Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Tourism Management:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Tourism Management
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Brelik <Agnieszka.Brelik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 15

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Good command of English, including basic bussiness English. Knowledge of basic economic.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Knowledge of forms and actions concerning tourism management.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1An introduction to tourism4
T-W-2Managing Tourism Demand2
T-W-3Tourism Consumer Behaviour2
T-W-4Measuring Demand for Tourism2
T-W-5Tourism Demand Determinants and Forecasting2
T-W-6The Economic Impact of Tourism2
T-W-7The Environmental Impact of Tourism2
T-W-8Sustainable Tourism4
T-W-9Tourism under crisiss2
T-W-10Attractions2
T-W-11Destinations4
T-W-12The future of Tourism2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zajęć - studia literatury przedmiotu40
A-W-3Przygotowanie i omawianie prezentacji30
A-W-4Konsultacje20
A-W-5Przygotowanie case study30
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (metoda przypadków)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Prezentacja multimedialna
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
S-3Ocena podsumowująca: Prezentacje prac studentów
S-4Ocena formująca: Prace pisemne w formie referatu lub opracowania typu case-study

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ3_W01
The main aim if the course is to provide the knowledge referring to basic institutions and definitions of tourism management. Students should be able to define and identify risks and facts - actions concerning tourism management.
Z_1A_W01S1A_W01C-1T-W-3, T-W-2, T-W-5, T-W-9, T-W-7, T-W-8, T-W-6, T-W-10, T-W-1, T-W-4, T-W-11, T-W-12M-1, M-2S-3, S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ3_U01
Students should posses basic knowledge connected with tourism management and turn-over.
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-1T-W-11, T-W-6, T-W-1, T-W-4, T-W-7, T-W-5, T-W-10, T-W-2, T-W-3, T-W-8, T-W-9, T-W-12M-1, M-2S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ3_K01
Student must present creative and responsible aproach as for the problems presented by a lecturer. Must be able to use theoretical knowledge in a practical way.
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1T-W-11, T-W-4, T-W-7, T-W-9, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-2, T-W-6, T-W-10, T-W-12, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ3_W01
The main aim if the course is to provide the knowledge referring to basic institutions and definitions of tourism management. Students should be able to define and identify risks and facts - actions concerning tourism management.
2,0Nie zna podstawowych pojęć
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ3_U01
Students should posses basic knowledge connected with tourism management and turn-over.
2,0Nie zna podstawowych pojęć
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ3_K01
Student must present creative and responsible aproach as for the problems presented by a lecturer. Must be able to use theoretical knowledge in a practical way.
2,0Nie zna podstawowych pojęć
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.

Literatura podstawowa

  1. CooperC., Fletcher J., Fyall A., Gilbert D., Wanhill S., Tourism- Principles and Practice, Pearson Education Limited, England, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Morgan N., Pritchard A, Tourism Promotion and Power, 2008

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1An introduction to tourism4
T-W-2Managing Tourism Demand2
T-W-3Tourism Consumer Behaviour2
T-W-4Measuring Demand for Tourism2
T-W-5Tourism Demand Determinants and Forecasting2
T-W-6The Economic Impact of Tourism2
T-W-7The Environmental Impact of Tourism2
T-W-8Sustainable Tourism4
T-W-9Tourism under crisiss2
T-W-10Attractions2
T-W-11Destinations4
T-W-12The future of Tourism2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Przygotowanie do zajęć - studia literatury przedmiotu40
A-W-3Przygotowanie i omawianie prezentacji30
A-W-4Konsultacje20
A-W-5Przygotowanie case study30
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ3_W01The main aim if the course is to provide the knowledge referring to basic institutions and definitions of tourism management. Students should be able to define and identify risks and facts - actions concerning tourism management.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
Cel przedmiotuC-1Knowledge of forms and actions concerning tourism management.
Treści programoweT-W-3Tourism Consumer Behaviour
T-W-2Managing Tourism Demand
T-W-5Tourism Demand Determinants and Forecasting
T-W-9Tourism under crisiss
T-W-7The Environmental Impact of Tourism
T-W-8Sustainable Tourism
T-W-6The Economic Impact of Tourism
T-W-10Attractions
T-W-1An introduction to tourism
T-W-4Measuring Demand for Tourism
T-W-11Destinations
T-W-12The future of Tourism
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (metoda przypadków)
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Prezentacje prac studentów
S-1Ocena podsumowująca: Prezentacja multimedialna
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ3_U01Students should posses basic knowledge connected with tourism management and turn-over.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Knowledge of forms and actions concerning tourism management.
Treści programoweT-W-11Destinations
T-W-6The Economic Impact of Tourism
T-W-1An introduction to tourism
T-W-4Measuring Demand for Tourism
T-W-7The Environmental Impact of Tourism
T-W-5Tourism Demand Determinants and Forecasting
T-W-10Attractions
T-W-2Managing Tourism Demand
T-W-3Tourism Consumer Behaviour
T-W-8Sustainable Tourism
T-W-9Tourism under crisiss
T-W-12The future of Tourism
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (metoda przypadków)
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
S-3Ocena podsumowująca: Prezentacje prac studentów
S-1Ocena podsumowująca: Prezentacja multimedialna
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ3_K01Student must present creative and responsible aproach as for the problems presented by a lecturer. Must be able to use theoretical knowledge in a practical way.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Knowledge of forms and actions concerning tourism management.
Treści programoweT-W-11Destinations
T-W-4Measuring Demand for Tourism
T-W-7The Environmental Impact of Tourism
T-W-9Tourism under crisiss
T-W-3Tourism Consumer Behaviour
T-W-1An introduction to tourism
T-W-5Tourism Demand Determinants and Forecasting
T-W-2Managing Tourism Demand
T-W-6The Economic Impact of Tourism
T-W-10Attractions
T-W-12The future of Tourism
T-W-8Sustainable Tourism
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe (wykład konwersatoryjny)
M-2Metody aktywizujące (metoda przypadków)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Prezentacja multimedialna
S-2Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas prezentacji multimedialnych
S-3Ocena podsumowująca: Prezentacje prac studentów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna podstawowych pojęć
3,0Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.
3,5Student: - w zakresie opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów w treści i języku
4,0w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne uchybienia w treści i języku
4,5w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy –bez trudności
5,0w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe.