Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Business Strategies:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Business Strategies
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1There aren't any

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Develop a working knowledge of Business Strategies
C-2Link Business Strategies theory with Business Strategies practice
C-3Analyze Business Strategies case studies

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1The definition of Business Strategy5
T-W-2The scope of Business Strategy6
T-W-3The basics of Strategy6
T-W-4Meeting the real needs of customers8
T-W-5Concepts and tools for strategic decision-making5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Consultation for the lecture20
A-W-3Own work (reading literature)45
A-W-4Preparation of the project20
A-W-5Preparation for assessment33
A-W-6Presence at the completion of the course2
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ15_W01
As a result of course, the student should: - Give the definition of business strategy - Characterize the basics of strategy - Explain the importance of concepts and tools for strategic decision-making - Know the scope of business strategy - Know the real needs of customers
Z_1A_W06S1A_W05C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ15_U01
As a result of course, the student should: - understand the issues of business strategy - know how to use the concepts and tools for strategic decision-making - understand the issues of concepts and tools for strategic decision-making - understand the real needs of customers
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ15_K01
As a result of course, the student: - will be creative in the use of concepts and tools for strategic decision-making - will be capable of use in practice the acquired knowledge of business strategy - will be eager to spread the knowledge of business strategy in the organization
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ15_W01
As a result of course, the student should: - Give the definition of business strategy - Characterize the basics of strategy - Explain the importance of concepts and tools for strategic decision-making - Know the scope of business strategy - Know the real needs of customers
2,0Student doesn't know the basic concepts of business strategy
3,0Student correctly defines some concepts of business strategy
3,5Student correctly defines most concepts of business strategy
4,0Student knows the definitions of all concepts of business strategy
4,5Student correctly defines all concepts of business strategy, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of business strategy, he knows the key information and identifies the concepts and tools for strategic decision-making

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ15_U01
As a result of course, the student should: - understand the issues of business strategy - know how to use the concepts and tools for strategic decision-making - understand the issues of concepts and tools for strategic decision-making - understand the real needs of customers
2,0Student does not understand the issues of business strategy in the organization and does not understand the issues of concepts and tools for strategic decision-making
3,0Student understands the problems of business strategy in the organization, but he does not know how to use the concepts and tools for strategic decision-making
3,5Student uses the concepts and tools for strategic decision-making on a limited basis
4,0Student uses the concepts and tools for strategic decision-making sufficiently
4,5Student uses the concepts and tools for strategic decision-making sufficiently, additionally he understands the real needs of customers
5,0Student understands the problems of business strategy in the company, he is able to use the concepts and tools for strategic decision-making, he understands the real needs of customers

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ15_K01
As a result of course, the student: - will be creative in the use of concepts and tools for strategic decision-making - will be capable of use in practice the acquired knowledge of business strategy - will be eager to spread the knowledge of business strategy in the organization
2,0Student has not obtained the competence to understand the issues of business strategy in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of business strategy in the company, but he uses the concepts and tools for strategic decision-making in a very limited extent
4,0Student has got the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of business strategy, but he uses the concepts and tools for strategic decision-making in a limited extent
4,5Student has got competencies of a good assessment and he can also use the concepts and tools for strategic decision-making sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use of concepts and tools for strategic decision-making, he will be able to use in practice acquired knowledge of business strategy, he will be eager to spread the knowledge of business strategy in the organization

Literatura podstawowa

  1. Shiv S.M., Kenyon A., Creating Value: Successful business strategies, Second edition, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2001
  2. Kourdi J., The economist Business Strategy: A Guide to Effective Decision-Making, Profile Books Ltd, London, 2003
  3. Kay J., The Myth of Excellence, Financial Times, London, 1999
  4. Mathur S.S., Kenyon A., Creating Value: Shaping Tomorrow's Business, butterworth-Heinemann, Oxford, 1997

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1The definition of Business Strategy5
T-W-2The scope of Business Strategy6
T-W-3The basics of Strategy6
T-W-4Meeting the real needs of customers8
T-W-5Concepts and tools for strategic decision-making5
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Consultation for the lecture20
A-W-3Own work (reading literature)45
A-W-4Preparation of the project20
A-W-5Preparation for assessment33
A-W-6Presence at the completion of the course2
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ15_W01As a result of course, the student should: - Give the definition of business strategy - Characterize the basics of strategy - Explain the importance of concepts and tools for strategic decision-making - Know the scope of business strategy - Know the real needs of customers
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-2Link Business Strategies theory with Business Strategies practice
C-3Analyze Business Strategies case studies
Treści programoweT-W-1The definition of Business Strategy
T-W-2The scope of Business Strategy
T-W-4Meeting the real needs of customers
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student doesn't know the basic concepts of business strategy
3,0Student correctly defines some concepts of business strategy
3,5Student correctly defines most concepts of business strategy
4,0Student knows the definitions of all concepts of business strategy
4,5Student correctly defines all concepts of business strategy, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of business strategy, he knows the key information and identifies the concepts and tools for strategic decision-making
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ15_U01As a result of course, the student should: - understand the issues of business strategy - know how to use the concepts and tools for strategic decision-making - understand the issues of concepts and tools for strategic decision-making - understand the real needs of customers
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Business Strategies
C-2Link Business Strategies theory with Business Strategies practice
C-3Analyze Business Strategies case studies
Treści programoweT-W-1The definition of Business Strategy
T-W-2The scope of Business Strategy
T-W-4Meeting the real needs of customers
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student does not understand the issues of business strategy in the organization and does not understand the issues of concepts and tools for strategic decision-making
3,0Student understands the problems of business strategy in the organization, but he does not know how to use the concepts and tools for strategic decision-making
3,5Student uses the concepts and tools for strategic decision-making on a limited basis
4,0Student uses the concepts and tools for strategic decision-making sufficiently
4,5Student uses the concepts and tools for strategic decision-making sufficiently, additionally he understands the real needs of customers
5,0Student understands the problems of business strategy in the company, he is able to use the concepts and tools for strategic decision-making, he understands the real needs of customers
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ15_K01As a result of course, the student: - will be creative in the use of concepts and tools for strategic decision-making - will be capable of use in practice the acquired knowledge of business strategy - will be eager to spread the knowledge of business strategy in the organization
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Business Strategies
C-2Link Business Strategies theory with Business Strategies practice
C-3Analyze Business Strategies case studies
Treści programoweT-W-1The definition of Business Strategy
T-W-3The basics of Strategy
T-W-4Meeting the real needs of customers
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student has not obtained the competence to understand the issues of business strategy in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of business strategy in the company, but he uses the concepts and tools for strategic decision-making in a very limited extent
4,0Student has got the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of business strategy, but he uses the concepts and tools for strategic decision-making in a limited extent
4,5Student has got competencies of a good assessment and he can also use the concepts and tools for strategic decision-making sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use of concepts and tools for strategic decision-making, he will be able to use in practice acquired knowledge of business strategy, he will be eager to spread the knowledge of business strategy in the organization