Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechanika i budowa maszyn (N2)
specjalność: inżynieria spawalnictwa

Sylabus przedmiotu Badania i diagnostyka samochodu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Mechanika i budowa maszyn
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Badania i diagnostyka samochodu
Specjalność urządzenia mechatroniczne
Jednostka prowadząca Katedra Eksploatacji Pojazdów
Nauczyciel odpowiedzialny Konrad Prajwowski <Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Konrad Prajwowski <Konrad.Prajwowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 3 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 5 1,00,41zaliczenie
wykładyW3 10 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość budowy oraz działania zespołów pojazdów samochodowych
W-2Znajomość budowy oraz zasady działania silników spalinowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wiadomości z diagnostyki pojazdów samochodowych
C-2Wiadomości z badań silników ZI oraz ZS
C-3Wiadomości z badań układu hamulcowego, kierowniczego oraz zawieszenia
C-4Wiadomości z diagnostyki pokładowa EOBD/OBD
C-5Wiadomości z diagnostyki sensoryki oraz aktoryki w pojazdach
C-6Wiadomości z diagnostyki wyposażenia elektrycznego
C-7Wiadomości z diagnostyki układów klimatyzacji w pojazdach
C-8Wiadomości z diagnostyki układu Infotiment
C-9Wiadomośc zi diagnostyki sieci transmisji danych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Diagnostyka pokładowa EOBD/OBD1
T-A-2Diagnostyka sensoryki w pojazdach1
T-A-3Diagnostyka aktoryki w pojazdach1
T-A-4Diagnostyka wyposażenia elektrycznego1
T-A-5Diagnostyka układu Infotiment1
5
wykłady
T-W-1Wiadomości z diagnostyki, znajomość urządzeń oraz pomiarów diagnostycznych1
T-W-2Wiadomości z badań silników ZI oraz ZS1
T-W-3Wiadomości z diagnostyki pokładowa EOBD/OBD1
T-W-4Wiadomości z diagnostyki sensoryki w pojazdach1
T-W-5Wiadomości z diagnostyki aktoryki w pojazdach2
T-W-6Wiadomości z diagnostyki wyposażenia elektrycznego1
T-W-7Wiadomości z diagnostyki układów klimatyzacji w pojazdach1
T-W-8Wiadomości z diagnostyki układu Infotiment1
T-W-9Wiadomośc zi diagnostyki sieci transmisji danych1
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie do ćwiczeń10
A-A-2Przygoptowanie do zaliczenia10
A-A-3uczestnictwo w zajęciach5
25
wykłady
A-W-1Przygotowanie do dyskusji problemowej25
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające
M-2Metody aktywizujące
M-3Metody praktyczne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładów w formie pisemnej
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej oraz praktycznej

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/07-3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć wiedzę na temat badań oraz diagnostyki pojazdów
MBM_2A_W07, MBM_2A_W10, MBM_2A_W11C-1, C-5, C-2, C-6, C-7, C-9, C-4, C-8, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-2, M-1, M-3S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/07-3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wskazać orazd obrać sposób badań oraz diagnostyki pojazdów
MBM_2A_U11, MBM_2A_U17, MBM_2A_U09C-1, C-5, C-2, C-6, C-7, C-9, C-4, C-8, C-3T-A-4, T-A-5, T-A-1, T-A-2, T-A-3M-2, M-1, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
MBM_2A_UM/07-3_K01
Zdolność stosowania wiedzy zdobytej z badań oraz diagnostyki pojazdów w innych przedmiotach. Zdolność stosowania wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie studiów w przyszłym zakładzie pracy.
MBM_2A_K01, MBM_2A_K03, MBM_2A_K05C-1, C-5, C-2, C-6, C-7, C-9, C-4, C-8, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-2, M-1, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/07-3_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć wiedzę na temat badań oraz diagnostyki pojazdów
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/07-3_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wskazać orazd obrać sposób badań oraz diagnostyki pojazdów
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
MBM_2A_UM/07-3_K01
Zdolność stosowania wiedzy zdobytej z badań oraz diagnostyki pojazdów w innych przedmiotach. Zdolność stosowania wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie studiów w przyszłym zakładzie pracy.
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.

