervals, statistical hypothesis testing, simple linear regression, and index numbers.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Introduction to statistics. Basic notions. Data sources. Different Types of Data. Examples of applications of statistics.4
T-W-2Summary descriptive measures. Descriptive methods and exploratory data analysis. Graphical presentation of data. Numerical measures of center, dispersion and asymmetry.5
T-W-3Basic notions of probability theory. Random variable and its distribution.4
T-W-4Estimation of population parameters. Estimator and its properties. Standard error of estimation. Confidence intervals.4
T-W-5Testing statistical hypothesis. Parametric significance tests. Chi-square test. One-way ANOVA F test.4
T-W-6Regression and correlation analysis. Two-dimensional distributions. Contingency tables and chi-square test for independence. Significance tests for Spearman’s and Pearson’s correlation coefficients. Simple linear regression model. Testing the signi-ficance of the structural parameters.5
T-W-7Index numbers. Average growth rate.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Participation in lectures30
A-W-2Participation in the consultation30
A-W-3The study of literature20
A-W-4Develop formulas10
A-W-5Implementation of housework28
A-W-6Preparing for the Exam30
A-W-7Participation in the exam2
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Informational lecture - illustrated with slides and examples of a practical nature in a chosen utility environment, discussion about solutions from literature and practice.
M-2Classes based on solving problems and practical standard exercises.
M-3Students use handbooks, statistical tables and statistical software.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: The final exam has a written form and consists of two parts: standard exercises and a test.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ7_W01
The student knows the basic concepts and methods of analysis used in statistics and selected methods of statistical inference.
Z_1A_W01, Z_1A_W07, Z_1A_W06S1A_W01, S1A_W05, S1A_W06C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1
Z_1A_OJ7_W02
The student knows the popular statistical packages, and knows how to leverage their statistical knowledge to solve problems of socio-economic issues.
Z_1A_W06S1A_W05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ7_U01
Students can formulate the problem using statistical concepts, use the appropriate tools and procedures of statistical analysis and interpret the results and make them a critical assessment.
Z_1A_U17, Z_1A_U01, Z_1A_U09, Z_1A_U13, Z_1A_U02, Z_1A_U15S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1
Z_1A_OJ7_U02
Student can apply the results of statistical analysis to make decisions and to solve social and economic problems.
Z_1A_U09, Z_1A_U01, Z_1A_U11, Z_1A_U02, Z_1A_U13, Z_1A_U15, Z_1A_U08S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ7_K01
The student has mastered the principles of individual work and teamwork.
Z_1A_K02, Z_1A_K08, Z_1A_K05, Z_1A_K09, Z_1A_K03S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ7_W01
The student knows the basic concepts and methods of analysis used in statistics and selected methods of statistical inference.
2,0The student knows the basic concepts and methods of analysis used in statistics and selected methods of statistical inference.
3,0The student knows some of the basic concepts and methods of analysis used in statistics and a few methods of statistical inference.
3,5The student knows most of the basic concepts and methods of analysis used in statistics and a few methods of statistical inference.
4,0The student knows most of the basic concepts and methods of analysis used in statistics and most of the required methods of statistical inference.
4,5The student knows the basic concepts and methods of analysis used in statistics and most of the required methods of statistical inference.
5,0The student knows the basic concepts and methods of analysis used in statistics and selected statistical inference methods and knows how to use knowledge to solve social and economic problems.
Z_1A_OJ7_W02
The student knows the popular statistical packages, and knows how to leverage their statistical knowledge to solve problems of socio-economic issues.
2,0The student does not know the statistical packages and does not know how to leverage their statistical knowledge to solve problems of socio-economic issues.
3,0The student knows the correct number of modules known statistical packages and knows (with the help of the teacher) how to leverage their statistical knowledge to solve problems of socio-economic issues.
3,5The student knows all the modules of known statistical packages and knows (with the help of the teacher) how to leverage their statistical knowledge to solve (indicated by the teacher), the tasks of socio-economic issues.
4,0The student knows all the modules of known statistical packages and knows how to leverage their statistical knowledge to solve (indicated by the teacher), the tasks of socio-economic issues.
