Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Administracja Centralna Uczelni - Wymiana międzynarodowa (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2023/2024 - semestr 2:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Modeling and Simulation of Manufacturing Systemszaliczenie5,0laboratoriapraktyczne3,00,045
wykładyaudytoryjne2,00,015
Power Generation Technologieszaliczenie4,0projektypraktyczne2,00,015
wykładyaudytoryjne2,01,030