Literatura podstawowa

 1. C. Bocheński, Badania kontrolne samochodów, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2000
 2. K. Trzeciak, Diagnostyka samochodów osobowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010
 3. W. Lotko, Laboratorium diagnostyki pojazdów, Politechnika Radomska, Radom, 2009
 4. H. Gunter, Układy wtryskowe Common Rail w praktyce warsztatowej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010
 5. M. Frei, Samochodowe magistrale danych w praktyce warsztatowej, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

 1. J. Merkisz, St. Mazurek, Pokładowe systemy diagnostyczne pojazdów samochodowych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007
 2. A. Gajek, Z. Juda, Czujniki, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008
 3. B. Fryśkowski, E. Grzejszczyk, Systemy transmisji danych, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2010
 4. Ulrich Deh, Klimatyzacja w samochodzie, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2005
 5. Ch. White, Wtrysk benzyny, Auto, 1999
 6. Ch. White, M. Randall, Kody Usterek, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Diagnostyka pokładowa EOBD/OBD1
T-A-2Diagnostyka sensoryki w pojazdach1
T-A-3Diagnostyka aktoryki w pojazdach1
T-A-4Diagnostyka wyposażenia elektrycznego1
T-A-5Diagnostyka układu Infotiment1
5

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wiadomości z diagnostyki, znajomość urządzeń oraz pomiarów diagnostycznych1
T-W-2Wiadomości z badań silników ZI oraz ZS1
T-W-3Wiadomości z diagnostyki pokładowa EOBD/OBD1
T-W-4Wiadomości z diagnostyki sensoryki w pojazdach1
T-W-5Wiadomości z diagnostyki aktoryki w pojazdach2
T-W-6Wiadomości z diagnostyki wyposażenia elektrycznego1
T-W-7Wiadomości z diagnostyki układów klimatyzacji w pojazdach1
T-W-8Wiadomości z diagnostyki układu Infotiment1
T-W-9Wiadomośc zi diagnostyki sieci transmisji danych1
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie do ćwiczeń10
A-A-2Przygoptowanie do zaliczenia10
A-A-3uczestnictwo w zajęciach5
25
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Przygotowanie do dyskusji problemowej25
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
50
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-3_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien mieć wiedzę na temat badań oraz diagnostyki pojazdów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_W07ma szczegółową wiedzę w zakresie projektowania procesów technologicznych z obszaru swojej specjalności, a także w zakresie procesów montażu maszyn i systemów o wysokim stopniu złożoności
MBM_2A_W10zna podstawowe metody i techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań w zakresie konstruowania, pomiarów, projektowania technologii i eksploatacji
MBM_2A_W11ma wiedzę pozwalającą rozumieć i uwzględnić w praktyce inżynierskiej pozatechniczne uwarunkowania pracy inżyniera: - posiada wiedzę o oddziaływaniu na środowisko naturalne wybranych procesów produkcyjnych, - zna zagrożenia i zasady BHP na stanowiskach roboczych, - zna prawne uwarunkowania działalności inżynierskiej, - orientuje się w prawie pracy oraz problematyce zatrudnienia w przemyśle maszynowym
Cel przedmiotuC-1Wiadomości z diagnostyki pojazdów samochodowych
C-5Wiadomości z diagnostyki sensoryki oraz aktoryki w pojazdach
C-2Wiadomości z badań silników ZI oraz ZS
C-6Wiadomości z diagnostyki wyposażenia elektrycznego
C-7Wiadomości z diagnostyki układów klimatyzacji w pojazdach
C-9Wiadomośc zi diagnostyki sieci transmisji danych
C-4Wiadomości z diagnostyki pokładowa EOBD/OBD
C-8Wiadomości z diagnostyki układu Infotiment
C-3Wiadomości z badań układu hamulcowego, kierowniczego oraz zawieszenia
Treści programoweT-W-1Wiadomości z diagnostyki, znajomość urządzeń oraz pomiarów diagnostycznych
T-W-2Wiadomości z badań silników ZI oraz ZS
T-W-5Wiadomości z diagnostyki aktoryki w pojazdach
T-W-3Wiadomości z diagnostyki pokładowa EOBD/OBD
T-W-4Wiadomości z diagnostyki sensoryki w pojazdach
T-W-6Wiadomości z diagnostyki wyposażenia elektrycznego
T-W-7Wiadomości z diagnostyki układów klimatyzacji w pojazdach
T-W-8Wiadomości z diagnostyki układu Infotiment
T-W-9Wiadomośc zi diagnostyki sieci transmisji danych
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące
M-1Metody podające
M-3Metody praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-3_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien wskazać orazd obrać sposób badań oraz diagnostyki pojazdów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w zakresie swojej specjalności
MBM_2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla swojej specjalności, w tym zadań nietypowych z uwzględnieniem aspektów pozatechnicznych
MBM_2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Wiadomości z diagnostyki pojazdów samochodowych
C-5Wiadomości z diagnostyki sensoryki oraz aktoryki w pojazdach
C-2Wiadomości z badań silników ZI oraz ZS
C-6Wiadomości z diagnostyki wyposażenia elektrycznego
C-7Wiadomości z diagnostyki układów klimatyzacji w pojazdach
C-9Wiadomośc zi diagnostyki sieci transmisji danych
C-4Wiadomości z diagnostyki pokładowa EOBD/OBD
C-8Wiadomości z diagnostyki układu Infotiment
C-3Wiadomości z badań układu hamulcowego, kierowniczego oraz zawieszenia
Treści programoweT-A-4Diagnostyka wyposażenia elektrycznego
T-A-5Diagnostyka układu Infotiment
T-A-1Diagnostyka pokładowa EOBD/OBD
T-A-2Diagnostyka sensoryki w pojazdach
T-A-3Diagnostyka aktoryki w pojazdach
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące
M-1Metody podające
M-3Metody praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej oraz praktycznej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięMBM_2A_UM/07-3_K01Zdolność stosowania wiedzy zdobytej z badań oraz diagnostyki pojazdów w innych przedmiotach. Zdolność stosowania wiedzy oraz umiejętności zdobytych w trakcie studiów w przyszłym zakładzie pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówMBM_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
MBM_2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
MBM_2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Wiadomości z diagnostyki pojazdów samochodowych
C-5Wiadomości z diagnostyki sensoryki oraz aktoryki w pojazdach
C-2Wiadomości z badań silników ZI oraz ZS
C-6Wiadomości z diagnostyki wyposażenia elektrycznego
C-7Wiadomości z diagnostyki układów klimatyzacji w pojazdach
C-9Wiadomośc zi diagnostyki sieci transmisji danych
C-4Wiadomości z diagnostyki pokładowa EOBD/OBD
C-8Wiadomości z diagnostyki układu Infotiment
C-3Wiadomości z badań układu hamulcowego, kierowniczego oraz zawieszenia
Treści programoweT-W-1Wiadomości z diagnostyki, znajomość urządzeń oraz pomiarów diagnostycznych
T-W-2Wiadomości z badań silników ZI oraz ZS
T-W-5Wiadomości z diagnostyki aktoryki w pojazdach
T-W-3Wiadomości z diagnostyki pokładowa EOBD/OBD
T-W-4Wiadomości z diagnostyki sensoryki w pojazdach
T-W-6Wiadomości z diagnostyki wyposażenia elektrycznego
T-W-7Wiadomości z diagnostyki układów klimatyzacji w pojazdach
T-W-8Wiadomości z diagnostyki układu Infotiment
T-W-9Wiadomośc zi diagnostyki sieci transmisji danych
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące
M-1Metody podające
M-3Metody praktyczne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej oraz praktycznej
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie z wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie wykorzystać podstawowych narzędzi.
3,0Student poprawnie wykorzystuje kilka podstawowych narzędzi oraz pojęć z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
3,5Student poprawnie wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych.
4,0Student nie tylko wykorzystuje narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w praktyce.
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie narzędzia oraz pojęcia z badań i diagnostyki pojazdów samochodowych, ale również potrafi je wykorzystać w trakcie zajęć, potrafi porównać ich efektywność, a także samodzielnie zdiagnozować i uzasadnić.