4,5The student knows all the modules of known statistical packages and knows how to leverage their statistical knowledge to solve tasks independently proposed a socio-economic issues.
5,0The student can independently propose the use of appropriate statistical tools, is able to evaluate their suitability for testing the correctness of the structure, dependencies and dynamics of socio-economic, socio-economic phenomena, knows how to use all modules of known statistical packages.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ7_U01
Students can formulate the problem using statistical concepts, use the appropriate tools and procedures of statistical analysis and interpret the results and make them a critical assessment.
2,0The student is not able to formulate the problem and apply the appropriate tools and procedures for statistical analysis and interpret the obtained results and make them a critical assessment.
3,0Student can, with the help of the teacher, formulate the problem and apply several tools and procedures for statistical analysis.
3,5Student can, with the help of the teacher, formulate the problem and apply most of the tools and procedures for statistical analysis.
4,0Student can formulate the problem and apply the tools and procedures for statistical analysis.
4,5Student can formulate the problem using statistical concepts, use the appropriate tools and procedures and interpret statistical analysis (with the help of the teacher) received their results and make a critical assessment.
5,0Student can formulate the problem using statistical concepts, use the appropriate tools and procedures of statistical analysis and interpret the results and make them a critical assessment.
Z_1A_OJ7_U02
Student can apply the results of statistical analysis to make decisions and to solve social and economic problems.
2,0Student can not apply the results of statistical analysis to make decisions and to solve social and economic problems.
3,0Student can apply (with the help of the teacher) the results of statistical analysis to make a decision.
3,5Student can apply the results of statistical analysis to make decisions.
4,0Student can apply the results of statistical analysis to make decisions and to solve (indicated by the teacher), socio-economic problems.
4,5Student can apply the results of statistical analysis to make decisions and attempts to solve the socioeconomic problems.
5,0Student can apply the results of statistical analysis to make decisions and solve social and economic problems.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ7_K01
The student has mastered the principles of individual work and teamwork.
2,0Student had not mastered the principles of individual work and teamwork.
3,0Student can conduct a statistical survey of the individual alone, and a teacher to organize a group research project.
3,5Student can perform independently the individual surveys and organize a group research project supported by the teacher.
4,0Student has mastered the principles of individual work and teamwork, can independently organize and carry out individual or group research project, with the help of the teacher to identify methods and tools needed to solve a defined problem and an initial analysis of the results.
4,5Student has mastered the principles of individual work and teamwork, can independently organize and carry out individual or group research project to identify methods and tools needed to solve a defined problem and make a comprehensive analysis of the results.
5,0Student has mastered the principles of individual work and teamwork, can independently organize and carry out individual or group research project to identify methods and tools needed to solve a defined problem, make a comprehensive analysis of the results, use all modules of known statistical packages.

Literatura podstawowa

  1. Ramsey J. B., The Elements of Statistics with Applications to Economics and the Social Sciences, South-Western College Pub, 2001
  2. Gentle J. E., Elements of Computational Statistics, Springer, 2005
  3. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J., The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction, Springer, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Hill T., Lewicki T., STATISTICS Methods and Applications, Statsoft, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Introduction to statistics. Basic notions. Data sources. Different Types of Data. Examples of applications of statistics.4
T-W-2Summary descriptive measures. Descriptive methods and exploratory data analysis. Graphical presentation of data. Numerical measures of center, dispersion and asymmetry.5
T-W-3Basic notions of probability theory. Random variable and its distribution.4
T-W-4Estimation of population parameters. Estimator and its properties. Standard error of estimation. Confidence intervals.4
T-W-5Testing statistical hypothesis. Parametric significance tests. Chi-square test. One-way ANOVA F test.4
T-W-6Regression and correlation analysis. Two-dimensional distributions. Contingency tables and chi-square test for independence. Significance tests for Spearman’s and Pearson’s correlation coefficients. Simple linear regression model. Testing the signi-ficance of the structural parameters.5
T-W-7Index numbers. Average growth rate.4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Participation in lectures30
A-W-2Participation in the consultation30
A-W-3The study of literature20
A-W-4Develop formulas10
A-W-5Implementation of housework28
A-W-6Preparing for the Exam30
A-W-7Participation in the exam2
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ7_W01The student knows the basic concepts and methods of analysis used in statistics and selected methods of statistical inference.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basic descriptive methods and inferential statistics. The acquired knowledge should serve as a basis for further advanced courses.
