Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Budownictwo (S2)
specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie