Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Zarządzanie (S1)
specjalność: Zarządzanie zasobami ludzkimi

Sylabus przedmiotu Quality Management In Business:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Zarządzanie
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Quality Management In Business
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ekonomii Menedżerskiej i Rachunkowości
Nauczyciel odpowiedzialny Elwira Leśna-Wierszołowicz <elwira.lesna@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język angielski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 12

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 5,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1There aren't any

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Develop a working knowledge of Quality Management in Business
C-2Link Quality Management in Business theory with Quality Management in Business practice
C-3Analyze Quality Management in Business case studies

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1The definition of Quality Management4
T-W-2The nature of Quality Management5
T-W-3Quality Management principles8
T-W-4Quality planning4
T-W-5Quality control3
T-W-6Quality improvement3
T-W-7Quality assurance3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Paritcipation in classes30
A-W-2Own work (reading literature)45
A-W-3Preparation of the project20
A-W-4Preparation for assessment33
A-W-5Presence at the completion of the course2
A-W-6Consultaion for the lecture20
150

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ16_W01
As a result of course, the student should: - give the definition of quality management - characterize the nature of quality management - explain the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement - know the quality management principles
Z_1A_W06S1A_W05C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ16_U01
As a result of course, the student should: - understand the issues of quality management - understand the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement - understand the nature of quality management - understand the quality management principles
Z_1A_U03S1A_U02, S1A_U06C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Z_1A_OJ16_K01
As a result of course, the student: - will be capable of use in practice the acquired knowledge of quality management - will be eager to spread the knowledge of quality management - will be creative in the use of the quality management principles
Z_1A_K02S1A_K02, S1A_K03C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ16_W01
As a result of course, the student should: - give the definition of quality management - characterize the nature of quality management - explain the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement - know the quality management principles
2,0Student doesnt't know the basic concepts of quality management
3,0Student correctly defines some concepts of quality management
3,5Student correctly defines most concepts of quality management
4,0Student knows the definitions of all concepts of quality managament
4,5Student correctly defines all concepts of quality management, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of quality management; he knows the key information and explains the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ16_U01
As a result of course, the student should: - understand the issues of quality management - understand the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement - understand the nature of quality management - understand the quality management principles
2,0Student does not understand the issues of quality management
3,0Student understands the problems of quality management in the organization, but does not know to use the quality management pricinples
3,5Student uses the quality management principles on a limited basis
4,0Student uses the quality management pricinples sufficiently
4,5Student uses the quality management principles sufficiently, additonally he understands the nature of quality management
5,0Students understands the problems of quality management in the company, he understands the nature of quality management, he is able to use the quality management principles, he understands the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Z_1A_OJ16_K01
As a result of course, the student: - will be capable of use in practice the acquired knowledge of quality management - will be eager to spread the knowledge of quality management - will be creative in the use of the quality management principles
2,0Student has not obtained the competence to understand the issues of quality management in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of quality management in the company, but the uses the quality management principles in a very limited extent
4,0Student has go the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of business strategy, but he uses the quality management principles in a limited extent
4,5Student has got cometencies of a good assessment and he can also use the quality management principles sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use the quality management principles, he will be able to use in practice acquired knowledge of quality management, he will be eager to spread the knowledge of quality management in the organization

Literatura podstawowa

  1. Hoyle D., Quality Management Essentials, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2007
  2. Nanda V., Quality Management System Handbook for Product Development Companies, CRC Press, Florida, 2005
  3. Bartley R., Tools for Quality Management, Bureau of International Recycling, Brussels, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1The definition of Quality Management4
T-W-2The nature of Quality Management5
T-W-3Quality Management principles8
T-W-4Quality planning4
T-W-5Quality control3
T-W-6Quality improvement3
T-W-7Quality assurance3
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Paritcipation in classes30
A-W-2Own work (reading literature)45
A-W-3Preparation of the project20
A-W-4Preparation for assessment33
A-W-5Presence at the completion of the course2
A-W-6Consultaion for the lecture20
150
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ16_W01As a result of course, the student should: - give the definition of quality management - characterize the nature of quality management - explain the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement - know the quality management principles
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_W06ma elementarną wiedzę o ludziach jako podmiotach tworzących strukturę organizacyjną oraz zna podstawowe pojęcia, prawidłowości i problemy kierowania ludźmi w organizacjach
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Quality Management in Business
C-2Link Quality Management in Business theory with Quality Management in Business practice
C-3Analyze Quality Management in Business case studies
Treści programoweT-W-1The definition of Quality Management
T-W-2The nature of Quality Management
T-W-5Quality control
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student doesnt't know the basic concepts of quality management
3,0Student correctly defines some concepts of quality management
3,5Student correctly defines most concepts of quality management
4,0Student knows the definitions of all concepts of quality managament
4,5Student correctly defines all concepts of quality management, and identifies key issues
5,0Student correctly defines all concepts of quality management; he knows the key information and explains the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ16_U01As a result of course, the student should: - understand the issues of quality management - understand the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement - understand the nature of quality management - understand the quality management principles
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_U03potrafi organizować pracę własną i zespołu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Quality Management in Business
C-2Link Quality Management in Business theory with Quality Management in Business practice
C-3Analyze Quality Management in Business case studies
Treści programoweT-W-1The definition of Quality Management
T-W-2The nature of Quality Management
T-W-6Quality improvement
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
M-3Activating methods (cases method, situational method, teaching discussion)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student does not understand the issues of quality management
3,0Student understands the problems of quality management in the organization, but does not know to use the quality management pricinples
3,5Student uses the quality management principles on a limited basis
4,0Student uses the quality management pricinples sufficiently
4,5Student uses the quality management principles sufficiently, additonally he understands the nature of quality management
5,0Students understands the problems of quality management in the company, he understands the nature of quality management, he is able to use the quality management principles, he understands the importance of quality planning, quality control, quality assurance and quality improvement
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaZ_1A_OJ16_K01As a result of course, the student: - will be capable of use in practice the acquired knowledge of quality management - will be eager to spread the knowledge of quality management - will be creative in the use of the quality management principles
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówZ_1A_K02jest przygotowany do samodzielnej pracy oraz pracy w zespole (słuchanie, negocjacje, perswazja, prezentacja)
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Develop a working knowledge of Quality Management in Business
C-2Link Quality Management in Business theory with Quality Management in Business practice
C-3Analyze Quality Management in Business case studies
Treści programoweT-W-1The definition of Quality Management
T-W-2The nature of Quality Management
T-W-5Quality control
Metody nauczaniaM-1Giving methods (informative lecture, story, description, explanation)
M-2Problem methods (problem lecture)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: During the course students' activity and the ability to apply their knowledge in relation to the case shall be assessed
S-2Ocena podsumowująca: A research project using the implemented methods in the form of double groups, and an oral examination
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student has not obtained the competence to understand the issues of quality management in the company
3,0Student competencies come down to selective knowledge, they testify to the fact that only to a limited extent he is able to cope with the implementation of the knowledge that he has
3,5Student has got the basic competencies to understand the problems of quality management in the company, but the uses the quality management principles in a very limited extent
4,0Student has go the competencies that enable him to use in practice the acquired knowledge of business strategy, but he uses the quality management principles in a limited extent
4,5Student has got cometencies of a good assessment and he can also use the quality management principles sufficiently
5,0Student will demonstrate his creativity in the use the quality management principles, he will be able to use in practice acquired knowledge of quality management, he will be eager to spread the knowledge of quality management in the organization