Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Nanotechnologia (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo produkcjiprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie i prezentacja pracy naukowejprzedmiot wspólny
Strategia poszukiwania pracyprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją w nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Mikroskopia i mikroanalizaprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów nanotechnologicznychprzedmiot wspólny
Nanotechnologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy biotechnologii i inżynierii genetycznejprzedmiot wspólny
Projektowanie i wytwarzanie biomateriałówprzedmiot wspólny
Przemysłowe procesy katalityczneprzedmiot wspólny
Spektroskopowe metody badań nanomateriałówprzedmiot wspólny
Zjawiska powierzchnioweprzedmiot wspólny
Białka i biomimetyka w chemii nowych materiałówNano-biomateriały
Bio-nanokompozytyNano-biomateriały6 / 1
Chemosensory i biosensory w technologii nanoNanonauki i nanotechnologie
Inżynieria materiałowa w zastosowaniu do biomateriałówNano-biomateriały
Inżynieria tkankowaNano-biomateriały
Materiały niskotonażowe specjalnego przeznaczeniaNanonauki i nanotechnologie2 / 1
Materiały polimerowe i metody fizykochemiczne w badaniu polimerówNano-biomateriały
Mikro i nanosfery polimeroweNano-biomateriały
Nanocząstki: wpływ na zdrowie i środowiskoNano-biomateriały6 / 2
Nanokompozyty w rekonstrukcji tkanekNano-biomateriały5 / 1
Nanomateriały w katalizieNanonauki i nanotechnologie3 / 1
Nanoprzetwórstwo polimerowe do zastosowań biomedycznychNano-biomateriały4 / 1
Nanostruktury jednowymiarowe (1D) - zaawansowane materiałyNanonauki i nanotechnologie3 / 2
Nanotechnologia w biologii i medycynieNanonauki i nanotechnologie
Nanotechnologia w elektroniceNanonauki i nanotechnologie
Nanowytwarzanie produktów 3D i ich zastosowanieNano-biomateriały4 / 2
Naturalne biopolimery i ich zastosowanie w medycynieNano-biomateriały5 / 2
Nieorganiczne sita molekularne w nanotechnologiiNanonauki i nanotechnologie1 / 1
Oddziaływanie biomateriałów z komórkami i tkankamiNano-biomateriały
Organiczne sita molekularne w nanotechnologiiNanonauki i nanotechnologie1 / 2
Praca magisterskaNano-biomateriały
Praca magisterskaNanonauki i nanotechnologie
Pracownia badań materiałówNanonauki i nanotechnologie
Pracownia specjalistycznaNano-biomateriały
Pracownia specjalistycznaNanonauki i nanotechnologie
Seminarium magisterskieNano-biomateriały
Seminarium magisterskieNanonauki i nanotechnologie
Seminarium specjalistyczneNano-biomateriały
Seminarium specjalistyczneNanonauki i nanotechnologie
Struktura i funkcja biomateriałów - warsztatyNano-biomateriały
Synteza i właściwości nanostrukturNanonauki i nanotechnologie
Techniki rezonansowe w badaniach nanomateriałówNanonauki i nanotechnologie
Zaawansowane techniki otrzymywania nanomateriałówNanonauki i nanotechnologie2 / 2
Zastosowanie nanotechnologii w materiałach polimerowychNanonauki i nanotechnologie
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Nanonauki i nanotechnologie

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Chemosensory i biosensory w technologii nanoNanonauki i nanotechnologie
Materiały niskotonażowe specjalnego przeznaczeniaNanonauki i nanotechnologie2 / 1
Nanomateriały w katalizieNanonauki i nanotechnologie3 / 1
Nanostruktury jednowymiarowe (1D) - zaawansowane materiałyNanonauki i nanotechnologie3 / 2
Nanotechnologia w biologii i medycynieNanonauki i nanotechnologie
Nanotechnologia w elektroniceNanonauki i nanotechnologie
Nieorganiczne sita molekularne w nanotechnologiiNanonauki i nanotechnologie1 / 1
Organiczne sita molekularne w nanotechnologiiNanonauki i nanotechnologie1 / 2
Praca magisterskaNanonauki i nanotechnologie
Pracownia badań materiałówNanonauki i nanotechnologie
Pracownia specjalistycznaNanonauki i nanotechnologie
Seminarium magisterskieNanonauki i nanotechnologie
Seminarium specjalistyczneNanonauki i nanotechnologie
Synteza i właściwości nanostrukturNanonauki i nanotechnologie
Techniki rezonansowe w badaniach nanomateriałówNanonauki i nanotechnologie
Zaawansowane techniki otrzymywania nanomateriałówNanonauki i nanotechnologie2 / 2
Zastosowanie nanotechnologii w materiałach polimerowychNanonauki i nanotechnologie

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo produkcjiprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie i prezentacja pracy naukowejprzedmiot wspólny
Strategia poszukiwania pracyprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją w nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Mikroskopia i mikroanalizaprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów nanotechnologicznychprzedmiot wspólny
Nanotechnologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy biotechnologii i inżynierii genetycznejprzedmiot wspólny
Projektowanie i wytwarzanie biomateriałówprzedmiot wspólny
Przemysłowe procesy katalityczneprzedmiot wspólny
Spektroskopowe metody badań nanomateriałówprzedmiot wspólny
Zjawiska powierzchnioweprzedmiot wspólny
Białka i biomimetyka w chemii nowych materiałówNano-biomateriały
Bio-nanokompozytyNano-biomateriały6 / 1
Chemosensory i biosensory w technologii nanoNanonauki i nanotechnologie
