Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Technologia chemiczna (S2)
specjalność: Nanotechnologie i biznes

Plany studiów w roku akademickim 2014/2015 - zestawienie zbiorcze planów semestralnych:

Moduły/Przedmioty kształcenia ogólnego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Blok obieralny 50wartości zależne od wybranej grupy przedmiotów
Bezpieczeństwo produkcjizaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,1151
Elementy biotechnologiiegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,5151
laboratoriapraktyczne1,00,5151
Własność intelektualnazaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0152
Zarządzanie jakością produktuzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302

Moduły/Przedmioty kształcenia kierunkowego

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Laboratorium technologiczne w powiększonej skalizaliczenie3,0laboratoriapraktyczne3,02,0602
Modelowanie procesów przemysłu chemicznegoegzamin3,0wykładyaudytoryjne1,00,5152
laboratoriapraktyczne2,00,5152
Ochrona środowiska w technologii chemicznejegzamin3,0wykładyaudytoryjne2,00,8151
laboratoriapraktyczne1,00,5151
Reaktory chemiczneegzamin3,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne1,00,5152
wykładyaudytoryjne2,00,5152
Zjawiska powierzchniowe i przemysłowe procesy katalityczneegzamin3,0wykładyaudytoryjne0,50,5151
laboratoriapraktyczne2,01,0301
ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,50,5151

Moduły/Przedmioty specjalnościowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Bezpieczeństwo i regulacje w nanotechnologiiegzamin2,0projektypraktyczne1,00,0301
wykładyaudytoryjne1,01,0301
Komercjalizacja nanotechnologii i ochrona własności intelektualnejzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
Laboratorium przeddyplomowezaliczenie10,0laboratoriapraktyczne10,06,02552
Metody badania nanomateriałów komercyjnychegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,02,0452
laboratoriapraktyczne3,02,01052
Praca magisterskazaliczenie20,0praca dyplomowapraktyczne20,010,003
Projektowanie instalacji do wytwarzania nanomateriałówegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0151
projektyaudytoryjne3,00,0601
Przygotowanie międzynarodowych projektów badawczychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
Seminarium dyplomowezaliczenie10,0seminariapraktyczne10,04,0453
Techniki wytwarzania nanomateriałów w powiększonej skaliegzamin5,0wykładyaudytoryjne2,01,0301
laboratoriapraktyczne3,00,0601
Tworzenie firm nanotechnologicznychzaliczenie2,0wykładyaudytoryjne2,01,0302

Przedmioty jednorazowe

PrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
Szkolenie BHP ZUTzaliczenie0,0ćwiczenia audytoryjneaudytoryjne0,00,051

Blok obieralny 50 - do wybrania 1 z 2 grup

GrupaPrzedmiotzaliczenieECTS (semestr)forma dydaktycznatyp zajęćECTS (forma)ECTS kontaktoweLiczba godzinSemestr
1 Język obcy (angielski)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,03,0451
2 Język obcy (niemiecki)egzamin3,0lektorataudytoryjne3,03,0451