Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Sieci komputerowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Sieci komputerowe
Specjalność Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie realizacji programów przedmiotów „Technologie informacyjne” oraz „Podstawy gospodarki elektronicznej”

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z pojęciami dotyczącymi sieci komputerowych oraz z zasadami ich działania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Podstawy pracy z symulatorem sieci komputerowych (NetSimK).1
T-L-2Narzędzia weryfikacji, konfiguracji i zdalnego dostępu2
T-L-3Podstawowe urządzenia sieciowe, adresowanie fizyczne. Klasy adresów.2
T-L-4Tablice aktywności2
T-L-5Praca z HyperTerm2
T-L-6Routery - topologia pierścienia2
T-L-7Switch - port security2
T-L-8NAT - działanie1
T-L-9NAT - statyczny i dynamiczny1
15
wykłady
T-W-1Pojęcia podstawowe i historia sieci, podstawy telekomunikacji, typy sieci komputerowych, topologie.3
T-W-2Budowa lokalnych i rozległych sieci komputerowych: łączenie sieci - routing, routing dynamiczny OSPF, modemy, repeater, bridge, switch protokól PPP, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, sieci wirtualne.4
T-W-3Model ISO-OSI, protokoły ISO, TCP IP. Usługi sieciowe - poczta elektroniczna, DNS.2
T-W-4Zarządzanie sieciami komputerowymi - systemy i narzędzia. Protokół SNMP.2
T-W-5Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Przegląd stosowanych metod utrzymania bezpieczeństwa, systemy zaporowe, bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych.4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów7
A-L-3Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych8
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów7
A-W-3Przygotowanie do kolokwium8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena sprawozdań wykonywanych po każdych zajęciach laboratoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z wykładów
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania wskazanego zadania praktycznego weryfikująca umiejętności uzyskan w trakcie zajęć laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/5_W01
Student zna typy sieci, stosowane standardy sieciowe, protokoły komunikacyjne ich przeznaczenie i standardy, struktury sieci, stosowane protokoły aplikacyjne, zasady adresowania w sieci Internet oraz zagadnienia bezpieczeństwa sieci.
Z_1A_W14, Z_1A_W07, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06, S1A_W10C-1T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/5_U01
Student potrafi korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
Z_1A_U18, Z_1A_U17, Z_1A_U11S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U09C-1T-L-5, T-L-6, T-L-2, T-L-7, T-L-4, T-L-3, T-L-1, T-L-8, T-L-9M-2, M-3, M-4S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/5_W01
Student zna typy sieci, stosowane standardy sieciowe, protokoły komunikacyjne ich przeznaczenie i standardy, struktury sieci, stosowane protokoły aplikacyjne, zasady adresowania w sieci Internet oraz zagadnienia bezpieczeństwa sieci.
2,0Student nie zna typów sieci, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych ich przeznaczenia, struktur sieci komputerowych, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet, zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
3,0Student zna podstawowe pojęcia dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia,struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
3,5Student zna pojęcia dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia, struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
4,0Student zna i analizuje pojęcia dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia,struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
4,5Student zna i analizuje rozrzerzone pojęcia i problemy dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia, struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
5,0Student zna i analizuje rozrzerzone pojęcia i problemy dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia,struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zna i wskazuje rozwiązania związane z bezpieczeństwem sieci komputerowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/5_U01
Student potrafi korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
2,0Student nie potrafi korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
3,0Student potrafi wykonać podstawowe zadania związane z wykorzystaniem narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracową z narzędziem HyperTerm, analizą działania NAT i wybranych aktywnych urządzeń sieciowych.
3,5Student potrafi korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
4,0Student potrafi właściwie dobierać i korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
4,5Student potrafi właściwie dobierać i korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm na poziomie zaawansowanym, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
5,0Student potrafi właściwie dobierać i kreatywnie korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm na poziomie zaawansowanym, analizować i wskazywać rozwiązania problemów wynikających z działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.

Literatura podstawowa

  1. Tanenbaum A.S., Sieci komputerowe, Helion, Warszawa, 2004
  2. Krysiak K., Sieci komputerowe. Kompendium., Helion, Warszawa, 2005
  3. Sportack M., Sieci komputerowe. Księga eksperta., Helion, Warszawa, 2004
  4. Amato, Akademia Sieci Cisco. Pierwszy rok Nauki, Mikom, Warszawa, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Pawlak R., Okablowanie strukturalne sieci. Teoria i praktyka, Helion, Warszawa, 2006
  2. Mahbub H., Raj J., Wysoko wydajne sieci TCP/IP., Helion, Warszawa, 2004
  3. Haugdahl J.S., Diagnozowanie i utrzymanie sieci. Księga eksperta., Helion, Warszawa, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Podstawy pracy z symulatorem sieci komputerowych (NetSimK).1
T-L-2Narzędzia weryfikacji, konfiguracji i zdalnego dostępu2
T-L-3Podstawowe urządzenia sieciowe, adresowanie fizyczne. Klasy adresów.2
T-L-4Tablice aktywności2
T-L-5Praca z HyperTerm2
T-L-6Routery - topologia pierścienia2
T-L-7Switch - port security2
T-L-8NAT - działanie1
T-L-9NAT - statyczny i dynamiczny1
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcia podstawowe i historia sieci, podstawy telekomunikacji, typy sieci komputerowych, topologie.3
T-W-2Budowa lokalnych i rozległych sieci komputerowych: łączenie sieci - routing, routing dynamiczny OSPF, modemy, repeater, bridge, switch protokól PPP, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, sieci wirtualne.4
T-W-3Model ISO-OSI, protokoły ISO, TCP IP. Usługi sieciowe - poczta elektroniczna, DNS.2
T-W-4Zarządzanie sieciami komputerowymi - systemy i narzędzia. Protokół SNMP.2
T-W-5Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Przegląd stosowanych metod utrzymania bezpieczeństwa, systemy zaporowe, bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych.4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów7
A-L-3Dokończenie sprawozdań z zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów7
A-W-3Przygotowanie do kolokwium8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/5_W01Student zna typy sieci, stosowane standardy sieciowe, protokoły komunikacyjne ich przeznaczenie i standardy, struktury sieci, stosowane protokoły aplikacyjne, zasady adresowania w sieci Internet oraz zagadnienia bezpieczeństwa sieci.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z pojęciami dotyczącymi sieci komputerowych oraz z zasadami ich działania
Treści programoweT-W-2Budowa lokalnych i rozległych sieci komputerowych: łączenie sieci - routing, routing dynamiczny OSPF, modemy, repeater, bridge, switch protokól PPP, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, sieci wirtualne.
T-W-5Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Przegląd stosowanych metod utrzymania bezpieczeństwa, systemy zaporowe, bezpieczeństwo sieciowych systemów operacyjnych.
T-W-3Model ISO-OSI, protokoły ISO, TCP IP. Usługi sieciowe - poczta elektroniczna, DNS.
T-W-4Zarządzanie sieciami komputerowymi - systemy i narzędzia. Protokół SNMP.
T-W-1Pojęcia podstawowe i historia sieci, podstawy telekomunikacji, typy sieci komputerowych, topologie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Objaśnienie
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzające wiedzę z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna typów sieci, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych ich przeznaczenia, struktur sieci komputerowych, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet, zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
3,0Student zna podstawowe pojęcia dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia,struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
3,5Student zna pojęcia dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia, struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
4,0Student zna i analizuje pojęcia dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia,struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
4,5Student zna i analizuje rozrzerzone pojęcia i problemy dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia, struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zagadnień bezpieczeństwa sieci komputerowych.
5,0Student zna i analizuje rozrzerzone pojęcia i problemy dotyczące typów sieci komputerowych, stosowanych standardów sieciowych, protokołów komunikacyjnych i ich przeznaczenia,struktur sieci, protokołów aplikacyjnych, zasad adresowania w sieci Internet oraz zna i wskazuje rozwiązania związane z bezpieczeństwem sieci komputerowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/5_U01Student potrafi korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z pojęciami dotyczącymi sieci komputerowych oraz z zasadami ich działania
Treści programoweT-L-5Praca z HyperTerm
T-L-6Routery - topologia pierścienia
T-L-2Narzędzia weryfikacji, konfiguracji i zdalnego dostępu
T-L-7Switch - port security
T-L-4Tablice aktywności
T-L-3Podstawowe urządzenia sieciowe, adresowanie fizyczne. Klasy adresów.
T-L-1Podstawy pracy z symulatorem sieci komputerowych (NetSimK).
T-L-8NAT - działanie
T-L-9NAT - statyczny i dynamiczny
Metody nauczaniaM-2Objaśnienie
M-3Dyskusja dydaktyczna
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena sprawozdań wykonywanych po każdych zajęciach laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena wykonania wskazanego zadania praktycznego weryfikująca umiejętności uzyskan w trakcie zajęć laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
3,0Student potrafi wykonać podstawowe zadania związane z wykorzystaniem narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracową z narzędziem HyperTerm, analizą działania NAT i wybranych aktywnych urządzeń sieciowych.
3,5Student potrafi korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
4,0Student potrafi właściwie dobierać i korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
4,5Student potrafi właściwie dobierać i korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm na poziomie zaawansowanym, analizować działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.
5,0Student potrafi właściwie dobierać i kreatywnie korzystać z narzędzi weryfikacji i konfiguracji sieci komputerowych, pracować z narzędziem HyperTerm na poziomie zaawansowanym, analizować i wskazywać rozwiązania problemów wynikających z działania NAT i aktywnych urządzeń sieciowych.