Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Financial Statements:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Financial Statements
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Zofia Sawicka-Kluźniak <Zofia.Sawicka-Kluzniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Basic economic knowledge

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basics of accountancy, methods of preparing and interpretation of financial statements. The course also contains elements of financial statements used in practice.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Financial Statement Introduction4
T-W-2Tasks of accounting, basic principles and concepts4
T-W-3Balance sheet and its components4
T-W-4Characteristics and types of assets4
T-W-5Characteristics and types of liabilities4
T-W-6Profit and loss statement4
T-W-7Cash flow statement4
T-W-8Balance sheet as a source of financial analysis2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Attendence in classes30
A-W-2Getting acquainted with literature of subject30
A-W-3Solving problems30
A-W-4Exam preparation30
A-W-5Preparing multimedia presentations30
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Informative lecture using multimedia techniques
M-2Case study
M-3Classes - individual and group solving practical problems

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: the activity of students in class
S-2Ocena podsumowująca: written examination

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ9_W01
Students should know the types of financial statements and rules of their preparation.
Z_1A_W10, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W07C-1T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-7M-1, M-3S-1, S-2
Z_1A_OJ9_W02
Students should be familiar with the use of financial statements for financial analysis.
Z_1A_W07, Z_1A_W09S1A_W06C-1T-W-8, T-W-2M-1, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ9_U01
Student knows how to use accounting knowledge to prepare the balance sheet and profit and loss account.
Z_1A_U13, Z_1A_U20, Z_1A_U18, Z_1A_U19, Z_1A_U14, Z_1A_U04, Z_1A_U05S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08, S1A_U09, S1A_U10, S1A_U11C-1T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2
Z_1A_OJ9_U02
Students can apply the information from the financial statements for the calculation and interpretation of indicators of financial analysis.
Z_1A_U20, Z_1A_U18, Z_1A_U19, Z_1A_U13, Z_1A_U14S1A_U02, S1A_U03, S1A_U05, S1A_U09, S1A_U10, S1A_U11C-1T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-5, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ9_K01
Student can associate the basic theory and practice and the means to solve problems of economic and financial risks.
Z_1A_K01, Z_1A_K06S1A_K01, S1A_K06, S1A_K07C-1T-W-8, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-7M-3, M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ9_W01
Students should know the types of financial statements and rules of their preparation.
2,0The student does not know the types of financial statements and principles of their preparation.
3,0The student knows selected types of financial statements.
3,5The student knows the content and layout of the balance sheet.
4,0The student knows the content and layout of the balance sheet and profit and loss statement.
4,5The student is familiar with a cash flow statement.
5,0The student knows all types of financial statements and principles of their preparation.
Z_1A_OJ9_W02
Students should be familiar with the use of financial statements for financial analysis.
2,0The student does not know the basic concepts of accounting and economics.
3,0The student has knowledge of the usefulness of financial statements.
3,5The student knows the classification of assets and liabilities.
4,0The student knows the principles of analysis of the balance sheet.
4,5The student knows the principles of analysis of balance sheet and profit and loss statement.
5,0The student knows the rules of useing all types of financial statements for financial analysis.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ9_U01
Student knows how to use accounting knowledge to prepare the balance sheet and profit and loss account.
2,0The student does not know how to use the accounting knowledge to prepare a balance sheet.
3,0The student knows how to use the accounting knowledge to prepare a balance sheet.
3,5The student knows how to calculate the values of assets and liabilities.
4,0The student knows how to group profits and losses.
4,5The student knows how to use the accounting knowledge to prepare a profit and loss statement.
5,0The student is able interpret the balance sheet and profit and loss statement.
Z_1A_OJ9_U02
Students can apply the information from the financial statements for the calculation and interpretation of indicators of financial analysis.
2,0The student does not know how to apply the information from selected types of financial statements for financial analysis.
3,0The student knows how to apply the information from selected types of financial statements for financial analysis.
3,5The student is able to calculate the liquidity and debt ratios.
4,0The student knows the use of balance sheet and profit and loss statements.
4,5The student can compare the assets and equity of the selected unit.
5,0The student is able to interpret the financial analysis ratios.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ9_K01
Student can associate the basic theory and practice and the means to solve problems of economic and financial risks.
2,0Student has not obtained the competence to associate theory with practice.
3,0Student competencies come down associate selected knowledge with practice.
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of economic and financial risks.
4,0Student has got the competencies that enable him to associate theory with practice.
4,5Student had got competencies to associate theory with practice and the means to solve problems of economic and financial risks.
5,0Student has high competence in the field of combining theory with practice and the means to solve problems of economic and financial risks.

Literatura podstawowa

  1. Stitzel T. E., Financial management, McGraw-Hill Book Company, USA, 1998
  2. McKenzie W., Using and interpreting company accounts, FT Prentice Hall, Great Britain, 2003