C-2During the course the students get familiar with basic methods of descriptive statistics and statistical inference. These methods are intended to provide tools for decision making under uncertainty, using sample data.
C-3The course contains an overview of graphical and numerical methods for summarizing data as well as basic notions of inferential statistics, including basic distributions, estimation theory, confidence intervals, statistical hypothesis testing, simple linear regression, and index numbers.
Treści programoweT-W-1Introduction to statistics. Basic notions. Data sources. Different Types of Data. Examples of applications of statistics.
T-W-2Summary descriptive measures. Descriptive methods and exploratory data analysis. Graphical presentation of data. Numerical measures of center, dispersion and asymmetry.
T-W-3Basic notions of probability theory. Random variable and its distribution.
T-W-4Estimation of population parameters. Estimator and its properties. Standard error of estimation. Confidence intervals.
T-W-5Testing statistical hypothesis. Parametric significance tests. Chi-square test. One-way ANOVA F test.
T-W-6Regression and correlation analysis. Two-dimensional distributions. Contingency tables and chi-square test for independence. Significance tests for Spearman’s and Pearson’s correlation coefficients. Simple linear regression model. Testing the signi-ficance of the structural parameters.
T-W-7Index numbers. Average growth rate.
Metody nauczaniaM-1Informational lecture - illustrated with slides and examples of a practical nature in a chosen utility environment, discussion about solutions from literature and practice.
M-2Classes based on solving problems and practical standard exercises.
M-3Students use handbooks, statistical tables and statistical software.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: The final exam has a written form and consists of two parts: standard exercises and a test.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0The student knows the basic concepts and methods of analysis used in statistics and selected methods of statistical inference.
3,0The student knows some of the basic concepts and methods of analysis used in statistics and a few methods of statistical inference.
3,5The student knows most of the basic concepts and methods of analysis used in statistics and a few methods of statistical inference.
4,0The student knows most of the basic concepts and methods of analysis used in statistics and most of the required methods of statistical inference.
4,5The student knows the basic concepts and methods of analysis used in statistics and most of the required methods of statistical inference.
5,0The student knows the basic concepts and methods of analysis used in statistics and selected statistical inference methods and knows how to use knowledge to solve social and economic problems.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ7_W02The student knows the popular statistical packages, and knows how to leverage their statistical knowledge to solve problems of socio-economic issues.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basic descriptive methods and inferential statistics. The acquired knowledge should serve as a basis for further advanced courses.
C-2During the course the students get familiar with basic methods of descriptive statistics and statistical inference. These methods are intended to provide tools for decision making under uncertainty, using sample data.
C-3The course contains an overview of graphical and numerical methods for summarizing data as well as basic notions of inferential statistics, including basic distributions, estimation theory, confidence intervals, statistical hypothesis testing, simple linear regression, and index numbers.
Treści programoweT-W-1Introduction to statistics. Basic notions. Data sources. Different Types of Data. Examples of applications of statistics.
T-W-2Summary descriptive measures. Descriptive methods and exploratory data analysis. Graphical presentation of data. Numerical measures of center, dispersion and asymmetry.
T-W-3Basic notions of probability theory. Random variable and its distribution.
T-W-4Estimation of population parameters. Estimator and its properties. Standard error of estimation. Confidence intervals.
T-W-5Testing statistical hypothesis. Parametric significance tests. Chi-square test. One-way ANOVA F test.
T-W-6Regression and correlation analysis. Two-dimensional distributions. Contingency tables and chi-square test for independence. Significance tests for Spearman’s and Pearson’s correlation coefficients. Simple linear regression model. Testing the signi-ficance of the structural parameters.
T-W-7Index numbers. Average growth rate.
Metody nauczaniaM-2Classes based on solving problems and practical standard exercises.
M-3Students use handbooks, statistical tables and statistical software.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: The final exam has a written form and consists of two parts: standard exercises and a test.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0The student does not know the statistical packages and does not know how to leverage their statistical knowledge to solve problems of socio-economic issues.
