Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Podstawy gospodarki elektronicznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy gospodarki elektronicznej
Specjalność Informatyka w biznesie
Jednostka prowadząca Katedra Analizy Systemowej i Finansów
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Marjak <Henryk.Marjak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Ogonowski <Piotr.Ogonowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL4 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza i umiejętności uzyskane w trakcie realizacji programów przedmiotów „Technologie informacyjne” i „Informatyka w zarządzaniu”.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studenta z problematyką dotyczącą wpływu gospodarki elektronicznej, na zmianę struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowania strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu, wyboru odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistego przypadku działalności.
C-2Zapoznanie studenta ze wskazanym systemem zarządzania treścią - zasadami wyboru, instalowania i administrowania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wymagania CMS – instalacja serwerów Apache+MySQL+PHP.2
T-L-2Przegląd podstawowych możliwości użytkowych CMS.2
T-L-3Konfiguracja CMS – ustawienia globalne, język, statystyki, menu.3
T-L-4Komponenty, moduły i boty – przegląd, instalacja i zarządzanie.2
T-L-5Galeria obrazów, zarządzanie dokumentami i fora.3
T-L-6Podstawy zarządzania i integracji CMS z rozwiązaniami e-commerce.3
15
wykłady
T-W-1Terminologia związana z handlem elektronicznym. Internet i łańcuch wartości wg Portera. Potencjalne wzrosty kosztów w e-biznesie.2
T-W-2Fazy rozwoju e-commerce. Motory rozwoju handlu elektronicznego. Kategorie e-commerce. Rozwiązania B2B i B2C. Bezpieczeństwo w handlu elektronicznym.2
T-W-3Sklepy internetowe. E-sklepy wertykalane i horyzontalne. Schemat działania sklepu internetowego B2C. Oprogramowanie do tworzenia sklepów internetowych. Zalety i wady e-sklepów.3
T-W-4Rodzaje e-pasaży handlowych. Struktura e-pasażu handlowego.1
T-W-5Aukcje internetowe. Definicje aukcji internetowych. Rodzaje aukcji. Struktura serwisu aukcyjnego. Układ strony głównej serwisu aukcyjnego.2
T-W-6Sposoby płatności i autoryzacji. Problematyka prawna handlu elektronicznego.2
T-W-7Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego. Wielkości wydatków w e-Commerce. Kupujący online. Produkty kupowane online. Powody unikania zakupów online.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów15
A-L-3Przygotowanie projektu i dokumentacji25
A-L-4Konsultacje projektowe5
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu7
A-W-4Udział w egzaminie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacjny
M-2Objaśnienie
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin sprawdzający wiedzę z wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu platformy internetowej działającej w oparciu o wskazany CMS

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/2_W01
Student zna wpływ gospodarki elektronicznej, na zmianę struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowanie strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wybór odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistego przypadku.
Z_1A_W14, Z_1A_W07, Z_1A_W15, Z_1A_W01S1A_W01, S1A_W06, S1A_W10, S1A_W11C-1T-W-4, T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-7M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D5/2_U01
Student potrafi zainstalować i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), potrafi dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.
Z_1A_U01, Z_1A_U17, Z_1A_U18, Z_1A_U11S1A_U01, S1A_U03, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U09C-2T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-4, T-L-2, T-L-3M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/2_W01
Student zna wpływ gospodarki elektronicznej, na zmianę struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowanie strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wybór odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistego przypadku.
2,0Student nie zna podstawowych pojeć dotyczących gospodarki elektronicznej i jej wpływu na zmianę struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowanie strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wybór odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistego przypadku.
3,0Student zna podstawowe zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowaniem strategii marketingowych do podstawowych wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla podstawowych przypadków.
3,5Student zna zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowaniem strategii marketingowych do podstawowych wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistych przypadków.
4,0Student zna i analizuje zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowaniem strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistych przypadków.
4,5Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowaniem strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistych przypadków.
5,0Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, znajduje rozwiązania problemów związanych z dostosowaniem strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistych przypadków.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D5/2_U01
Student potrafi zainstalować i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), potrafi dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.
2,0Student nie potrafi zainstalować i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS) i dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.
3,0Student potrafi zainstalować podstawowe elementy i zarządzać na poziomie podstawowym wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), potrafi sprecyzować potrzeby w trakcie wyboru CMS.
3,5Student potrafi zainstalować i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), potrafi dokonać wyboru CMS oraz jego elementów.
4,0Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), potrafi dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.
4,5Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), w tym dokonać podstawowej konfiguracji modułów e-commerce, potrafi dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.
5,0Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), w tym dokonać konfiguracji modułów e-commerce, potrafi dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.