Literatura dodatkowa

  1. tlum. J. Adamczyk, The Accounting Act, C. H. Beck, Warszawa, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Financial Statement Introduction4
T-W-2Tasks of accounting, basic principles and concepts4
T-W-3Balance sheet and its components4
T-W-4Characteristics and types of assets4
T-W-5Characteristics and types of liabilities4
T-W-6Profit and loss statement4
T-W-7Cash flow statement4
T-W-8Balance sheet as a source of financial analysis2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Attendence in classes30
A-W-2Getting acquainted with literature of subject30
A-W-3Solving problems30
A-W-4Exam preparation30
A-W-5Preparing multimedia presentations30
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ9_W01Students should know the types of financial statements and rules of their preparation.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W10zna podstawowe regulacje prawne warunkujące działalność podmiotów gospodarczych
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basics of accountancy, methods of preparing and interpretation of financial statements. The course also contains elements of financial statements used in practice.
Treści programoweT-W-3Balance sheet and its components
T-W-4Characteristics and types of assets
T-W-2Tasks of accounting, basic principles and concepts
T-W-1Financial Statement Introduction
T-W-6Profit and loss statement
T-W-5Characteristics and types of liabilities
T-W-7Cash flow statement
Metody nauczaniaM-1Informative lecture using multimedia techniques
M-3Classes - individual and group solving practical problems
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: the activity of students in class
S-2Ocena podsumowująca: written examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0The student does not know the types of financial statements and principles of their preparation.
3,0The student knows selected types of financial statements.
3,5The student knows the content and layout of the balance sheet.
4,0The student knows the content and layout of the balance sheet and profit and loss statement.
4,5The student is familiar with a cash flow statement.
5,0The student knows all types of financial statements and principles of their preparation.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ9_W02Students should be familiar with the use of financial statements for financial analysis.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basics of accountancy, methods of preparing and interpretation of financial statements. The course also contains elements of financial statements used in practice.
Treści programoweT-W-8Balance sheet as a source of financial analysis
T-W-2Tasks of accounting, basic principles and concepts
Metody nauczaniaM-1Informative lecture using multimedia techniques
M-3Classes - individual and group solving practical problems
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: the activity of students in class
S-2Ocena podsumowująca: written examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0The student does not know the basic concepts of accounting and economics.
3,0The student has knowledge of the usefulness of financial statements.
3,5The student knows the classification of assets and liabilities.
4,0The student knows the principles of analysis of the balance sheet.
4,5The student knows the principles of analysis of balance sheet and profit and loss statement.
5,0The student knows the rules of useing all types of financial statements for financial analysis.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ9_U01Student knows how to use accounting knowledge to prepare the balance sheet and profit and loss account.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U20włada angielskim słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U04analizuje i uwzględnia wpływ otoczenia na organizację w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basics of accountancy, methods of preparing and interpretation of financial statements. The course also contains elements of financial statements used in practice.
Treści programoweT-W-3Balance sheet and its components
T-W-4Characteristics and types of assets
T-W-2Tasks of accounting, basic principles and concepts
T-W-6Profit and loss statement
T-W-5Characteristics and types of liabilities
T-W-7Cash flow statement
Metody nauczaniaM-1Informative lecture using multimedia techniques
M-2Case study
M-3Classes - individual and group solving practical problems
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: the activity of students in class
S-2Ocena podsumowująca: written examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0The student does not know how to use the accounting knowledge to prepare a balance sheet.
3,0The student knows how to use the accounting knowledge to prepare a balance sheet.
3,5The student knows how to calculate the values of assets and liabilities.
4,0The student knows how to group profits and losses.
4,5The student knows how to use the accounting knowledge to prepare a profit and loss statement.
5,0The student is able interpret the balance sheet and profit and loss statement.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ9_U02Students can apply the information from the financial statements for the calculation and interpretation of indicators of financial analysis.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U20włada angielskim słownictwem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U13potrafi określić źródła finansowania i posiada umiejętność wykorzystania wiedzy z rachunkowości w zarządzaniu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
S1A_U11ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basics of accountancy, methods of preparing and interpretation of financial statements. The course also contains elements of financial statements used in practice.
Treści programoweT-W-8Balance sheet as a source of financial analysis
T-W-3Balance sheet and its components
T-W-4Characteristics and types of assets
T-W-6Profit and loss statement
T-W-5Characteristics and types of liabilities
T-W-7Cash flow statement
Metody nauczaniaM-1Informative lecture using multimedia techniques
M-2Case study
M-3Classes - individual and group solving practical problems
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: the activity of students in class
S-2Ocena podsumowująca: written examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0The student does not know how to apply the information from selected types of financial statements for financial analysis.
3,0The student knows how to apply the information from selected types of financial statements for financial analysis.
3,5The student is able to calculate the liquidity and debt ratios.
4,0The student knows the use of balance sheet and profit and loss statements.
4,5The student can compare the assets and equity of the selected unit.
5,0The student is able to interpret the financial analysis ratios.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ9_K01Student can associate the basic theory and practice and the means to solve problems of economic and financial risks.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K01jest przygotowany do uczenia się przez całe życie doskonaląc nabytą wiedzę i umiejętności
Z_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1The objective of the course is to provide students with knowledge on the basics of accountancy, methods of preparing and interpretation of financial statements. The course also contains elements of financial statements used in practice.
Treści programoweT-W-8Balance sheet as a source of financial analysis
T-W-3Balance sheet and its components
T-W-4Characteristics and types of assets
T-W-2Tasks of accounting, basic principles and concepts
T-W-1Financial Statement Introduction
T-W-6Profit and loss statement
T-W-5Characteristics and types of liabilities
T-W-7Cash flow statement
Metody nauczaniaM-3Classes - individual and group solving practical problems
M-1Informative lecture using multimedia techniques
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: the activity of students in class
S-2Ocena podsumowująca: written examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student has not obtained the competence to associate theory with practice.
3,0Student competencies come down associate selected knowledge with practice.
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of economic and financial risks.
4,0Student has got the competencies that enable him to associate theory with practice.
4,5Student had got competencies to associate theory with practice and the means to solve problems of economic and financial risks.
5,0Student has high competence in the field of combining theory with practice and the means to solve problems of economic and financial risks.