Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Organization And Management:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Organization And Management
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 9

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1There aren't any

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Develop a working knowledge of Organization And Management
C-2Link Organization And Management theory with Organization And Management practice
C-3Analyze Organization And Management case studies

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1The process of management2
T-W-2The manager and the organization3
T-W-3Management styles4
T-W-4Delegation3
T-W-5Motivation4
T-W-6Leadership4
T-W-7Managing stress5
T-W-8Managing conflict3
T-W-9The control process2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Consultation for the lecture20
A-W-3Own work (reading literature)45
A-W-4Preparation of the project20
A-W-5Preparation for assessment33
A-W-6Presence at the completion of the course2
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented method in the form of double groups, and an oral examination

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ4_W02
As a result of course, the student should: - Give the definition of the management process - Give the definitiion of the organization - Characterize the role of leadership - Give the definition of leadership - Know the stages of delegation process
Z_1A_W06S1A_W05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-5, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ4_U02
As a result of course, the student should: - Understand the issues of human resource management in the organization - Know how to use the basic methods and techniques of human resource management - Be prepared to put into practice the basic theory of motivation - Know how to use the methods and techniques of conflict resolution in the organization - Be able to put into practice techniques for reducing stress
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ4_K02
As a result of course, the student: - Will be creative in the use of proper tools of organization and management - Will be capable of use in practice the acquired knowledge of organization and management - Will be eager to spread the knowledge of organization and management
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-5, T-W-9M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ4_W02
As a result of course, the student should: - Give the definition of the management process - Give the definitiion of the organization - Characterize the role of leadership - Give the definition of leadership - Know the stages of delegation process
2,0Student doesn't know the basic concepts of organization and management
3,0Student correctly defines some concepts of organization and management
3,5Student correctly defines most concepts of organization and management
4,0Student knows the definitions of all concepts of organization and management
4,5Student correctly defines all concepts of organization and management, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of organization and management, knows the key information and identifies the tools needed to solve the given problem while justifying his selection

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ4_U02
As a result of course, the student should: - Understand the issues of human resource management in the organization - Know how to use the basic methods and techniques of human resource management - Be prepared to put into practice the basic theory of motivation - Know how to use the methods and techniques of conflict resolution in the organization - Be able to put into practice techniques for reducing stress
2,0Student does not understand the issues of organization and management in the organization and does not know how to use the basic methods and techniques of managing people
3,0Student understands the problems of organization and management in the organization, but uses methods and techniques of human resource management on a limited basis
3,5Student uses the methods and techniques of human resource management sufficiently
4,0Student uses the methods and techniques of human resource management sufficiently, additionally he is able to use some techniques to resolve conflicts within the organization and techniques for reducing stress
4,5Student uses all the methods and techniques of human resource management, he is able to use all the techniques for resolving conflicts within the organization and techniques for reducing stress
5,0Student understands the problems of organization and management in the company, he is able to use the basic methods and techniques of human resource management, he is prepared for using in the practice of basic theories of motivation, he is able to use methods and techniques for resolving conflicts in the organization and put into pratice techniques for reducing stress

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ4_K02
As a result of course, the student: - Will be creative in the use of proper tools of organization and management - Will be capable of use in practice the acquired knowledge of organization and management - Will be eager to spread the knowledge of organization and management
2,0Student has not obtained the competence to understand the issues of organization and management in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of organization and management in the company, but he uses the techniques of managing people in a very limited extent
4,0Student has got the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of organization and management, but he uses methods and techniques of managing people in a limited extent
4,5Student has got competencies of a good assessment and he can also use the methods and techniques of human resource management sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use of appropriate tools of organization and management, he will be eager to spread the knowledge of organization and management in the organization, he will be able to use in practice acquired knowledge of organization and management