Literatura podstawowa

  1. Graf H., Joomla! System zarządzania treścią, Helion, Warszawa, 2006
  2. Garfinkel S., Spaffor G., WWW. Bezpieczeństwo i handel, Helion, Warszawa, 1999
  3. Gregor B., Stawiszyński M., E - commerce, Branta, Warszawa, 2001
  4. Norris M., E-Biznes, WKiŁ, 2001

Literatura dodatkowa

  1. Seybold P. B., Marshak R., Klienci.com, IFC Press, Warszawa, 2001
  2. Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, Mikom, Warszawa, 2003
  3. Hartman A., Sifonis J., Kador J., E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej, K.E. Liber, Warszawa, 2001
  4. Hejduk I. K., Grudzewski W. M., Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa, 0
  5. Rutkowski K., Logistyka on-line. Zarządzanie łańcuchem dostaw w dobie gospodarki elektronicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2002
  6. Ogiela M. R., Podstawy kryptografii, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Warszawa, 2001

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wymagania CMS – instalacja serwerów Apache+MySQL+PHP.2
T-L-2Przegląd podstawowych możliwości użytkowych CMS.2
T-L-3Konfiguracja CMS – ustawienia globalne, język, statystyki, menu.3
T-L-4Komponenty, moduły i boty – przegląd, instalacja i zarządzanie.2
T-L-5Galeria obrazów, zarządzanie dokumentami i fora.3
T-L-6Podstawy zarządzania i integracji CMS z rozwiązaniami e-commerce.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Terminologia związana z handlem elektronicznym. Internet i łańcuch wartości wg Portera. Potencjalne wzrosty kosztów w e-biznesie.2
T-W-2Fazy rozwoju e-commerce. Motory rozwoju handlu elektronicznego. Kategorie e-commerce. Rozwiązania B2B i B2C. Bezpieczeństwo w handlu elektronicznym.2
T-W-3Sklepy internetowe. E-sklepy wertykalane i horyzontalne. Schemat działania sklepu internetowego B2C. Oprogramowanie do tworzenia sklepów internetowych. Zalety i wady e-sklepów.3
T-W-4Rodzaje e-pasaży handlowych. Struktura e-pasażu handlowego.1
T-W-5Aukcje internetowe. Definicje aukcji internetowych. Rodzaje aukcji. Struktura serwisu aukcyjnego. Układ strony głównej serwisu aukcyjnego.2
T-W-6Sposoby płatności i autoryzacji. Problematyka prawna handlu elektronicznego.2
T-W-7Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego. Wielkości wydatków w e-Commerce. Kupujący online. Produkty kupowane online. Powody unikania zakupów online.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2Samodzielne przygotowanie się do laboratoriów15
A-L-3Przygotowanie projektu i dokumentacji25
A-L-4Konsultacje projektowe5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie tematyki wykładów7
A-W-3Przygotowanie do egzaminu7
A-W-4Udział w egzaminie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/2_W01Student zna wpływ gospodarki elektronicznej, na zmianę struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowanie strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wybór odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistego przypadku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W14zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Z_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W15zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu zarządzania i ekonomii
Z_1A_W01ma podstawową wiedzę na temat ekonomii i zarządzania, ich miejscu w naukach społecznych i powiązań z innymi dyscyplinami naukowymi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studenta z problematyką dotyczącą wpływu gospodarki elektronicznej, na zmianę struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowania strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu, wyboru odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistego przypadku działalności.
Treści programoweT-W-4Rodzaje e-pasaży handlowych. Struktura e-pasażu handlowego.
T-W-2Fazy rozwoju e-commerce. Motory rozwoju handlu elektronicznego. Kategorie e-commerce. Rozwiązania B2B i B2C. Bezpieczeństwo w handlu elektronicznym.
T-W-3Sklepy internetowe. E-sklepy wertykalane i horyzontalne. Schemat działania sklepu internetowego B2C. Oprogramowanie do tworzenia sklepów internetowych. Zalety i wady e-sklepów.
