Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Strategie przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Strategie przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy
Specjalność Przedsiębiorstwo w gospodarce opartej na wiedzy
Jednostka prowadząca Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami
Nauczyciel odpowiedzialny Anna Sworowska-Baranowska <Anna.Sworowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 15 2,00,50zaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony przedmiot "Podstawy zarządzania"

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą z perspektywy zarządzania strategicznego oraz jej praktyczne zastosowaniem w strategii przedsiębiorstwa
C-2Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą oraz jego praktycznego zastosowana w przedsiębiorstwie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Polskie przedsiębiorstwa w Gospodarce Opartej na Wiedzy.3
T-A-2Globalizacja a strategie konkurowania na globalnym rynku.3
T-A-3Model biznesowy przedsiębiorstwa. Nowoczesne koncepcje zarządzania strategicznego a zarządzanie wiedzą.3
T-A-4Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.3
T-A-5Przykłady strategii nowoczesnych przedsiębiorstw: Google, Wikipedia, Facebook, Apple.3
15
wykłady
T-W-1Polskie przedsiębiorstwa w Gospodarce Opartej na Wiedzy.3
T-W-2Globalizacja a strategie konkurowania na globalnym rynku.3
T-W-3Model biznesowy przedsiębiorstwa.3
T-W-4Nowoczesne koncepcje zarządzania strategicznego a zarządzanie wiedzą. Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.3
T-W-5Przykłady strategii nowoczesnych przedsiębiorstw: Google, Wikipedia, Facebook, Apple.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo na ćwiczeniach: prezentacje multimedialne, praca nad studiami przypadków, prezentacje studentów.15
A-A-2Przygotowanie wlasnego projektu na podstawie praktycznego przykładu30
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia15
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć - studium literatury15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne
M-2Wykłady aktywizujące
M-3Wykłady informacyjne
M-4Wykłady aktywizujące

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena formująca
S-2Ocena formująca: Ocena formująca

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/8_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy zarządzania wiedzą w organizacji
Z_1A_W07, Z_1A_W06, Z_1A_W04S1A_W03, S1A_W05, S1A_W06C-2T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1M-3, M-4S-1
Z_1A_D7/8_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
Z_1A_W11, Z_1A_W09S1A_W06, S1A_W07C-2T-A-4, T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-3M-3, M-4S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_D7/8_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
Z_1A_U11, Z_1A_U10, Z_1A_U18, Z_1A_U05, Z_1A_U15S1A_U02, S1A_U03, S1A_U04, S1A_U05, S1A_U07, S1A_U09C-2T-W-4, T-A-1, T-W-3, T-W-2, T-A-3, T-W-5, T-A-4, T-A-2M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/8_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy zarządzania wiedzą w organizacji
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
Z_1A_D7/8_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_D7/8_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod zarządzania wiedzą
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem

Literatura podstawowa

  1. Jan Fazlagić, Know-how w działaniu! Jak zdobyć przewagę konkurencyjną dzięki zarządzaniu wiedzą, OnePress, Gliwice, 2010
  2. Michael Porter, Porter, M., Czym jest strategia? Sekrety skutecznych strategii, Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska, s. 12-42., Warszwa, 2010
  3. Robert Kaplan, David Norton, Masz problemy ze strategią? Przedstaw ją w formie mapy. Sekrety skutecznych strategii, Wydanie specjalne Harvard Business Review Polska, s. 42-58., Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. Kazimierz Perechuda, Zarządzanie wiedza w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Polskie przedsiębiorstwa w Gospodarce Opartej na Wiedzy.3
T-A-2Globalizacja a strategie konkurowania na globalnym rynku.3
T-A-3Model biznesowy przedsiębiorstwa. Nowoczesne koncepcje zarządzania strategicznego a zarządzanie wiedzą.3
T-A-4Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.3
T-A-5Przykłady strategii nowoczesnych przedsiębiorstw: Google, Wikipedia, Facebook, Apple.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Polskie przedsiębiorstwa w Gospodarce Opartej na Wiedzy.3
T-W-2Globalizacja a strategie konkurowania na globalnym rynku.3
T-W-3Model biznesowy przedsiębiorstwa.3
T-W-4Nowoczesne koncepcje zarządzania strategicznego a zarządzanie wiedzą. Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.3
T-W-5Przykłady strategii nowoczesnych przedsiębiorstw: Google, Wikipedia, Facebook, Apple.3
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo na ćwiczeniach: prezentacje multimedialne, praca nad studiami przypadków, prezentacje studentów.15
A-A-2Przygotowanie wlasnego projektu na podstawie praktycznego przykładu30
A-A-3Przygotowanie się do zaliczenia15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo na zajęciach15
A-W-2Przygotowanie się do zajęć - studium literatury15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/8_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie zidentyfikować najawżniejsze problemy zarządzania wiedzą w organizacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W07objaśnia znaczenie i sposoby gromadzenia informacji na potrzeby zarządzania organizacjami
Z_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Z_1A_W04ma podstawową wiedzę na temat powiązań między podmiotami gospodarczymi a organizacjami z ich otoczenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W03ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej, międzynarodowej i międzykulturowej
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
S1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą oraz jego praktycznego zastosowana w przedsiębiorstwie.
Treści programoweT-W-3Model biznesowy przedsiębiorstwa.
T-W-2Globalizacja a strategie konkurowania na globalnym rynku.
T-W-4Nowoczesne koncepcje zarządzania strategicznego a zarządzanie wiedzą. Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.
T-W-1Polskie przedsiębiorstwa w Gospodarce Opartej na Wiedzy.
Metody nauczaniaM-3Wykłady informacyjne
M-4Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat najważniejszych problemów zarządzania wiedzą w organizacji.. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/8_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie wskazać na kluczowe metody rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W11zna istotę funkcjonowania organizacji oraz identyfikuje prawidłowości, instrumenty i zasady zarządzania
Z_1A_W09posiada wiedzę o podstawowych metodach badawczych wykorzystywanych w ocenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą oraz jego praktycznego zastosowana w przedsiębiorstwie.
Treści programoweT-A-4Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.
T-A-1Polskie przedsiębiorstwa w Gospodarce Opartej na Wiedzy.
T-A-2Globalizacja a strategie konkurowania na globalnym rynku.
T-A-5Przykłady strategii nowoczesnych przedsiębiorstw: Google, Wikipedia, Facebook, Apple.
T-A-3Model biznesowy przedsiębiorstwa. Nowoczesne koncepcje zarządzania strategicznego a zarządzanie wiedzą.
Metody nauczaniaM-3Wykłady informacyjne
M-4Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student posiada niezadowalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji.
3,0Student posiada zadawalającą wiedzę na temat istoty kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje część omawianych zagadnień i z trudnościami je objaśnia.
3,5Student posiada zadawalającą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i z pewnymi niedociągnięciami je objaśnia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje większość omawianych zagadnień i w zrozumiały sposób je objaśnia.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w zrozumiały sposób je objaśnia.
5,0Student posiada doskonałą wiedzę na temat kluczowych metod rozwoju i zarządzania wiedzą w organizacji. Rozpoznaje wszystkie omawiane zagadnienia i w wyczerpujący sposób je objaśnia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_D7/8_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć decydować jaką metodę zarządzania wiedzą należy zastosować w danym przypadku.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U11posługuje się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi wspomagającymi proces podejmowania decyzji
Z_1A_U10potrafi wykorzystać metody i narzędzia doskonalenia jakości we wszystkich obszarach funkcjonowania organizacji
Z_1A_U18posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim z zakresu ekonomii i zarządzania, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych pojęć teoretycznych, a także z innych źródeł
Z_1A_U05realnie ocenia ograniczenia procesu podejmowania decyzji
Z_1A_U15potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne z wykorzystaniem standardowych metod badawczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U09posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie z tematyką zarządzania wiedzą oraz jego praktycznego zastosowana w przedsiębiorstwie.
Treści programoweT-W-4Nowoczesne koncepcje zarządzania strategicznego a zarządzanie wiedzą. Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.
T-A-1Polskie przedsiębiorstwa w Gospodarce Opartej na Wiedzy.
T-W-3Model biznesowy przedsiębiorstwa.
T-W-2Globalizacja a strategie konkurowania na globalnym rynku.
T-A-3Model biznesowy przedsiębiorstwa. Nowoczesne koncepcje zarządzania strategicznego a zarządzanie wiedzą.
T-W-5Przykłady strategii nowoczesnych przedsiębiorstw: Google, Wikipedia, Facebook, Apple.
T-A-4Wdrożenie strategii w przedsiębiorstwach opartych na wiedzy.
T-A-2Globalizacja a strategie konkurowania na globalnym rynku.
Metody nauczaniaM-3Wykłady informacyjne
M-4Wykłady aktywizujące
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena formująca
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie stosować żadnej z poznanych metod zarządzania wiedzą
3,0Student potrafi zaplanować uczenie się przy użyciu najczęściej stosowanych metod zarządzania wiedzą
3,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą w procesie uczenia się
4,0Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą oraz dokonać analizy ograniczeń ich stosowania
4,5Student umie zastosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, dokonać analizy ograniczeń ich stosowania oraz łączyć je ze sobą
5,0Student potrafi stosować wszystkie z poznanych metod zarządzania wiedzą, łączyć je ze sobą, dokonać analizy ich ograniczeń oraz rozwiązywać problemy związane z ich wdrażaniem