3,0The student knows the correct number of modules known statistical packages and knows (with the help of the teacher) how to leverage their statistical knowledge to solve problems of socio-economic issues.
3,5The student knows all the modules of known statistical packages and knows (with the help of the teacher) how to leverage their statistical knowledge to solve (indicated by the teacher), the tasks of socio-economic issues.
4,0The student knows all the modules of known statistical packages and knows how to leverage their statistical knowledge to solve (indicated by the teacher), the tasks of socio-economic issues.
4,5The student knows all the modules of known statistical packages and knows how to leverage their statistical knowledge to solve tasks independently proposed a socio-economic issues.
5,0The student can independently propose the use of appropriate statistical tools, is able to evaluate their suitability for testing the correctness of the structure, dependencies and dynamics of socio-economic, socio-economic phenomena, knows how to use all modules of known statistical packages.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ7_U01Students can formulate the problem using statistical concepts, use the appropriate tools and procedures of statistical analysis and interpret the results and make them a critical assessment.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basic descriptive methods and inferential statistics. The acquired knowledge should serve as a basis for further advanced courses.
C-2During the course the students get familiar with basic methods of descriptive statistics and statistical inference. These methods are intended to provide tools for decision making under uncertainty, using sample data.
C-3The course contains an overview of graphical and numerical methods for summarizing data as well as basic notions of inferential statistics, including basic distributions, estimation theory, confidence intervals, statistical hypothesis testing, simple linear regression, and index numbers.
Treści programoweT-W-1Introduction to statistics. Basic notions. Data sources. Different Types of Data. Examples of applications of statistics.
T-W-2Summary descriptive measures. Descriptive methods and exploratory data analysis. Graphical presentation of data. Numerical measures of center, dispersion and asymmetry.
T-W-3Basic notions of probability theory. Random variable and its distribution.
T-W-4Estimation of population parameters. Estimator and its properties. Standard error of estimation. Confidence intervals.
T-W-5Testing statistical hypothesis. Parametric significance tests. Chi-square test. One-way ANOVA F test.
T-W-6Regression and correlation analysis. Two-dimensional distributions. Contingency tables and chi-square test for independence. Significance tests for Spearman’s and Pearson’s correlation coefficients. Simple linear regression model. Testing the signi-ficance of the structural parameters.
Metody nauczaniaM-1Informational lecture - illustrated with slides and examples of a practical nature in a chosen utility environment, discussion about solutions from literature and practice.
M-2Classes based on solving problems and practical standard exercises.
M-3Students use handbooks, statistical tables and statistical software.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: The final exam has a written form and consists of two parts: standard exercises and a test.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0The student is not able to formulate the problem and apply the appropriate tools and procedures for statistical analysis and interpret the obtained results and make them a critical assessment.
3,0Student can, with the help of the teacher, formulate the problem and apply several tools and procedures for statistical analysis.
3,5Student can, with the help of the teacher, formulate the problem and apply most of the tools and procedures for statistical analysis.
4,0Student can formulate the problem and apply the tools and procedures for statistical analysis.
4,5Student can formulate the problem using statistical concepts, use the appropriate tools and procedures and interpret statistical analysis (with the help of the teacher) received their results and make a critical assessment.
5,0Student can formulate the problem using statistical concepts, use the appropriate tools and procedures of statistical analysis and interpret the results and make them a critical assessment.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ7_U02Student can apply the results of statistical analysis to make decisions and to solve social and economic problems.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U09potrafi rozwiązywać problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U02jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U08potrafi zarządzać projektami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basic descriptive methods and inferential statistics. The acquired knowledge should serve as a basis for further advanced courses.
C-2During the course the students get familiar with basic methods of descriptive statistics and statistical inference. These methods are intended to provide tools for decision making under uncertainty, using sample data.
C-3The course contains an overview of graphical and numerical methods for summarizing data as well as basic notions of inferential statistics, including basic distributions, estimation theory, confidence intervals, statistical hypothesis testing, simple linear regression, and index numbers.
Treści programoweT-W-1Introduction to statistics. Basic notions. Data sources. Different Types of Data. Examples of applications of statistics.
