Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Human Resources Management:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Human Resources Management
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 6

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1There aren’t any.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Develop a working knowledge of Human Resources Management
C-2Link Human Resources Management theory with Human Resources Management practice
C-3Analyze Human Resources Management case studies

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1The meaning and aims of human resources management (HRM)3
T-W-2Human resource planning2
T-W-3Recruitment and selection4
T-W-4Motivation3
T-W-5The importance of communication2
T-W-6Appraisal, training and counselling4
T-W-7Managing conflict3
T-W-8Handling people problems3
T-W-9Managing stress4
T-W-10Disciplinary handling2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Consultation for the lecture20
A-W-3Own work (reading literature)45
A-W-4Preparation of the project20
A-W-5Preparation for assessment33
A-W-6Presence at the completion of the course2
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Giving methods (informative lecture, story, descripton, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activation methods (cases method, situational method, teaching discussion)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ1_W01
As a result of course, the student should: - Give the definition of the management process - Give the definition of the organization - Characterize the role of leadership - Give the definition of leardership - Know the stages of delegation process
Z_1A_W01S1A_W01C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-5, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ1_U02
As a result of course, the student should: - Understand the issues of human resource managament in the company - Know how to use the basic methods and techniques of human resource managment - Be able to apply relevant theories of managing people in the organization - Be prepared to put into practice the basic theory of motivation - Know how to use the methods and techniques of conflict resolution in the organization - Be able to put into practice techniques for reducing stress
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-10M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ1_K02
As a result of course, the student: - Will be crative in the use of proper tools of human resource management - Will be capable of use in practice the acquired knowledge of human resource management
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-5, T-W-9M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ1_W01
As a result of course, the student should: - Give the definition of the management process - Give the definition of the organization - Characterize the role of leadership - Give the definition of leardership - Know the stages of delegation process
2,0Student doesn't know the basic concepts of organization and management
3,0Studnet correctly defines some concepts of organization and management
3,5Student correctly defines most concepts of organization and management
4,0Student knows the definitions of all concepts of organization and management
4,5Student correctly defines all concepts of organization and managament, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of organization and management, knows the key information and identifies the tools needed to solve the given problem while justifying his selection

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ1_U02
As a result of course, the student should: - Understand the issues of human resource managament in the company - Know how to use the basic methods and techniques of human resource managment - Be able to apply relevant theories of managing people in the organization - Be prepared to put into practice the basic theory of motivation - Know how to use the methods and techniques of conflict resolution in the organization - Be able to put into practice techniques for reducing stress
2,0Student does not understand the issues of human resource management in the organization and does not know how to use the basic methods and techniques of managing people
3,0Student understands the problems of human resource management in the organization, but uses methods and techniques of human resource management on a limited basis
3,5Student uses the methods and techniques of human resource management sufficiently
4,0Student uses the methods and techniques of human resource management sufficiently, additionally he is able to use some techniques to resolve conflicts within the organization and techniques for reducing stress
4,5Student uses all the methods and techniques of human resource management, he is able to use all the techniques for resolving conflicts within the organization and techniques for reducing stress
5,0Student understands the problems of human resource management in the company, he is able to use the basic methods and techniques of human resource management, he is able to apply relevant theories of managing people in the organization, he is prepared for use in the practice of basic motivation theories, he is able to use methods and techniques for resolving conflicts in the organization and put into practice techniques for reducing stress

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ1_K02
As a result of course, the student: - Will be crative in the use of proper tools of human resource management - Will be capable of use in practice the acquired knowledge of human resource management
2,0Student has not obtained the competence to understand the issues of human resource management in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of human resource management in the company, but the uses the techniques of managing people in a very limited extent
4,0Student has got the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of human resource management, but he uses methods and techniques of managing people in a limited extent
4,5Student has got competencies of a good assessment and he can also use the methods and techniques of human resource management sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use of appropriate tools for manging human resources, he will be eager to spread the knowledge of human resource management in the organization, he will be able to use in practice acquired knowledge of human resource management