Literatura podstawowa

  1. Michael Armstrong, Armstrong's Essential Human Resource Management Practice. A Guide to People Management, Kogan Page, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Michael Armstrong, Armstrong's Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, London and Philadelphia, 2009, 11th Edition
  2. John Adair, Not Bosses but Leaders: How to Lead the Way to Success, Kogan Page, 3rd Edition, 2004
  3. David R. Caruso, Peter Salovey, The Emotionally Intelligent Manager: How to Develop and Use the Four Key Emotional Skills of Leadership, Jossey-Bass, 2004
  4. Michael Morris, The First-Time Manager. The First Steps to a Brilliant Management Career, Kogan Page, London and Sterling, VA, 2005, 3rd Edition
  5. Michael Armstrong, How To Be an Even Better Manager, Kogan Page, London, 1994
  6. David Levis, 10-Minute Time and Stress Management. How to Gain an Extra 10 Hours a Week, Piatkus, 1995
  7. Marilyn Manning,Patricia Handdock, Office Management. Increasing Efficiency and Effectiveness, Kogan Page, 1990
  8. David Rees, The Skills of Management, Routledge, 1991

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1The process of management2
T-W-2The manager and the organization3
T-W-3Management styles4
T-W-4Delegation3
T-W-5Motivation4
T-W-6Leadership4
T-W-7Managing stress5
T-W-8Managing conflict3
T-W-9The control process2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Consultation for the lecture20
A-W-3Own work (reading literature)45
A-W-4Preparation of the project20
A-W-5Preparation for assessment33
A-W-6Presence at the completion of the course2
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ4_W02As a result of course, the student should: - Give the definition of the management process - Give the definitiion of the organization - Characterize the role of leadership - Give the definition of leadership - Know the stages of delegation process
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Organization And Management
C-2Link Organization And Management theory with Organization And Management practice
C-3Analyze Organization And Management case studies
Treści programoweT-W-1The process of management
T-W-5Motivation
T-W-6Leadership
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented method in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student doesn't know the basic concepts of organization and management
3,0Student correctly defines some concepts of organization and management
3,5Student correctly defines most concepts of organization and management
4,0Student knows the definitions of all concepts of organization and management
4,5Student correctly defines all concepts of organization and management, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of organization and management, knows the key information and identifies the tools needed to solve the given problem while justifying his selection
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ4_U02As a result of course, the student should: - Understand the issues of human resource management in the organization - Know how to use the basic methods and techniques of human resource management - Be prepared to put into practice the basic theory of motivation - Know how to use the methods and techniques of conflict resolution in the organization - Be able to put into practice techniques for reducing stress
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Organization And Management
C-2Link Organization And Management theory with Organization And Management practice
C-3Analyze Organization And Management case studies
Treści programoweT-W-1The process of management
T-W-2The manager and the organization
T-W-5Motivation
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented method in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student does not understand the issues of organization and management in the organization and does not know how to use the basic methods and techniques of managing people
3,0Student understands the problems of organization and management in the organization, but uses methods and techniques of human resource management on a limited basis
3,5Student uses the methods and techniques of human resource management sufficiently
4,0Student uses the methods and techniques of human resource management sufficiently, additionally he is able to use some techniques to resolve conflicts within the organization and techniques for reducing stress
4,5Student uses all the methods and techniques of human resource management, he is able to use all the techniques for resolving conflicts within the organization and techniques for reducing stress
5,0Student understands the problems of organization and management in the company, he is able to use the basic methods and techniques of human resource management, he is prepared for using in the practice of basic theories of motivation, he is able to use methods and techniques for resolving conflicts in the organization and put into pratice techniques for reducing stress
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ4_K02As a result of course, the student: - Will be creative in the use of proper tools of organization and management - Will be capable of use in practice the acquired knowledge of organization and management - Will be eager to spread the knowledge of organization and management
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Organization And Management
C-2Link Organization And Management theory with Organization And Management practice
C-3Analyze Organization And Management case studies
Treści programoweT-W-1The process of management
T-W-5Motivation
T-W-9The control process
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented method in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student has not obtained the competence to understand the issues of organization and management in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of organization and management in the company, but he uses the techniques of managing people in a very limited extent
4,0Student has got the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of organization and management, but he uses methods and techniques of managing people in a limited extent
4,5Student has got competencies of a good assessment and he can also use the methods and techniques of human resource management sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use of appropriate tools of organization and management, he will be eager to spread the knowledge of organization and management in the organization, he will be able to use in practice acquired knowledge of organization and management