Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Gospodarka innowacyjna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka innowacyjna
Specjalność Gospodarka regionalna i samorządowa
Jednostka prowadząca Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
Nauczyciel odpowiedzialny Bogusław Stankiewicz <Boguslaw.Stankiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
konwersatoriaK6 10 1,00,50zaliczenie
wykładyW6 25 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wiedzy o przedsiebiorczości

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
konwersatoria
T-K-1Zwiększanie roli nauki w rozwoju gospodarczym1
T-K-2Zarządzanie innowacjami1
T-K-3Metody kreowania innowacji1
T-K-4Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Źrodła innowacji1
T-K-5Proces innowacyjny - strategie innowacyjne1
T-K-6Innowacyjność przedsiębiorstw w UE i w Polsce1
T-K-7Etapy opracowania projektu innowacyjnego1
T-K-8Parki technologiczne1
T-K-9Klastry przemysłowe. Specjalne strefy ekonomiczne.1
T-K-10Innowacyjność w świetle teorii gier1
10
wykłady
T-W-1Przedsiębiorczość - definicja, istota2
T-W-2Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości2
T-W-3Przedsiębiorca - rola i znaczenie. Średnie i małe przedsiębiorstwa w UE2
T-W-4Przyklady innowacji przedsiębiorczych2
T-W-5Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw2
T-W-6Wspieranie przedsiębiorczości i inowacyjności ze środków publicznych2
T-W-7Innowacja - definicja, cele korzyści 22
T-W-8Proces innowacyjny - modele, podmioty uczestniczace3
T-W-9Źródła innowacji zewnętrzne i wewnętrzne. Cechy innowacji3
T-W-10Uwarunkowania innowacyjności3
T-W-11Opory i bariery wprowadzania innowacyjności i sposoby ich pokonywania.2
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
konwersatoria
A-K-1Udział w ćwiczeniach: 10 x 1 godz.10
A-K-2Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury20
30
wykłady
A-W-1Udział w wykladach: 25 x 1 godz.25
A-W-2Udział w konsultacjach 1012
A-W-3Przygotowanie referatu w formie multimedialnej25
62

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1M1 Analiza opisu przypadków, zajęcia warsztatowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena przedstawionego projektu
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/10_W01
Uzyskał pogłębioną wiedzę o innowacyjności i jej znaczeniu w gospod.
Z_1A_W03, Z_1A_W08S1A_W02, S1A_W03, S1A_W06C-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/10_U01
Przygotowanie mulimedialnego projektu
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D4/10_K01
ma umiejętność opracowania projektu innowacyjnego w Firmie
Z_1A_K07, Z_1A_K05S1A_K03, S1A_K05C-1M-1S-1, S-2

Literatura podstawowa

  1. Piasecki B., Przedsiębiorczość i mała firma - teoria i paraktyka, PWN, Warszawa, 2009
  2. Targalski J., Przedsiębiorczość i zarządzanie, C BECK, Warszawa, 2009
  3. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa, 2009

Literatura dodatkowa

  1. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa, 2003
  2. Rogoda B, Przedsiębiorczośc i innowacje, AE Krakow, Krakow, 2005

Treści programowe - konwersatoria

KODTreść programowaGodziny
T-K-1Zwiększanie roli nauki w rozwoju gospodarczym1
T-K-2Zarządzanie innowacjami1
T-K-3Metody kreowania innowacji1
T-K-4Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Źrodła innowacji1
T-K-5Proces innowacyjny - strategie innowacyjne1
T-K-6Innowacyjność przedsiębiorstw w UE i w Polsce1
T-K-7Etapy opracowania projektu innowacyjnego1
T-K-8Parki technologiczne1
T-K-9Klastry przemysłowe. Specjalne strefy ekonomiczne.1
T-K-10Innowacyjność w świetle teorii gier1
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przedsiębiorczość - definicja, istota2
T-W-2Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości2
T-W-3Przedsiębiorca - rola i znaczenie. Średnie i małe przedsiębiorstwa w UE2
T-W-4Przyklady innowacji przedsiębiorczych2
T-W-5Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw2
T-W-6Wspieranie przedsiębiorczości i inowacyjności ze środków publicznych2
T-W-7Innowacja - definicja, cele korzyści 22
T-W-8Proces innowacyjny - modele, podmioty uczestniczace3
T-W-9Źródła innowacji zewnętrzne i wewnętrzne. Cechy innowacji3
T-W-10Uwarunkowania innowacyjności3
T-W-11Opory i bariery wprowadzania innowacyjności i sposoby ich pokonywania.2
25

Formy aktywności - konwersatoria

KODForma aktywnościGodziny
A-K-1Udział w ćwiczeniach: 10 x 1 godz.10
A-K-2Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykladach: 25 x 1 godz.25
A-W-2Udział w konsultacjach 1012
A-W-3Przygotowanie referatu w formie multimedialnej25
62
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/10_W01Uzyskał pogłębioną wiedzę o innowacyjności i jej znaczeniu w gospod.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W03ma podstawową wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego państwa i jego wpływu na zarządzanie organizacją
Z_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu metod ilościowych i jest przygotowany do ich zastosowania w procesie podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W02posiada podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, ekonomicznych), w szczególności ich istotnych elementach
S1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce
Metody nauczaniaM-1M1 Analiza opisu przypadków, zajęcia warsztatowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przedstawionego projektu
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/10_U01Przygotowanie mulimedialnego projektu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce
Metody nauczaniaM-1M1 Analiza opisu przypadków, zajęcia warsztatowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przedstawionego projektu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D4/10_K01ma umiejętność opracowania projektu innowacyjnego w Firmie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K07jest przygotowany do uwzględniania aspektów rozwoju zrównoważonego w podejmowanych działaniach
Z_1A_K05jest przygotowany do opracowywania projektów społecznych uwzględniających aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat znaczenia przedsiębiorczości w gospodarce
Metody nauczaniaM-1M1 Analiza opisu przypadków, zajęcia warsztatowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena przedstawionego projektu
S-2Ocena podsumowująca: Ocena zaliczeniowa z ćwiczeń