T-W-1Terminologia związana z handlem elektronicznym. Internet i łańcuch wartości wg Portera. Potencjalne wzrosty kosztów w e-biznesie.
T-W-6Sposoby płatności i autoryzacji. Problematyka prawna handlu elektronicznego.
T-W-5Aukcje internetowe. Definicje aukcji internetowych. Rodzaje aukcji. Struktura serwisu aukcyjnego. Układ strony głównej serwisu aukcyjnego.
T-W-7Perspektywy rozwoju handlu elektronicznego. Wielkości wydatków w e-Commerce. Kupujący online. Produkty kupowane online. Powody unikania zakupów online.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacjny
M-2Objaśnienie
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin sprawdzający wiedzę z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojeć dotyczących gospodarki elektronicznej i jej wpływu na zmianę struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowanie strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wybór odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistego przypadku.
3,0Student zna podstawowe zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowaniem strategii marketingowych do podstawowych wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla podstawowych przypadków.
3,5Student zna zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowaniem strategii marketingowych do podstawowych wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistych przypadków.
4,0Student zna i analizuje zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowaniem strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistych przypadków.
4,5Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, dostosowaniem strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistych przypadków.
5,0Student zna i analizuje rozszerzone zagadnienia związane z gospodarką elektroniczną i jej wpływem na zmiany struktury kanałów dystrybucji i zaopatrzenia, znajduje rozwiązania problemów związanych z dostosowaniem strategii marketingowych do wymagań i ograniczeń e-handlu oraz wyborem odpowiedniego modelu e-handlu dla rzeczywistych przypadków.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D5/2_U01Student potrafi zainstalować i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), potrafi dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U01potrafi stosować zdobytą wiedzą naukową do interpretacji zjawisk społecznych
Z_1A_U17wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U01potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta ze wskazanym systemem zarządzania treścią - zasadami wyboru, instalowania i administrowania.
Treści programoweT-L-5Galeria obrazów, zarządzanie dokumentami i fora.
T-L-6Podstawy zarządzania i integracji CMS z rozwiązaniami e-commerce.
T-L-1Wymagania CMS – instalacja serwerów Apache+MySQL+PHP.
T-L-4Komponenty, moduły i boty – przegląd, instalacja i zarządzanie.
T-L-2Przegląd podstawowych możliwości użytkowych CMS.
T-L-3Konfiguracja CMS – ustawienia globalne, język, statystyki, menu.
Metody nauczaniaM-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie projektu platformy internetowej działającej w oparciu o wskazany CMS
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zainstalować i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS) i dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.
3,0Student potrafi zainstalować podstawowe elementy i zarządzać na poziomie podstawowym wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), potrafi sprecyzować potrzeby w trakcie wyboru CMS.
3,5Student potrafi zainstalować i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), potrafi dokonać wyboru CMS oraz jego elementów.
4,0Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), potrafi dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.
4,5Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), w tym dokonać podstawowej konfiguracji modułów e-commerce, potrafi dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.
5,0Student potrafi zainstalować rozszerzone elementy i zarządzać wskazanym systemem zarządzania treścią (CMS), w tym dokonać konfiguracji modułów e-commerce, potrafi dokonać optymalnego wyboru CMS oraz jego elementów.