Inżynieria materiałowa w zastosowaniu do biomateriałówNano-biomateriały
Inżynieria tkankowaNano-biomateriały
Materiały niskotonażowe specjalnego przeznaczeniaNanonauki i nanotechnologie2 / 1
Materiały polimerowe i metody fizykochemiczne w badaniu polimerówNano-biomateriały
Mikro i nanosfery polimeroweNano-biomateriały
Nanocząstki: wpływ na zdrowie i środowiskoNano-biomateriały6 / 2
Nanokompozyty w rekonstrukcji tkanekNano-biomateriały5 / 1
Nanomateriały w katalizieNanonauki i nanotechnologie3 / 1
Nanoprzetwórstwo polimerowe do zastosowań biomedycznychNano-biomateriały4 / 1
Nanostruktury jednowymiarowe (1D) - zaawansowane materiałyNanonauki i nanotechnologie3 / 2
Nanotechnologia w biologii i medycynieNanonauki i nanotechnologie
Nanotechnologia w elektroniceNanonauki i nanotechnologie
Nanowytwarzanie produktów 3D i ich zastosowanieNano-biomateriały4 / 2
Naturalne biopolimery i ich zastosowanie w medycynieNano-biomateriały5 / 2
Nieorganiczne sita molekularne w nanotechnologiiNanonauki i nanotechnologie1 / 1
Oddziaływanie biomateriałów z komórkami i tkankamiNano-biomateriały
Organiczne sita molekularne w nanotechnologiiNanonauki i nanotechnologie1 / 2
Praca magisterskaNano-biomateriały
Praca magisterskaNanonauki i nanotechnologie
Pracownia badań materiałówNanonauki i nanotechnologie
Pracownia specjalistycznaNano-biomateriały
Pracownia specjalistycznaNanonauki i nanotechnologie
Seminarium magisterskieNano-biomateriały
Seminarium magisterskieNanonauki i nanotechnologie
Seminarium specjalistyczneNano-biomateriały
Seminarium specjalistyczneNanonauki i nanotechnologie
Struktura i funkcja biomateriałów - warsztatyNano-biomateriały
Synteza i właściwości nanostrukturNanonauki i nanotechnologie
Techniki rezonansowe w badaniach nanomateriałówNanonauki i nanotechnologie
Zaawansowane techniki otrzymywania nanomateriałówNanonauki i nanotechnologie2 / 2
Zastosowanie nanotechnologii w materiałach polimerowychNanonauki i nanotechnologie
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo produkcjiprzedmiot wspólny
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przygotowanie i prezentacja pracy naukowejprzedmiot wspólny
Strategia poszukiwania pracyprzedmiot wspólny
Zarządzanie produkcją w nanotechnologiiprzedmiot wspólny
Inżynieria reaktorów chemicznychprzedmiot wspólny
Mikroskopia i mikroanalizaprzedmiot wspólny
Modelowanie procesów nanotechnologicznychprzedmiot wspólny
Nanotechnologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Podstawy biotechnologii i inżynierii genetycznejprzedmiot wspólny
Projektowanie i wytwarzanie biomateriałówprzedmiot wspólny
Przemysłowe procesy katalityczneprzedmiot wspólny
Spektroskopowe metody badań nanomateriałówprzedmiot wspólny
Zjawiska powierzchnioweprzedmiot wspólny
Białka i biomimetyka w chemii nowych materiałówNano-biomateriały
Chemosensory i biosensory w technologii nanoNanonauki i nanotechnologie
Inżynieria materiałowa w zastosowaniu do biomateriałówNano-biomateriały
Inżynieria tkankowaNano-biomateriały
Materiały polimerowe i metody fizykochemiczne w badaniu polimerówNano-biomateriały
Mikro i nanosfery polimeroweNano-biomateriały
Nanotechnologia w biologii i medycynieNanonauki i nanotechnologie
Nanotechnologia w elektroniceNanonauki i nanotechnologie
Oddziaływanie biomateriałów z komórkami i tkankamiNano-biomateriały
Praca magisterskaNano-biomateriały
Praca magisterskaNanonauki i nanotechnologie
Pracownia badań materiałówNanonauki i nanotechnologie
Pracownia specjalistycznaNano-biomateriały
Pracownia specjalistycznaNanonauki i nanotechnologie
Seminarium magisterskieNano-biomateriały
Seminarium magisterskieNanonauki i nanotechnologie
Seminarium specjalistyczneNano-biomateriały
Seminarium specjalistyczneNanonauki i nanotechnologie
Struktura i funkcja biomateriałów - warsztatyNano-biomateriały
Synteza i właściwości nanostrukturNanonauki i nanotechnologie
Techniki rezonansowe w badaniach nanomateriałówNanonauki i nanotechnologie
Zastosowanie nanotechnologii w materiałach polimerowychNanonauki i nanotechnologie
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bio-nanokompozytyNano-biomateriały6 / 1
Nanocząstki: wpływ na zdrowie i środowiskoNano-biomateriały6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały niskotonażowe specjalnego przeznaczeniaNanonauki i nanotechnologie2 / 1
Zaawansowane techniki otrzymywania nanomateriałówNanonauki i nanotechnologie2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nanokompozyty w rekonstrukcji tkanekNano-biomateriały5 / 1
Naturalne biopolimery i ich zastosowanie w medycynieNano-biomateriały5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nanomateriały w katalizieNanonauki i nanotechnologie3 / 1
Nanostruktury jednowymiarowe (1D) - zaawansowane materiałyNanonauki i nanotechnologie3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nanoprzetwórstwo polimerowe do zastosowań biomedycznychNano-biomateriały4 / 1
Nanowytwarzanie produktów 3D i ich zastosowanieNano-biomateriały4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nieorganiczne sita molekularne w nanotechnologiiNanonauki i nanotechnologie1 / 1
Organiczne sita molekularne w nanotechnologiiNanonauki i nanotechnologie1 / 2