Literatura podstawowa

  1. M. Armstrong, The Handbook of Human Resource Management Practice, Kogan Page, 2003

Literatura dodatkowa

  1. M. Dale, Successful Recruitment and Selection. A Practical Guide for Managers, Kogan Page, London, 1995
  2. L. Rae, Planning and Designing Training Programmes, Gower, Aldershot, Hampshire, 1997
  3. F. Poels, Job Evaluation and Remunaration Strategies, Kogan Page, London, 1997
  4. F. Poels, Job Evaluation and Remuneration Strategies, Kogan Page, London, 1997

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1The meaning and aims of human resources management (HRM)3
T-W-2Human resource planning2
T-W-3Recruitment and selection4
T-W-4Motivation3
T-W-5The importance of communication2
T-W-6Appraisal, training and counselling4
T-W-7Managing conflict3
T-W-8Handling people problems3
T-W-9Managing stress4
T-W-10Disciplinary handling2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Consultation for the lecture20
A-W-3Own work (reading literature)45
A-W-4Preparation of the project20
A-W-5Preparation for assessment33
A-W-6Presence at the completion of the course2
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ1_W01As a result of course, the student should: - Give the definition of the management process - Give the definition of the organization - Characterize the role of leadership - Give the definition of leardership - Know the stages of delegation process
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Human Resources Management
C-2Link Human Resources Management theory with Human Resources Management practice
C-3Analyze Human Resources Management case studies
Treści programoweT-W-1The meaning and aims of human resources management (HRM)
T-W-5The importance of communication
T-W-7Managing conflict
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, descripton, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activation methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student doesn't know the basic concepts of organization and management
3,0Studnet correctly defines some concepts of organization and management
3,5Student correctly defines most concepts of organization and management
4,0Student knows the definitions of all concepts of organization and management
4,5Student correctly defines all concepts of organization and managament, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of organization and management, knows the key information and identifies the tools needed to solve the given problem while justifying his selection
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ1_U02As a result of course, the student should: - Understand the issues of human resource managament in the company - Know how to use the basic methods and techniques of human resource managment - Be able to apply relevant theories of managing people in the organization - Be prepared to put into practice the basic theory of motivation - Know how to use the methods and techniques of conflict resolution in the organization - Be able to put into practice techniques for reducing stress
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Human Resources Management
C-2Link Human Resources Management theory with Human Resources Management practice
C-3Analyze Human Resources Management case studies
Treści programoweT-W-1The meaning and aims of human resources management (HRM)
T-W-2Human resource planning
T-W-4Motivation
T-W-10Disciplinary handling
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, descripton, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activation methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student does not understand the issues of human resource management in the organization and does not know how to use the basic methods and techniques of managing people
3,0Student understands the problems of human resource management in the organization, but uses methods and techniques of human resource management on a limited basis
3,5Student uses the methods and techniques of human resource management sufficiently
4,0Student uses the methods and techniques of human resource management sufficiently, additionally he is able to use some techniques to resolve conflicts within the organization and techniques for reducing stress
4,5Student uses all the methods and techniques of human resource management, he is able to use all the techniques for resolving conflicts within the organization and techniques for reducing stress
5,0Student understands the problems of human resource management in the company, he is able to use the basic methods and techniques of human resource management, he is able to apply relevant theories of managing people in the organization, he is prepared for use in the practice of basic motivation theories, he is able to use methods and techniques for resolving conflicts in the organization and put into practice techniques for reducing stress
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ1_K02As a result of course, the student: - Will be crative in the use of proper tools of human resource management - Will be capable of use in practice the acquired knowledge of human resource management
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Human Resources Management
C-2Link Human Resources Management theory with Human Resources Management practice
C-3Analyze Human Resources Management case studies
Treści programoweT-W-1The meaning and aims of human resources management (HRM)
T-W-5The importance of communication
T-W-9Managing stress
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, descripton, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activation methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student has not obtained the competence to understand the issues of human resource management in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of human resource management in the company, but the uses the techniques of managing people in a very limited extent
4,0Student has got the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of human resource management, but he uses methods and techniques of managing people in a limited extent
4,5Student has got competencies of a good assessment and he can also use the methods and techniques of human resource management sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use of appropriate tools for manging human resources, he will be eager to spread the knowledge of human resource management in the organization, he will be able to use in practice acquired knowledge of human resource management