Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności (S1)

Plany studiów w roku akademickim 2015/2016 - semestr 7:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Przygotowanie pracy dyplomowejzaliczenie15,0praca dyplomowapraktyczne15,015,00
Seminarium dyplomowezaliczenie3,0seminariaaudytoryjne3,02,030

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Blok obieralny 20wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Organizacje nadzoru w gospodarce żywnościowejzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,015
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,01,015
Zabezpieczenie chłodnicze żywnościegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,01,030
laboratoriapraktyczne2,01,030

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzin
Szkolenie - Biuro karierzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,02

Blok obieralny 20 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Substancje biologicznie czynne a bezpieczeństwo żywnościzaliczenie3,0laboratoriapraktyczne1,01,0157
wykładyaudytoryjne2,01,0307
2 Wykrywanie związków biologicznie czynnych w żywnościzaliczenie3,0wykładyaudytoryjne2,01,0307
laboratoriapraktyczne1,01,0157