Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Econometrics:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Econometrics
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Zastosowań Matematyki w Ekonomii
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Perzyńska <joanna.perzynska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Completed courses on mathematics, statistics and economics.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Gaining basic knowledge of econometrics theory, models and methods.
C-2Using of econometric models and methods for the analysis of economic and managerial issues.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Linear econometric model. Ordinary last squares.6
T-W-2Gauss-Markov theorem. Goodness of fit. Autocorrelation and heteroscedasticity.6
T-W-3Nonlinear econometric models. Production function.6
T-W-4Multi-equation econometric models4
T-W-5Econometric forecasting. Forecast errors.8
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Preparation to classes15
A-W-3Study of literatury.15
A-W-4Homeworks solving.28
A-W-5Preperation of project.30
A-W-6Preperation to tests.30
A-W-7Participation in tests.2
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Lectures.
M-2Laboratory.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Evaluation of in-class activity.
S-2Ocena formująca: Evaluation of self-solved exercises during classes.
S-3Ocena formująca: Evaluation of homeworks (individual and in group).
S-4Ocena podsumowująca: Project.
S-5Ocena podsumowująca: Tests.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ12_W01
Basic knowledge of econometrics theory, models and methods.
Z_1A_W08, Z_1A_W09S1A_W06C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-5, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ12_U01
Estimation and verification of econometric models, forecasting on the basis of econometric models, application of computer software to solving econometric problems.
Z_1A_U01, Z_1A_U15, Z_1A_U11S1A_U01, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U07C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-2, M-1S-1, S-2, S-3, S-5, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ12_K01
Student mastered the rules of individual and group work.
Z_1A_K09, Z_1A_K03, Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03, S1A_K04C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-2, M-1S-3, S-2, S-5, S-4, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ12_W01
Basic knowledge of econometrics theory, models and methods.
2,0Student does not fulfill requirements for a positive grade.
3,0Student in own way formulates definitions and theorems of econometrics.
3,5Student: - properly formulates definitions and theorems in mathematical language, - has knowledge about role and place econometrics in economic researches.
4,0Student also: - can show examples which illustrate econometric definitions and theorems, - knows stages of process of econometric modeling.
4,5Student also: - knows economic interpretation of learned definitions, - knows stages of process of econometric modeling.
5,0Student also: - is able to draw conclusions from learned definitions and theorems, - knows statistical software demonstrated on the lessons.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ12_U01
Estimation and verification of econometric models, forecasting on the basis of econometric models, application of computer software to solving econometric problems.
2,0Student does not fulfill requirements for a positive grade.
3,0Student is able to estimate econometric models learned on the classes.
3,5Student is also able to evaluation quality of econometric model.
4,0Student is also able to build forecast using an econometric model and estimate it error.
4,5Student is also able to use statistical software demonstrated on classes to calculations.
5,0Student is also able to interpret and present results of researches.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ12_K01
Student mastered the rules of individual and group work.
2,0Student has not mastered the rules of individual and group work.
3,0Student organizes individual and group work by following the teacher instructions.
3,5Student itself organizes individual work. In group work, student itself realizes assigned tasks.
4,0Student itself organizes individual work. Student itself organizes work in group - realizes assigned tasks and assigns task for member of group.
4,5Student itself organizes individual work and presents its results. In group work, student actively cooperates with team.
5,0Student manages team and organizes presentations of its results.

Literatura podstawowa

  1. Maddala G., Introduction to Econometrics, John Wiley & Sons, 2001
  2. Davidson J., Econometrics Theory, Blackwell, 2000
  3. Chow G., Econometrics, McGraw-Hill Book Co., 1983

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Linear econometric model. Ordinary last squares.6
T-W-2Gauss-Markov theorem. Goodness of fit. Autocorrelation and heteroscedasticity.6
T-W-3Nonlinear econometric models. Production function.6
T-W-4Multi-equation econometric models4
T-W-5Econometric forecasting. Forecast errors.8
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Preparation to classes15
A-W-3Study of literatury.15
A-W-4Homeworks solving.28
A-W-5Preperation of project.30
A-W-6Preperation to tests.30
A-W-7Participation in tests.2
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ12_W01Basic knowledge of econometrics theory, models and methods.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Gaining basic knowledge of econometrics theory, models and methods.
C-2Using of econometric models and methods for the analysis of economic and managerial issues.
Treści programoweT-W-1Linear econometric model. Ordinary last squares.
T-W-2Gauss-Markov theorem. Goodness of fit. Autocorrelation and heteroscedasticity.
T-W-3Nonlinear econometric models. Production function.
T-W-4Multi-equation econometric models
T-W-5Econometric forecasting. Forecast errors.
Metody nauczaniaM-1Lectures.
M-2Laboratory.
Sposób ocenyS-5Ocena podsumowująca: Tests.
S-4Ocena podsumowująca: Project.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student does not fulfill requirements for a positive grade.
3,0Student in own way formulates definitions and theorems of econometrics.
3,5Student: - properly formulates definitions and theorems in mathematical language, - has knowledge about role and place econometrics in economic researches.
4,0Student also: - can show examples which illustrate econometric definitions and theorems, - knows stages of process of econometric modeling.
4,5Student also: - knows economic interpretation of learned definitions, - knows stages of process of econometric modeling.
5,0Student also: - is able to draw conclusions from learned definitions and theorems, - knows statistical software demonstrated on the lessons.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ12_U01Estimation and verification of econometric models, forecasting on the basis of econometric models, application of computer software to solving econometric problems.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
Cel przedmiotuC-1Gaining basic knowledge of econometrics theory, models and methods.
C-2Using of econometric models and methods for the analysis of economic and managerial issues.
Treści programoweT-W-1Linear econometric model. Ordinary last squares.
T-W-2Gauss-Markov theorem. Goodness of fit. Autocorrelation and heteroscedasticity.
T-W-3Nonlinear econometric models. Production function.
T-W-4Multi-equation econometric models
T-W-5Econometric forecasting. Forecast errors.
Metody nauczaniaM-2Laboratory.
M-1Lectures.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Evaluation of in-class activity.
S-2Ocena formująca: Evaluation of self-solved exercises during classes.
S-3Ocena formująca: Evaluation of homeworks (individual and in group).
S-5Ocena podsumowująca: Tests.
S-4Ocena podsumowująca: Project.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student does not fulfill requirements for a positive grade.
3,0Student is able to estimate econometric models learned on the classes.
3,5Student is also able to evaluation quality of econometric model.
4,0Student is also able to build forecast using an econometric model and estimate it error.
4,5Student is also able to use statistical software demonstrated on classes to calculations.
5,0Student is also able to interpret and present results of researches.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ12_K01Student mastered the rules of individual and group work.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K09jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności za swoje zadania oraz zespołu, którym kieruje
Z_1A_K03jest przygotowany do określania priorytetów służących do realizacji zadań ustalonych przez siebie lub innych
Z_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Gaining basic knowledge of econometrics theory, models and methods.
C-2Using of econometric models and methods for the analysis of economic and managerial issues.
Treści programoweT-W-1Linear econometric model. Ordinary last squares.
T-W-2Gauss-Markov theorem. Goodness of fit. Autocorrelation and heteroscedasticity.
T-W-3Nonlinear econometric models. Production function.
T-W-4Multi-equation econometric models
T-W-5Econometric forecasting. Forecast errors.
Metody nauczaniaM-2Laboratory.
M-1Lectures.
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Evaluation of homeworks (individual and in group).
S-2Ocena formująca: Evaluation of self-solved exercises during classes.
S-5Ocena podsumowująca: Tests.
S-4Ocena podsumowująca: Project.
S-1Ocena formująca: Evaluation of in-class activity.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student has not mastered the rules of individual and group work.
3,0Student organizes individual and group work by following the teacher instructions.
3,5Student itself organizes individual work. In group work, student itself realizes assigned tasks.
4,0Student itself organizes individual work. Student itself organizes work in group - realizes assigned tasks and assigns task for member of group.
4,5Student itself organizes individual work and presents its results. In group work, student actively cooperates with team.
5,0Student manages team and organizes presentations of its results.