Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Business Ethics:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Business Ethics
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1There aren't any

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Develop a working knowledge of Business Ethics
C-2Link Business Ethics theory with Business Ethics practice
C-3Analyze Business Ethics case studies

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1The definition of Business Ethics3
T-W-2Business dilemmas: ethical decision-making in business7
T-W-3Business ethics and the law2
T-W-4Job Discrimination5
T-W-5Business and ecology3
T-W-6Tools to manage unethical behaviour5
T-W-7Why is business ethics important?5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Consultation for the lecture20
A-W-3Own work (reading literature)45
A-W-4Preparation of the project20
A-W-5Presence at the completion of the course2
A-W-6Preparation for assessment33
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ14_W01
As a result of course, the student should: - Give the definition of business ethics - Explain the importance of business ethics - Know the tools to manage unethical behaviour -Explain the importance of ethical decision-making in business - Characterize job discrimination
Z_1A_W06S1A_W05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ14_U01
As a result of course, the student sholud: - Understand the issues of business ethics - Understand the importance of business ethics - Understand the importance of ethical decision-making in business - Know how to use the tools to manage unethical behaviour
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ14_K01
As a result of course, the student: - will be capable of use in practice the acquired knowledge of business ethics - will be eager to spread the knowledge of business ethics - will be creative in the use of the tools to manage unethical behaviour
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ14_W01
As a result of course, the student should: - Give the definition of business ethics - Explain the importance of business ethics - Know the tools to manage unethical behaviour -Explain the importance of ethical decision-making in business - Characterize job discrimination
2,0Student doesn't know the basic concepts of business ethics
3,0Student correctly defines some concepts of business ethics
3,5Student correctly defines most concepts of business ethics
4,0Student knows the definitions of all concepts of business ethics
4,5Student correctly defines all concepts of business ethics, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of business ethics; he knows the key information and explains the importance of ethical decision-making in business

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ14_U01
As a result of course, the student sholud: - Understand the issues of business ethics - Understand the importance of business ethics - Understand the importance of ethical decision-making in business - Know how to use the tools to manage unethical behaviour
2,0Student does not understand the issues of business ethics
3,0Student understands the problems of business ethics in the organization, but does not know how to use the tools to manage unethical behaviour
3,5Student uses the tools to manage unethical behaviour on a limited basis
4,0Student uses the tools to manage unethical behaviour sufficiently
4,5Student uses the tools to manage unethical behaviour sufficiently, additionally he understands the importance of business ethics
5,0Student understands the problems of business ethics in the company, he understands the importance of business ethics, he is able to use the quality management principles, he understands the importance of ethical decision-making in business, he knows how to use the tools to manage unethical behaviour

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ14_K01
As a result of course, the student: - will be capable of use in practice the acquired knowledge of business ethics - will be eager to spread the knowledge of business ethics - will be creative in the use of the tools to manage unethical behaviour
2,0Student has not obtained the comptence to understand the issues of business ethics in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of business ethics in the company, but he uses the tools to manage unethical behaviour in a very limited extent
4,0Student has got the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of business ethics, but he uses the tools to manage unethical behaviour in a limited extent
4,5Student has got competencies of a good assessment and he can also use the tools to manage unethical behaviour sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use the tools to manage unethical behaviour, he will be able to use in practice acquired knowledge of business ethics, he will be eager to spread the knowledge of business ethics in the organization

Literatura podstawowa

  1. Megone Ch., Robinson S.J., Case Histories in Business Ethics, Routledge, London and New York, 2002
  2. Michael M.L., Business Ethics: The Law of Rules, Harvard University, Harvard, 2006, No 19
  3. Hooker J.N., Toward Professional Ethics in Business, Graduate School of Industrial Administration Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA 15213 USA, 1996
  4. Gray J.W., Notes on Business Ethics, This ebook was crerated on 6/22, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1The definition of Business Ethics3
T-W-2Business dilemmas: ethical decision-making in business7
T-W-3Business ethics and the law2
T-W-4Job Discrimination5
T-W-5Business and ecology3
T-W-6Tools to manage unethical behaviour5
T-W-7Why is business ethics important?5
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Participation in classes30
A-W-2Consultation for the lecture20
A-W-3Own work (reading literature)45
A-W-4Preparation of the project20
A-W-5Presence at the completion of the course2
A-W-6Preparation for assessment33
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ14_W01As a result of course, the student should: - Give the definition of business ethics - Explain the importance of business ethics - Know the tools to manage unethical behaviour -Explain the importance of ethical decision-making in business - Characterize job discrimination
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Business Ethics
C-2Link Business Ethics theory with Business Ethics practice
C-3Analyze Business Ethics case studies
Treści programoweT-W-1The definition of Business Ethics
T-W-2Business dilemmas: ethical decision-making in business
T-W-7Why is business ethics important?
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student doesn't know the basic concepts of business ethics
3,0Student correctly defines some concepts of business ethics
3,5Student correctly defines most concepts of business ethics
4,0Student knows the definitions of all concepts of business ethics
4,5Student correctly defines all concepts of business ethics, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of business ethics; he knows the key information and explains the importance of ethical decision-making in business
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ14_U01As a result of course, the student sholud: - Understand the issues of business ethics - Understand the importance of business ethics - Understand the importance of ethical decision-making in business - Know how to use the tools to manage unethical behaviour
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Business Ethics
C-2Link Business Ethics theory with Business Ethics practice
C-3Analyze Business Ethics case studies
Treści programoweT-W-1The definition of Business Ethics
T-W-2Business dilemmas: ethical decision-making in business
T-W-7Why is business ethics important?
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student does not understand the issues of business ethics
3,0Student understands the problems of business ethics in the organization, but does not know how to use the tools to manage unethical behaviour
3,5Student uses the tools to manage unethical behaviour on a limited basis
4,0Student uses the tools to manage unethical behaviour sufficiently
4,5Student uses the tools to manage unethical behaviour sufficiently, additionally he understands the importance of business ethics
5,0Student understands the problems of business ethics in the company, he understands the importance of business ethics, he is able to use the quality management principles, he understands the importance of ethical decision-making in business, he knows how to use the tools to manage unethical behaviour
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ14_K01As a result of course, the student: - will be capable of use in practice the acquired knowledge of business ethics - will be eager to spread the knowledge of business ethics - will be creative in the use of the tools to manage unethical behaviour
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Business Ethics
C-2Link Business Ethics theory with Business Ethics practice
C-3Analyze Business Ethics case studies
Treści programoweT-W-1The definition of Business Ethics
T-W-3Business ethics and the law
T-W-7Why is business ethics important?
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student has not obtained the comptence to understand the issues of business ethics in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of business ethics in the company, but he uses the tools to manage unethical behaviour in a very limited extent
4,0Student has got the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of business ethics, but he uses the tools to manage unethical behaviour in a limited extent
4,5Student has got competencies of a good assessment and he can also use the tools to manage unethical behaviour sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use the tools to manage unethical behaviour, he will be able to use in practice acquired knowledge of business ethics, he will be eager to spread the knowledge of business ethics in the organization