Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Economic Analysis:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Economic Analysis
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Julita Stańczuk <julita.stanczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Basic economic knowledge
W-2Basic financial knowledge
W-3Basic knowledge of management
W-4Ability to work in a group
W-5Ability to work individual and to solve simple decision problems

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Students ought to know the methods of economic analysis and its use to assess the economic efficiency of production factors
C-2Students should be able to identify and analyze sources of information used in economic analysis
C-3Students should have ability to assess the economic condition of the company

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Introduction to the economic analysis – definition, functions and types and methods of the economic analysis2
T-W-2Financial reporting as a source of company financial analysis, forms of presentation the results of the analysis2
T-W-3Preliminary analysis of financial statements2
T-W-4Financial ratio analysis (liquidity, profitability, activity and gearing ratios)4
T-W-5Du Pont analysis2
T-W-6Management of the working capital2
T-W-7Operating leverage and even point2
T-W-8Financial leverage and its impact on the structure of capital in the company2
T-W-9The concept, measurement and analysis of production2
T-W-10Assessment of effectiveness of human resources2
T-W-11Methods of assessment of investment projects4
T-W-12Case studies - student's multimedia presentations2
T-W-13Final exam2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Attendance in classes30
A-W-2Getting acquainted with literature of the subject25
A-W-3Solving problems10
A-W-4Preparing partial case study10
A-W-5Preparing multimedia presentation20
A-W-6Exam preparation55
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Lecture
M-2Discussion
M-3Case study - working in a group
M-4Multimedia project

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena formująca: multimedia presentation
S-3Ocena formująca: work in group - case study
S-4Ocena podsumowująca: written exam

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ10_W01
Students should know the methods and tools of the economic analysis
Z_1A_W04, Z_1A_W07S1A_W03, S1A_W06C-1, C-3T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-3S-1, S-2, S-3, S-4
Z_1A_OJ10_W02
Students should have knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company
Z_1A_W07S1A_W06C-2T-W-1, T-W-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ10_U01
Students can prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
Z_1A_U01, Z_1A_U19, Z_1A_U03, Z_1A_U14S1A_U01, S1A_U02, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U10C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-1, M-4S-2
Z_1A_OJ10_U02
Students can use the tools and methods of the economic analysis
Z_1A_U14, Z_1A_U01S1A_U01, S1A_U03C-1, C-3T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-3, M-4S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ10_K01
Can work individual on the assessment of the economic condition of the company
Z_1A_K02, Z_1A_K03S1A_K02, S1A_K03C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12M-2, M-4S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ10_W01
Students should know the methods and tools of the economic analysis
2,0Student doesn't know the methods and tools of the economic analysis
3,0Student knows some of the methods and tools of the economic analysis
3,5Student knows basic methods and tools of the economic analysis
4,0Student knows almost all of the methods and tools of the economic analysis
4,5Student knows all of the methods and tools of the economic analysis
5,0Student knowledge about the methods and tools of the economic analysis is excellent
Z_1A_OJ10_W02
Students should have knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company
2,0Student doesn't know the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company
3,0Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is very poor
3,5Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is very basic
4,0Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is more than basic
4,5Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is great
5,0Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is excellent

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ10_U01
Students can prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
2,0Students is not able to prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
3,0Students can prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company, with some teacher's help, at a safisfactory level
3,5Students can prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company, with some teacher's help, at a basic level
4,0Students can prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
4,5Students can prepare and present great multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
5,0Students can prepare and present excellent multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
Z_1A_OJ10_U02
Students can use the tools and methods of the economic analysis
2,0Student can’t use the methods and tools of the economic analysis
3,0Student can use some of the methods and tools of the economic analysis
3,5Student can use basic methods and tools of the economic analysis
4,0Student can use almost all of the methods and tools of the economic analysis
4,5Student can use all of the methods and tools of the economic analysis
5,0Student's skills on the use of the methods and tools of the economic analysis are excellent

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ10_K01
Can work individual on the assessment of the economic condition of the company
2,0Student isn't able to work independently assessing the condition of the company
3,0Student is able to work independently assessing the condition of the company, with many tips from the teacher
3,5Student is able to work independently assessing the condition of the company, with some tips from the teacher
4,0Student is able to work independently assessing the condition of the company
4,5Student is able to work independently assessing the condition of the company
5,0Student is able to work independently assessing the condition of the company