T-W-2Summary descriptive measures. Descriptive methods and exploratory data analysis. Graphical presentation of data. Numerical measures of center, dispersion and asymmetry.
T-W-3Basic notions of probability theory. Random variable and its distribution.
T-W-4Estimation of population parameters. Estimator and its properties. Standard error of estimation. Confidence intervals.
T-W-5Testing statistical hypothesis. Parametric significance tests. Chi-square test. One-way ANOVA F test.
T-W-6Regression and correlation analysis. Two-dimensional distributions. Contingency tables and chi-square test for independence. Significance tests for Spearman’s and Pearson’s correlation coefficients. Simple linear regression model. Testing the signi-ficance of the structural parameters.
T-W-7Index numbers. Average growth rate.
Metody nauczaniaM-1Informational lecture - illustrated with slides and examples of a practical nature in a chosen utility environment, discussion about solutions from literature and practice.
M-2Classes based on solving problems and practical standard exercises.
M-3Students use handbooks, statistical tables and statistical software.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: The final exam has a written form and consists of two parts: standard exercises and a test.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student can not apply the results of statistical analysis to make decisions and to solve social and economic problems.
3,0Student can apply (with the help of the teacher) the results of statistical analysis to make a decision.
3,5Student can apply the results of statistical analysis to make decisions.
4,0Student can apply the results of statistical analysis to make decisions and to solve (indicated by the teacher), socio-economic problems.
4,5Student can apply the results of statistical analysis to make decisions and attempts to solve the socioeconomic problems.
5,0Student can apply the results of statistical analysis to make decisions and solve social and economic problems.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ7_K01The student has mastered the principles of individual work and teamwork.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Z_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basic descriptive methods and inferential statistics. The acquired knowledge should serve as a basis for further advanced courses.
C-2During the course the students get familiar with basic methods of descriptive statistics and statistical inference. These methods are intended to provide tools for decision making under uncertainty, using sample data.
C-3The course contains an overview of graphical and numerical methods for summarizing data as well as basic notions of inferential statistics, including basic distributions, estimation theory, confidence intervals, statistical hypothesis testing, simple linear regression, and index numbers.
Treści programoweT-W-1Introduction to statistics. Basic notions. Data sources. Different Types of Data. Examples of applications of statistics.
T-W-2Summary descriptive measures. Descriptive methods and exploratory data analysis. Graphical presentation of data. Numerical measures of center, dispersion and asymmetry.
T-W-3Basic notions of probability theory. Random variable and its distribution.
T-W-4Estimation of population parameters. Estimator and its properties. Standard error of estimation. Confidence intervals.
T-W-5Testing statistical hypothesis. Parametric significance tests. Chi-square test. One-way ANOVA F test.
T-W-6Regression and correlation analysis. Two-dimensional distributions. Contingency tables and chi-square test for independence. Significance tests for Spearman’s and Pearson’s correlation coefficients. Simple linear regression model. Testing the signi-ficance of the structural parameters.
T-W-7Index numbers. Average growth rate.
Metody nauczaniaM-1Informational lecture - illustrated with slides and examples of a practical nature in a chosen utility environment, discussion about solutions from literature and practice.
M-2Classes based on solving problems and practical standard exercises.
M-3Students use handbooks, statistical tables and statistical software.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: The final exam has a written form and consists of two parts: standard exercises and a test.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student had not mastered the principles of individual work and teamwork.
3,0Student can conduct a statistical survey of the individual alone, and a teacher to organize a group research project.
3,5Student can perform independently the individual surveys and organize a group research project supported by the teacher.
4,0Student has mastered the principles of individual work and teamwork, can independently organize and carry out individual or group research project, with the help of the teacher to identify methods and tools needed to solve a defined problem and an initial analysis of the results.
4,5Student has mastered the principles of individual work and teamwork, can independently organize and carry out individual or group research project to identify methods and tools needed to solve a defined problem and make a comprehensive analysis of the results.
5,0Student has mastered the principles of individual work and teamwork, can independently organize and carry out individual or group research project to identify methods and tools needed to solve a defined problem, make a comprehensive analysis of the results, use all modules of known statistical packages.