Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S2)
specjalność: Technologia środków pomocniczych i kosmetyków

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 50wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo produkcjizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1151
Elementy biotechnologiiegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,5151
laboratoriapraktyczne1,00,5151
Własność intelektualnazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
Zarządzanie jakością produktuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Laboratorium technologiczne w powiększonej skalizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,02,0602
Modelowanie procesów przemysłu chemicznegoegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,5152
laboratoriapraktyczne2,00,5152
Ochrona środowiska w technologii chemicznejegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,8151
laboratoriapraktyczne1,00,5151
Reaktory chemiczneegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5152
wykładyaudytoryjne2,00,5152
Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczneegzamin3,0wykładyaudytoryjne0,50,5151
laboratoriapraktyczne2,01,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5151

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Analiza produktów handlowychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,7152
Biochemia i związki biologicznie aktywneegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,6151
wykładyaudytoryjne2,01,1301
Chemia i technologia kosmetykówegzamin2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne1,01,0302
Chemia i technologia związków zapachowychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
laboratoriapraktyczne1,01,0152
Laboratorium prac przejściowychzaliczenie5,0laboratoriapraktyczne5,04,71351
Laboratorium przeddyplomowezaliczenie8,0laboratoriapraktyczne8,06,02252
Praca magisterskazaliczenie20,0praca dyplomowapraktyczne20,010,003
Produkcja i zastosowanie surfaktantówzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0152
Projekt technologiczny IIzaliczenie2,0projektypraktyczne2,01,0301
Seminarium dyplomowezaliczenie10,0seminariapraktyczne10,03,0453
Technologia barwników i półproduktów Izaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,01,0151
Technologia syntezy monomerówegzamin2,0wykładyaudytoryjne2,01,1302
Utylizacja odpadów i technologie bezodpadoweegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,41,1301
laboratoriapraktyczne0,80,6151
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,80,6151
Środki pomocnicze w procesach przemysłowychzaliczenie1,0wykładyaudytoryjne1,00,7152
Środki uszlachetniające w technologii chemicznej Izaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0301

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Szkolenie BHP ZUTzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,051

Blok obieralny 50 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,03,0451
2 Język obcy (niemiecki)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,03,0451