Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Sylabus przedmiotu Metody sztucznej inteligencji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody sztucznej inteligencji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Krzyżak <Adam.Krzyzak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Górecka <Joanna.Gorecka@zut.edu.pl>, Roman Kaszyński <Roman.Kaszynski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP7 15 1,80,44zaliczenie
wykładyW7 15 1,20,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Matematyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z metodami rozpoznawania wzorców, analizy skupień oraz redukcji wymiarowości
C-2Przedstawienie studentowi możliwości zastosowania systemów uczących się pod nadzorem oraz bez nadzoru
C-3Wykształcenie u studenta umiejętności wykorzystania podstawowych reguł adaptacyjnych w problematyce klasyfikacji wzorców

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Zastosowanie wybranej metody statystycznego systemu uczącego się pod nadzorem w problematyce rozpoznawania wzorców7
T-P-2Realizacja wybranej metody uczenia sieci neuronowej w środowisku programistycznym8
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do statystyki2
T-W-2Probabilistyczne metody klasyfikacyjne2
T-W-3Metody regresyjne1
T-W-4Krzywe ROC1
T-W-5Metoda wektorów nośnych1
T-W-6Metoda najbliższego sąsiada1
T-W-7Sieci neuronowe3
T-W-8Metody dekompozycji zagadnień wieloklasowych1
T-W-9Metody wzmacniania klasyfikatorów1
T-W-10Analiza składowych głównych1
T-W-11Analiza skupień i korespondencji1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna nad projektem40
55
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury25
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
M-3Wykład z użyciem komputera
M-4Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego i ustnego
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie prezentacji rezultatów pracy i dokumentacji powykonawczej
S-3Ocena formująca: Dyskusja dydaktyczna
S-4Ocena formująca: Na podstawie obserwacji pracy w grupie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_C25_W01
Student opanował materiał dotyczący metod rozpoznawania wzorców, analizy skupień i redukcji wielowymiarowości.
TI_1A_W21T1A_W02C-3, C-2, C-1M-2, M-1, M-4, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_1A_C25_K01
Student nabywa umiejętność metodologicznego rozwiązywania problemów.
TI_1A_K04T1A_K03, T1A_K04C-1, C-3, C-2M-3, M-2, M-1, M-4S-4, S-3, S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_C25_W01
Student opanował materiał dotyczący metod rozpoznawania wzorców, analizy skupień i redukcji wielowymiarowości.
2,0
3,0Student opanował materiał dotyczący metod rozpoznawania wzorców, analizy skupień i redukcji wielowymiarowości.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_1A_C25_K01
Student nabywa umiejętność metodologicznego rozwiązywania problemów.
2,0
3,0Student nabywa umiejętność metodologicznego rozwiązywania problemów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Tadeusiewicz R., Sieci neuronowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 1993
  2. Osowski S., Sieci neuronowe do przetwarzania informacji, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2000
  3. Krzyśko M., Wołyński W., Górecki T., Skorzybut M., Systemy uczące się, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2008
  4. Koronacki J., Ćwik J., Statystyczne systemy uczące się, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Flasiński M., Wstęp do sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011
  2. Duda R. O., Hart P. E., Stork D. G., Pattern Classification, Wiley-Interscience, New York, 2001

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Zastosowanie wybranej metody statystycznego systemu uczącego się pod nadzorem w problematyce rozpoznawania wzorców7
T-P-2Realizacja wybranej metody uczenia sieci neuronowej w środowisku programistycznym8
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do statystyki2
T-W-2Probabilistyczne metody klasyfikacyjne2
T-W-3Metody regresyjne1
T-W-4Krzywe ROC1
T-W-5Metoda wektorów nośnych1
T-W-6Metoda najbliższego sąsiada1
T-W-7Sieci neuronowe3
T-W-8Metody dekompozycji zagadnień wieloklasowych1
T-W-9Metody wzmacniania klasyfikatorów1
T-W-10Analiza składowych głównych1
T-W-11Analiza skupień i korespondencji1
15

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2Praca własna nad projektem40
55
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury25
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia5
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_C25_W01Student opanował materiał dotyczący metod rozpoznawania wzorców, analizy skupień i redukcji wielowymiarowości.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_W21Ma podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji i przemysłowych zastosowań informatyki.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_W02ma podstawową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-3Wykształcenie u studenta umiejętności wykorzystania podstawowych reguł adaptacyjnych w problematyce klasyfikacji wzorców
C-2Przedstawienie studentowi możliwości zastosowania systemów uczących się pod nadzorem oraz bez nadzoru
C-1Zapoznanie studenta z metodami rozpoznawania wzorców, analizy skupień oraz redukcji wymiarowości
Metody nauczaniaM-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
M-4Metoda projektów
M-3Wykład z użyciem komputera
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego i ustnego
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie prezentacji rezultatów pracy i dokumentacji powykonawczej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował materiał dotyczący metod rozpoznawania wzorców, analizy skupień i redukcji wielowymiarowości.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_1A_C25_K01Student nabywa umiejętność metodologicznego rozwiązywania problemów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_1A_K04Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w grupie i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T1A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z metodami rozpoznawania wzorców, analizy skupień oraz redukcji wymiarowości
C-3Wykształcenie u studenta umiejętności wykorzystania podstawowych reguł adaptacyjnych w problematyce klasyfikacji wzorców
C-2Przedstawienie studentowi możliwości zastosowania systemów uczących się pod nadzorem oraz bez nadzoru
Metody nauczaniaM-3Wykład z użyciem komputera
M-2Wykład problemowy
M-1Wykład informacyjny
M-4Metoda projektów
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Na podstawie obserwacji pracy w grupie
S-3Ocena formująca: Dyskusja dydaktyczna
S-1Ocena podsumowująca: Na podstawie zaliczenia pisemnego i ustnego
S-2Ocena podsumowująca: Na podstawie prezentacji rezultatów pracy i dokumentacji powykonawczej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student nabywa umiejętność metodologicznego rozwiązywania problemów.
3,5
4,0
4,5
5,0