Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienia (N3)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierząt doświadczalnych i hodowlanych w świetle prawaprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
Grzyby w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny2 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego (fakultatywny)przedmiot wspólny4 / 1
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Mikrobiologia stosowanaprzedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia nauki (fakultatywny)przedmiot wspólny4 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Produkty mleczarskie, własności funkcjonalne i metody produkcjiprzedmiot wspólny1 / 1
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Seminaria z opiekunem naukowym/promotoremprzedmiot wspólny
Seminarium prowadzone przez kierownika SDprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Technologia żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Toksyny organizmów wodnych i lądowychprzedmiot wspólny
Wpływ diety na psychofizyczne uwarunkowania dobrego samopoczuciaprzedmiot wspólny1 / 2
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny4 / 3

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierząt doświadczalnych i hodowlanych w świetle prawaprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
Grzyby w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny2 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego (fakultatywny)przedmiot wspólny4 / 1
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Mikrobiologia stosowanaprzedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia nauki (fakultatywny)przedmiot wspólny4 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Produkty mleczarskie, własności funkcjonalne i metody produkcjiprzedmiot wspólny1 / 1
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Seminaria z opiekunem naukowym/promotoremprzedmiot wspólny
Seminarium prowadzone przez kierownika SDprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Technologia żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Toksyny organizmów wodnych i lądowychprzedmiot wspólny
Wpływ diety na psychofizyczne uwarunkowania dobrego samopoczuciaprzedmiot wspólny1 / 2
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny4 / 3

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny
Dobrostan zwierząt doświadczalnych i hodowlanych w świetle prawaprzedmiot wspólny
Dydaktyka szkoły wyższej i nowoczesne techniki kształceniaprzedmiot wspólny
Ekologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3
Grzyby w biotechnologiiprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny2 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny2 / 2
Komunikacja interpersonalna i techniki negocjacji w zawodzie nauczyciela akademickiego (fakultatywny)przedmiot wspólny4 / 1
Metodologia badań naukowychprzedmiot wspólny
Metody pozyskiwania i przetwarzania danych w badaniach naukowychprzedmiot wspólny
Mikrobiologia stosowanaprzedmiot wspólny
Nauka i etos nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny
Ogólna metodologia nauki (fakultatywny)przedmiot wspólny4 / 2
Pedagogika szkoły wyższejprzedmiot wspólny
Produkty mleczarskie, własności funkcjonalne i metody produkcjiprzedmiot wspólny1 / 1
Psychologiczne i aksjologiczne podstawy procesu kształcenia w szkole wyższejprzedmiot wspólny
Seminaria z opiekunem naukowym/promotoremprzedmiot wspólny
Seminarium prowadzone przez kierownika SDprzedmiot wspólny
Techniki mowy i emisja głosuprzedmiot wspólny
Technologia żywności pochodzenia roślinnegoprzedmiot wspólny
Technologia żywności pochodzenia zwierzęcegoprzedmiot wspólny
Toksyny organizmów wodnych i lądowychprzedmiot wspólny
Wpływ diety na psychofizyczne uwarunkowania dobrego samopoczuciaprzedmiot wspólny1 / 2
Zachowania społeczne i etykieta zawodu nauczyciela akademickiegoprzedmiot wspólny4 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiaprzedmiot wspólny3 / 1
Ekonomiaprzedmiot wspólny3 / 2
Filozofiaprzedmiot wspólny3 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny2 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Produkty mleczarskie, własności funkcjonalne i metody produkcjiprzedmiot wspólny1 / 1
Wpływ diety na psychofizyczne uwarunkowania dobrego samopoczuciaprzedmiot wspólny1 / 2