Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu International Marketing:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot International Marketing
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Marketingu
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Hernik <joanna.hernik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 7

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1principles of marketing

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Develop a working knowledge of marketing from international scope
C-2Link marketing theory with marketing practice
C-3Analyze marketing cases
C-4Discuss marketing problems from globalization point of view
C-5Develop marketing programs for international companies

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1The nature of international marketing3
T-W-2Environment of international marketing4
T-W-3International marketing opportunities and strategies4
T-W-4International product and brand management4
T-W-5International marketing channels3
T-W-6International and global pricing approaches3
T-W-7International advertising5
T-W-8Future developments in global marketing4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zajęć80
A-W-3przygotowanie projektu20
A-W-4przygotowanie prezentacji20
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Lectures
M-2Case studies
M-3Discussion

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: praca w grupach
S-2Ocena formująca: aktywność na zajęciach
S-3Ocena podsumowująca: kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ11_W01
studenci winni definiować marketing międzynarodowy
Z_1A_W05S1A_W04C-2T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ11_U01
student powinien dobierać działania marketingowe do międzynarodowej sytuacji podmiotu
Z_1A_U03, Z_1A_U17S1A_U02, S1A_U06C-1, C-2, C-4, C-5T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ11_K02
studenci bedą mieli swiadomość roli marketingu w miedzynarodowej działalności podmiotów i będzie umiał dobierać odpowiednie działania
Z_1A_K06, Z_1A_K08S1A_K04, S1A_K07C-3, C-5T-W-3, T-W-8M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ11_W01
studenci winni definiować marketing międzynarodowy
2,0
3,0studenci winni definiować marketing międzynarodowy z wybranego punktu widzenia
3,5studenci winni definiować marketing międzynarodowy z kilku punktów widzenia
4,0studenci powinni samodzielnie interpretować definicję
4,5studenci powinni samodzielnie interpretować definicję omawiając szerzej jej elementy
5,0samodzielnie potrafią stworzyć definicję w odniesieniu do wybranego rynku

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ11_U01
student powinien dobierać działania marketingowe do międzynarodowej sytuacji podmiotu
2,0
3,0studenci powinni interpretować sytuację podmiotu na podstawie podanych informacji
3,5studenci powinni samodzielnie poszukiwć informacje dotyczące sytuacji podmiotu
4,0studenci powinni samodzielnie poszukiwć przesłanek i interpretować sytuację podmiotu
4,5studenci powinni samodzielnie wiązać działania marketingowe z sytuacją rynkową podmiotu
5,0student powinien dobierać działania marketingowe do międzynarodowej sytuacji podmiotu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ11_K02
studenci bedą mieli swiadomość roli marketingu w miedzynarodowej działalności podmiotów i będzie umiał dobierać odpowiednie działania
2,0
3,0studenci bedą mieli swiadomość roli marketingu w miedzynarodowej działalności podmiotów, jak i będą wyrażać oceny dotyczące pozytywnych i negatywnych aspektów marketingu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. R. Bennett, J. Blythe, International marketing, Kogan Page, London, 2008
  2. B. Kleindl, International marketing, Thomson Publ., Mason, 2007

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1The nature of international marketing3
T-W-2Environment of international marketing4
T-W-3International marketing opportunities and strategies4
T-W-4International product and brand management4
T-W-5International marketing channels3
T-W-6International and global pricing approaches3
T-W-7International advertising5
T-W-8Future developments in global marketing4
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie do zajęć80
A-W-3przygotowanie projektu20
A-W-4przygotowanie prezentacji20
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ11_W01studenci winni definiować marketing międzynarodowy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W05identyfikuje podstawowe rodzaje relacji społecznych wpływających na zarządzanie organizacjami oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
Cel przedmiotuC-2Link marketing theory with marketing practice
Treści programoweT-W-1The nature of international marketing
T-W-4International product and brand management
T-W-5International marketing channels
T-W-6International and global pricing approaches
T-W-7International advertising
Metody nauczaniaM-1Lectures
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0studenci winni definiować marketing międzynarodowy z wybranego punktu widzenia
3,5studenci winni definiować marketing międzynarodowy z kilku punktów widzenia
4,0studenci powinni samodzielnie interpretować definicję
4,5studenci powinni samodzielnie interpretować definicję omawiając szerzej jej elementy
5,0samodzielnie potrafią stworzyć definicję w odniesieniu do wybranego rynku
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ11_U01student powinien dobierać działania marketingowe do międzynarodowej sytuacji podmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of marketing from international scope
C-2Link marketing theory with marketing practice
C-4Discuss marketing problems from globalization point of view
C-5Develop marketing programs for international companies
Treści programoweT-W-3International marketing opportunities and strategies
T-W-4International product and brand management
T-W-5International marketing channels
T-W-6International and global pricing approaches
T-W-7International advertising
Metody nauczaniaM-2Case studies
M-3Discussion
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca w grupach
S-2Ocena formująca: aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0studenci powinni interpretować sytuację podmiotu na podstawie podanych informacji
3,5studenci powinni samodzielnie poszukiwć informacje dotyczące sytuacji podmiotu
4,0studenci powinni samodzielnie poszukiwć przesłanek i interpretować sytuację podmiotu
4,5studenci powinni samodzielnie wiązać działania marketingowe z sytuacją rynkową podmiotu
5,0student powinien dobierać działania marketingowe do międzynarodowej sytuacji podmiotu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ11_K02studenci bedą mieli swiadomość roli marketingu w miedzynarodowej działalności podmiotów i będzie umiał dobierać odpowiednie działania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K06jest przygotowany do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy
Z_1A_K08jest przygotowany do skutecznej realizacji postawionych zadań z jednoczesnym uwzglednieniem zasad etycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Analyze marketing cases
C-5Develop marketing programs for international companies
Treści programoweT-W-3International marketing opportunities and strategies
T-W-8Future developments in global marketing
Metody nauczaniaM-1Lectures
M-2Case studies
M-3Discussion
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: praca w grupach
S-2Ocena formująca: aktywność na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0studenci bedą mieli swiadomość roli marketingu w miedzynarodowej działalności podmiotów, jak i będą wyrażać oceny dotyczące pozytywnych i negatywnych aspektów marketingu
3,5
4,0
4,5
5,0