Literatura podstawowa

  1. Zvi Bodie, Robert C. Merton., Finance, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000
  2. Lawrence J. Gitman., Principles of managerial finance, Reading, Massachusetts : Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Alan C. Shapiro, Sheldon D. Balbirer, Modern corporate finance: a multidisciplinary approach to value creation, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Introduction to the economic analysis – definition, functions and types and methods of the economic analysis2
T-W-2Financial reporting as a source of company financial analysis, forms of presentation the results of the analysis2
T-W-3Preliminary analysis of financial statements2
T-W-4Financial ratio analysis (liquidity, profitability, activity and gearing ratios)4
T-W-5Du Pont analysis2
T-W-6Management of the working capital2
T-W-7Operating leverage and even point2
T-W-8Financial leverage and its impact on the structure of capital in the company2
T-W-9The concept, measurement and analysis of production2
T-W-10Assessment of effectiveness of human resources2
T-W-11Methods of assessment of investment projects4
T-W-12Case studies - student's multimedia presentations2
T-W-13Final exam2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Attendance in classes30
A-W-2Getting acquainted with literature of the subject25
A-W-3Solving problems10
A-W-4Preparing partial case study10
A-W-5Preparing multimedia presentation20
A-W-6Exam preparation55
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ10_W01Students should know the methods and tools of the economic analysis
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Students ought to know the methods of economic analysis and its use to assess the economic efficiency of production factors
C-3Students should have ability to assess the economic condition of the company
Treści programoweT-W-1Introduction to the economic analysis – definition, functions and types and methods of the economic analysis
T-W-4Financial ratio analysis (liquidity, profitability, activity and gearing ratios)
T-W-5Du Pont analysis
T-W-6Management of the working capital
T-W-7Operating leverage and even point
T-W-8Financial leverage and its impact on the structure of capital in the company
T-W-9The concept, measurement and analysis of production
T-W-10Assessment of effectiveness of human resources
T-W-11Methods of assessment of investment projects
Metody nauczaniaM-1Lecture
M-3Case study - working in a group
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena formująca: multimedia presentation
S-3Ocena formująca: work in group - case study
S-4Ocena podsumowująca: written exam
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student doesn't know the methods and tools of the economic analysis
3,0Student knows some of the methods and tools of the economic analysis
3,5Student knows basic methods and tools of the economic analysis
4,0Student knows almost all of the methods and tools of the economic analysis
4,5Student knows all of the methods and tools of the economic analysis
5,0Student knowledge about the methods and tools of the economic analysis is excellent
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ10_W02Students should have knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Students should be able to identify and analyze sources of information used in economic analysis
Treści programoweT-W-1Introduction to the economic analysis – definition, functions and types and methods of the economic analysis
T-W-2Financial reporting as a source of company financial analysis, forms of presentation the results of the analysis
Metody nauczaniaM-1Lecture
M-2Discussion
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena formująca: multimedia presentation
S-3Ocena formująca: work in group - case study
S-4Ocena podsumowująca: written exam
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student doesn't know the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company
3,0Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is very poor
3,5Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is very basic
4,0Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is more than basic
4,5Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is great
5,0Student knowledge of the sources of information which can be used in assessing the economic condition of the company is excellent
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ10_U01Students can prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U19posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U10posiada umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Students ought to know the methods of economic analysis and its use to assess the economic efficiency of production factors
C-2Students should be able to identify and analyze sources of information used in economic analysis
C-3Students should have ability to assess the economic condition of the company
Treści programoweT-W-1Introduction to the economic analysis – definition, functions and types and methods of the economic analysis
T-W-2Financial reporting as a source of company financial analysis, forms of presentation the results of the analysis
T-W-3Preliminary analysis of financial statements
T-W-4Financial ratio analysis (liquidity, profitability, activity and gearing ratios)
T-W-5Du Pont analysis
T-W-6Management of the working capital
T-W-7Operating leverage and even point
T-W-8Financial leverage and its impact on the structure of capital in the company
T-W-9The concept, measurement and analysis of production
T-W-10Assessment of effectiveness of human resources
T-W-11Methods of assessment of investment projects
T-W-12Case studies - student's multimedia presentations
Metody nauczaniaM-1Lecture
M-4Multimedia project
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: multimedia presentation
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Students is not able to prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
3,0Students can prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company, with some teacher's help, at a safisfactory level
3,5Students can prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company, with some teacher's help, at a basic level
4,0Students can prepare and present multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
4,5Students can prepare and present great multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
5,0Students can prepare and present excellent multimedia presentation containing economic standing of the chosen company
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ10_U02Students can use the tools and methods of the economic analysis
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U14potrafi właściwie analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk społecznych w zakresie ekonomii i zarządzania
Z_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Students ought to know the methods of economic analysis and its use to assess the economic efficiency of production factors
C-3Students should have ability to assess the economic condition of the company
Treści programoweT-W-3Preliminary analysis of financial statements
T-W-4Financial ratio analysis (liquidity, profitability, activity and gearing ratios)
T-W-5Du Pont analysis
T-W-7Operating leverage and even point
T-W-8Financial leverage and its impact on the structure of capital in the company
T-W-9The concept, measurement and analysis of production
T-W-10Assessment of effectiveness of human resources
T-W-11Methods of assessment of investment projects
Metody nauczaniaM-1Lecture
M-3Case study - working in a group
M-4Multimedia project
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena formująca: multimedia presentation
S-3Ocena formująca: work in group - case study
S-4Ocena podsumowująca: written exam
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student can’t use the methods and tools of the economic analysis
3,0Student can use some of the methods and tools of the economic analysis
3,5Student can use basic methods and tools of the economic analysis
4,0Student can use almost all of the methods and tools of the economic analysis
4,5Student can use all of the methods and tools of the economic analysis
5,0Student's skills on the use of the methods and tools of the economic analysis are excellent
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ10_K01Can work individual on the assessment of the economic condition of the company
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-3Students should have ability to assess the economic condition of the company
Treści programoweT-W-1Introduction to the economic analysis – definition, functions and types and methods of the economic analysis
T-W-2Financial reporting as a source of company financial analysis, forms of presentation the results of the analysis
T-W-3Preliminary analysis of financial statements
T-W-4Financial ratio analysis (liquidity, profitability, activity and gearing ratios)
T-W-5Du Pont analysis
T-W-6Management of the working capital
T-W-7Operating leverage and even point
T-W-8Financial leverage and its impact on the structure of capital in the company
T-W-9The concept, measurement and analysis of production
T-W-10Assessment of effectiveness of human resources
T-W-11Methods of assessment of investment projects
T-W-12Case studies - student's multimedia presentations
Metody nauczaniaM-2Discussion
M-4Multimedia project
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: in-class activity
S-2Ocena formująca: multimedia presentation
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student isn't able to work independently assessing the condition of the company
3,0Student is able to work independently assessing the condition of the company, with many tips from the teacher
3,5Student is able to work independently assessing the condition of the company, with some tips from the teacher
4,0Student is able to work independently assessing the condition of the company
4,5Student is able to work independently assessing the condition of the company
5,0Student is able to work independently assessing the condition of the company