Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - Mechatronika (S1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
ME_1A_K01Rozumie potrzebę ciągłego uczenia się celem utrzymania poziomu i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych.
ME_1A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
ME_1A_K03Potrafi pracować i współdziałać w grupie.
ME_1A_K04Potrafi działać w sposób profesjonalny i zgodny z zasadami etyki zawodowej.
ME_1A_K05Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
ME_1A_K06Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej.